คนขั บรถบ่อยจงจำไว้ให้ดี หากคันเร่งค้าง วันหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้

สิ่งสำคัญหากเกิดปัญหา คันเร่งค้าง นั้น คือ สติ และหากเหยียบเบรกแรงทันที หรือเข้าเบรกมือไว้ เพราะนอ กจากรถจะไม่เคลื่อนที่แล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาอย่ างรถชนพลิกคว่ำได้อีกด้วย โดย 3 คำหลักที่ต้องจำให้ขึ้นใจ หากเจอ กับปัญหา คันเร่งค้าง คือ เข้าเกียร์ว่าง แตะเบรกเบาๆ และอย่ าดั บเครื่องโดยเด็ดข า ด จนกว่าจะประคองความเร็วรถลงได้ และนำรถชะลอจอ ดเทียบที่ข้างทางได้ สาเหตุที่มักจะทำให้คันเร่งค้างนั้น มีคร่าวๆ อย่ างเช่น

1 ระบบเบรกเ สี ย ทำให้ไม่สามารถควบคุมความเร็วได้

2 คันเร่งจม เพราะเบรกแข็งเกินไป

3 ตกใจกับสิ่งอื่น หรือรถคันหน้าแล้วเข้าใจว่าคันเร่งเป็นเบรก

4 ใส่รองเท้าส้นสุงขั บรถ หรือแม้แต่การถอ ดรองเท้าขั บรถก็เช่นกัน เพราะจะทำให้การขั บขี่ย ากขึ้น หรือส้นรองเท้าอาจเข้าไปติดจนทำให้คันเร่งค้างได้เช่นกัน

5 มีขวดน้ำเข้าไปติดใต้คันเร่ง ทำให้คันเร่งเกิดค้างและไม่สามารถเหยียบเบรกได้

การขั บขี่รถในปัจจุบันนั้น มักต้องใช้ความชำนาญ บวกกับสติและระมัดระวังอย่ างเต็มที่ เพราะด้วยจำนวนรถราที่มีมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้เกิดอุ บัติเห ตุได้ง่าย รวมถึงสิ่งสำคัญอย่ างการหมั่นตรวจเช็คสภ า พรถก็เช่นกัน เพราะแม้อุ บั ติเห ตุจะไม่เกิดจากเรา หรือรถของผู้อื่น ก็อาจเกิดขึ้นได้จากการที่เครื่องยนต์ขัดข้ อง อันเป็นผลต่อเนื่องมากจากการดูแลรั กษ ารถที่ใช้งานอยู่เป็นประจำนั่นเอง แต่ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่น่ากลัวและอัน ตร ายมากที่สุดคือ คันเร่งเครื่องยนต์ค้างในขณะที่กำลังขั บขี่อยู่ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหล า ยสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา หรือแม้แต่มีสิ่งของไปค้างติดอยู่ เช่น ขวดน้ำ รองเท้า หากเกิดปัญหานี้ มีวิ ธีแก้ไขเฉพาะหน้าที่ควรทำต าม ดังนี้

1 ตั้งสติก่อน เพราะยิ่งผู้ขั บขี่ตกใจเมื่อคันเร่งค้าง แล้วยิ่งพาลดั บเครื่อง หรือเหยียบเบรคในทันที จะยิ่งทำให้เกิดอันต รายมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้รีบใส่เกียร์ว่าง หรือเกียร์ N ก่อน แล้วค่อยแตะเบรกย้ำๆ แบบเบาๆ ห้ามเหยียบเบรกแรงทันที เพราะจะยิ่งทำให้รถกระชากจนพลิกคว่ำได้ หรือแม้แต่การดั บเครื่องยนต์ในทันที จะเป็นการทำให้พวงมาลัยที่ควบคุมทิศทางของรถล็อค และไม่สามารควบคุมรถได้

2 เมื่อชะลอความเร็วรถได้ในระดั บหนึ่งแล้ว ให้ค่อยๆ ประคองรถเข้าข้างทางแล้วดั บเครื่องยนต์ แล้วติดต่อช่างยนต์มาดูทันที อย่ าฝืนขั บต่อ เพราะอาจยิ่งเกิดอั นตรายมากกว่าเดิมได้

อย่ างไรก็ต าม หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สติในการขั บขี่ เพราะยิ่งตกใจ ยิ่งทำให้สถานการณ์เล วร้า ยลงมากยิ่งขึ้นด้วย และที่สำคัญก่อนขั บขี่ ควรหมั่นตรวจสภ า พรถในทุกครั้ง เพื่อความปลอ ด ภั ยอีกด้วย

ที่มา krustory