คนทั่วไปมักใช้ชีวิตเกินตัว ส่วนคนร ว ยมักใช้ชีวิตเหมือนคนจน

ชีวิตคนเราเกิดมามีไม่เท่ากัน มีมากบ้าง มีน้อยบ้าง บางคนพอใจที่มีน้อยและก็มีความสุขได้ แต่บางคน มีน้อยก็ยังไม่พอใจ ซ้ำหนักบางคน มีน้อยแต่ก็ใช้มาก แ บ บนี้บอ กเลยหนทางร่ำร ว ยแทบไม่มี ทว่าเรื่องความพึงพอใจในท รั พ ย์สินตัดไปก่อน ถ้าหากจะถามว่ามีใครที่อย ากจะร ว ยบ้าง เชื่อว่าหล า ยคนคงรีบยกมือ กันแทบไม่ทัน

ความจน เป็นคำตรงข้ามกับความร่ำร ว ย วิถีชีวิตและวิ ธีคิด ก็แตกต่างกัน ราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ต้องดิ้นรน เ ค รี ย ดกับภาระห นี้สิน ต้องทนกับ คุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ดังนั้นเ ร ามาดูหลักการ ใช้ชีวิตเพื่อหลีกหนีความจนกันดีกว่า

1.ยึดหลักความพอ ดี

ไม่ว่าจะกินจะใช้ หากไม่อย ากจน การเงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอ ดีมาใช้ คุณควรบริหารเงิ นเป็น สัดส่วน กินและใช้อ ย่ างเหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป บางคนชอบกินของแพง ถ้านานๆที

คงไม่เป็นไร แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน คงต้องมานั่งเ ค รี ย ด ตอนเ งินไม่พอใช้เป็นแน่ ดังนั้นคุณต้องคิดให้มากๆ เพราะเ งินใช้ง่าย แต่ห า ย า ก จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเ งิน จึงต้องฉุกคิดไว้ก่อน

2.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก แถมยังมีข่าวการปลดพนักงานออ กอยู่ตลอ ด ทำให้หล า ยคนรู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อย ยุคนี้เราจะมัวเชื่องช้าไม่ได้แล้ว ต้องมีความขยันขันแข็ง และตื่นตัวอยู่ตลอ ด เพราะเรามีปากท้องเป็นเดิมพัน

คงจะไม่มีหน่วยงานไหน ที่อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่ หากคุณโดนให้ออ กจากงานนั่นแหละ จึงจะรู้ว่า การตกงาน ไม่ใช่เรื่องตลก ถ้าไม่มีงานทำ ก็ไม่มีเ งินใช้

3.มองหาการลงทุ น

ข้ อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะ การเงิ นขึ้น มาได้ คนร ว ยมักชอบ มองหาการลงทุ น คุณก็ต้องมองหาการลงทุ น ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุ น มีมากมาย หล า ยประเภท ที่จะทำให้เงิ นของคุณงอ กเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหา

ความรู้เรื่องการลงทุ น ในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุ นอ ย่ างชาญฉลาด ซึ่งหล า ยคนก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุ น ทำให้การเงิ นฟื้นตัว และพลิกกลับมาเป็นคนร ว ยได้

4.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจ เช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหรา เกินฐานะ ความจนจะมาเยือนอ ย่ างแน่นอน ฉะนั้นอะไรประหยัดได้ ก็ต้องประหยัด เพราะจะช่วยให้คุณมีเงิ นเหลือมากขึ้น ถึงแม้จะไม่ใช่เงิ นก้อนโต

แต่อ ย่ างน้อย มันก็ช่วยปลูกฝัง นิสัยของคนร ว ยให้เรา เ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน ยังยกย่องว่า ความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขา ให้ประสบความสำเร็จ

5.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัวให้เป็นผู้หิวกระห า ยความรู้ เพื่อนำมาต่อยอ ดไอเดีย ในการพัฒนาชีวิต และร า ยได้ของตน ซึ่งความรู้มีหล า ยประเภท เช่น ความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุ น ความรู้ในเรื่องการเ งินเป็นต้น

และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราไปเก็บ บางแห่งไม่ต้องเ สี ยเ งินแต่อ ย่ างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ต ต ามเว็บไซต์ต่างๆ มีความรู้ มากมาย รอให้เราไปค้นคว้า และไปเก็บมา แ บ บให้เปล่า อยู่ที่ว่า เราจะเห็นคุณค่า ของความรู้นั้น แล้วนำมาต่อยอ ดพัฒนาชีวิต ของตนให้พ้นจากความย ากจนหรือไม่

6.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัยในการออม เงิ นผลที่ได้ ย่อมนำความชื่นใจ มาให้ เพราะคุณจะเห็นยอ ดเงิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่าเป็นนิสัย ของเ ศ ร ษ ฐีที่มักจะคิดเรื่องเก็บเงิ นก่อนเสมอ อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจ ที่มีเงิ นก้อนหนึ่งที่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเ งินเลย

มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย แ บ บนี้จนเรื้อรังแน่ คุณควรเริ่มคิด เรื่องการออมเงิ น ตั้งแต่ตอนนี้ และลงมือทำ จากจำนวนเ งินน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจในแต่ละเดือน เพียงเท่านี้ การเ งินของคุณ จะดีขึ้นได้อ ย่ างแน่นอน

7.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเงิ น เป็นการแกะ รอยการเงิ นทุกฝีก้าวว่า เงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร หลักการบันทึกบัญชี คือให้คุณบันทึกเงิ น เข้าออ กทุกบาท

ไม่ให้ตกหล่น แล้วขีดเส้นส รุปร า ยวัน และทำร า ยเดือนอีกครั้ง เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอยการเ งินของคุณ จะได้มีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีร า ยรับ-จ่าย จะช่วยให้คุณวางแผน การเงิ นได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา money.kapook   yakrookaset