คนขับรถเกียร์ออโต้รู้ไว้ อ ย่ าทำ 5 สิ่งนี้ ถ้าไม่อย ากให้รถพังเร็ว

รถเกียร์ออโต้ ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ที่นิยมใช้งานเป็นอ ย่ างมากยุคนี้โดยเฉพาะในเขตเมือง เพร าะด้วยความง่ายและสะดวกสบายในการขับขี่ เรียกได้ว่ามือใหม่หัดขับก็สามารถขับได้ไม่ย ากเลย ยิ่งเป็นการขับรถในเขตเมืองด้วยแล้วที่ต้องเจอทั้งสภาพการจร าจรที่ติดขัด และ รถยนต์เคลื่อนตัวได้อ ย่ างช้าๆ เนื่องจากรถติด ส่วนนี้การขับรถยนต์ด้วยเกียร์ออโต้ก็จะช่วยให้เราขับได้สบายขึ้นนั่นเอง เพร าะไม่ต้องมากังวลกับการเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆ

เกียร์อัตโนมัติ เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดภาระของคนขับ ไม่ต้องมานั่งเหยียบแป้นคลัตช์ยัดเกียร์เอง แค่ใส่เกียร์ D รถก็สามารถขับเคลื่อนไปจนถึงที่หมาย จึงทำให้หล า ยคนใช้รถประเภทนี้ แต่การขับรถเกียร์ออโต้นั้นก็จะมีหลักการใช้ที่ควรรู้เอาไว้เพื่อที่จะสามารถใช้รถได้อ ย่ างถูกหลักและถนอมรถของเราให้มี อ า ยุการใช้งานที่นานขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อขับรถเกียร์ออโต้

1 คิกดาวน์รถบ่อยๆ

การคิกดาวน์ คือ การใช้วิ ธีการเหยียบคันเร่งจน มิดหรือเกือบมิดเพื่อให้รถเปลี่ยน มาใช้เกียร์ต่ำลงโดยทันที เป็นการเร่งกำลังเครื่องยนต์ให้รถพุ่งไปข้างหน้าอ ย่ างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการเร่งเพื่อแซงรถคันอื่น วิ ธีนี้อาจช่วยให้สะดวกขึ้นก็จริง แต่หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรทำบ่อยๆ เพร าะนอ กจากจะเปลืองน้ำมันแล้วยังทำให้ระบบเกียร์พังและเสื่อมสภาพไวขึ้น อายุการใช้งานของรถก็จะสั้นลงด้วย

2 ใช้เกียร์ N แล้วปล่อยรถไหล

บางคน มักทำแบบนี้เพร าะเข้าใจว่าจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ แต่ในความจริงนั้น นอ กจากจะไม่ทำให้ประหยัดน้ำมันแล้ว เมื่อเกียร์อยู่ในตำแหน่ง N ระบบของรถจะทำการตัดน้ำมันเกียร์ซึ่งคอยหล่อเลี้ยงระบบออ ก ทำให้เกิดค ว า ม เ สี ย ห า ย และการสึกหรอต่อระบบเกียร์ได้ เมื่ออยู่ในเกียร์ว่างหรือเกียร์ N รถจะไม่สามารถใช้ระบบเบรกได้ ทำให้คุมรถได้ย ากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรถไหลลงด้วยความเร็ว เช่น การขับลงทางลาดชัน จะทำให้รถวิ่งด้วยความเร็วสูง และอาจทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้

3 ใช้เกียร์ P เมื่อจอ ดติดไฟแดง

ตัวอักษร P ที่มาจากคำว่า Park หรือ จอ ดรถควรใช้ในตอนที่เราจอ ดรถในที่จอ ดรถเมื่อเรามาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรถบางรุ่นเมื่อเราเข้าเกียร์ P รถจะทำการปลดล็อคประตูอัตโนมัติด้วย หากเราใช้เกียร์ P ในตอนที่จอ ดติดไฟแดง หากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุมีรถมาชนท้าย จะทำให้ระบบเกียร์เ สี ยห า ยอย่ างรุ นแ ร ง ทั้งชุดเลยทีเดียว

4 การจอ ดรถบนทางที่ลาดชัน

หากต้องจอ ดรถบนทางลาดชัน ให้ทำการดึงเบรกมือให้สุดเ สี ยก่อน ให้มั่นใจก่อนว่ารถไม่ไหล แล้วจึงใช้เกียร์ P เพื่อจอ ดรถ จะช่วยทำให้ระบบของกลไกชุดเกียร์มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นการขับรถเกียร์ออโต้นั้น แม้ว่าจะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายหล า ยอ ย่ าง แต่การจะขับให้ป ล อ ด ภั ยและไม่ทำให้รถพังนั้น เราจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใช้รถเกียร์ออโต้ด้วย เพื่อจะได้ใช้รถได้อ ย่ า งป ล อ ด ภั ย ไม่เ สี ยเร็วเกินไป ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินในการซ่อมบำรุ ง ได้มากเลยทีเดียว

5 เหยียบคันเร่งแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ D เพื่อให้รถพุ่ง

คนขับรถบางคนต้องการที่จะออ กตัวแรงๆ จึงเหยียบคันเร่ง เร่งเครื่องเอาไว้แล้วเข้าเกียร์ D เพื่อต้องการให้รถพุ่งออ กตัวได้เร็วทันใจ การใช้รถแบบนี้จะทำให้ระบบกลไกของเกียร์เ สี ยห า ยรวมไปถึงระบบชุดเกียร์พังเร็วขึ้น

ที่มา  krustory