ของกิน 10 อ ย่ าง ที่ไม่ควรนำเข้าตู้เย็น ทำให้เ สี ย คุณภาพได้

เวลาที่ของกินเหลือ หรือ ผัก จากการประกอบอาหารเหลือ เราก็มักจะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ทาน หรือ นำมาประกอบอาหารใหม่ใช่ไหมล่ะคะและยิ่งผลไม้บางชนิดแช่ตู้เย็น ก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อย น่าทานเข้าไปอีก ถือได้ว่าตู้เย็นกล า ยเป็นสิ่งสำหรับแช่อาหารที่ดีมากๆเลยล่ะ

ตู้เย็นเป็นตู้ช่วยยืดอายุของกิน เพร าะจะทำให้ของกินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ หรือเ นื้ อ ส ด อยู่ได้นานขึ้นกว่าวางไว้ข้างนอ ก จึงทำให้หล า ยคนติดนิสัยยัดของทุกอ ย่ างใส่ไว้ในตู้เย็น แต่คุณรู้หรือไม่ ว่าอาหารบางอ ย่ างก็ไม่เหมาะกับการเอาไว้ในตู้เย็น วันนี้เราได้นำอาหาร 10 อ ย่ าง ที่ไม่ควรเอาไว้ในตู้เย็น มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

ซึ่งอาหารเหล่านี้ ได้รับการยืนยันข้ อมูลและข้ อเท็จจริง จาก ดร.ภมรินร์ ไวเมลืองอรเอก อาจารย์ประจำ สถาบันโภชนาการ มหาวิทย าลัยมหิดล ที่มีความรู้ด้านโภชนาการโดยตรง ได้ให้ข้ อมูลไว้ดังนี้

1. หัวหอม

หัวหอมที่มีเปลือ กอยู่ และยังไม่ได้หั่น ไม่ควรนำไปแช่ไว้ในตู้เย็น เพร าะจะทำให้ขึ้นร าได้ง่าย วิ ธีที่ถูกต้องในการเก็บหัวหอม คือ การเก็ยใส่ถุงกระดาษ และไว้ในที่มืดและเย็น แต่สำหรับหัวหอมที่ปอ กเปลือ กและหั่นแล้ว ให้ใส่ถุงไว้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นได้

2. น้ำผึ้ง

การนำน้ำผึ้งไปแช่ตู้เย็น จะทำให้น้ำผึ้งตกผลึก และจับตัวกันเป็นก้อน วิ ธีที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บน้ำผึ้ง คือ การวางไว้ข้างนอ กตู้เย็นและเก็บให้พ้นแสงแดด ในอุณหภูมิห้องปกติ จะช่วยคงรสชาติความหวานต ามธรรมชาติของน้ำผึ้งได้ดีกว่า เวลานำมาใช้ก็ไม่แข็งจับตัวเป็นก้อนด้วย

3. กาแฟ

กาแฟเป็นตัวดูดกลิ่นที่ดีมากๆ การนำกาแฟไปแช่ตู้เย็น ไม่ว่าจะเป็นแบบเมล็ด แบบผง หรือที่ชงไว้แล้วก็ต าม จะทำให้กลิ่นของกาแฟเปลี่ยนไป หอมน้อยลง และยังเปลี่ยนรสชาติของกาแฟให้แย่ลงอีกด้วย แนะนำให้เก็บใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดจะดีกว่า

4. แอปเปิ้ล

ที่ไม่ควรนำแอปเปิ้ลไปแช่ในตู้เย็น นั่นก็เพร าะว่า จะทำให้มันเ สี ย รสชาติ แต่ในบ้านเราที่เป็นอากาศเมืองร้อน หากต้องการทานแบบเย็นๆ ก็ให้ปอ กเปลือ กแล้วนำไปแช่ตู้เย็นก่อนที่จะรับประทาน 30 นาทีก็พอ ไม่ควรแช่ทิ้งไว้นานๆ

5. กระเทียม

เราไม่ควรนำกระเทียมใส่ตู้เย็น เพร าะจะทำให้กลีบกระเทียมหดเร็วขึ้น รวมถึงความชื้นจากตู้เย็นจะทำให้กระเทียมมีร ากงอ กออ กมา และยังขึ้นร าง่ายอีกด้วย วิ ธีการเก็บกระเทียมไว้ให้ได้นาน คือ การจัดเก็บไว้ในภาชนะที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเท และหากเป็นกระเทียมที่ปอ กหัวออ กแล้ว ให้ใช้ให้หมดภายใน 1 อาทิตย์

6. แตงโม

แตงโม เป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะมาก และยังเป็นแหล่งรวมวิต ามินเอและวิต ามินซี แต่การนำแตงโมไปแช่ในตู้เย็น จะทำให้ สู ญ เ สี ย คุณประโยชน์ ควรวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจะดีที่สุด แต่หากเป็นแตงโมที่ปอ กเปลือ กแล้ว สามารถแช่ตู้เย็นได้ เพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานขึ้น

7. มะเขือเทศ

การนำมะเขือเทศแช่ตู้เย็น จะทำให้เ สี ย รสชาติ และยังทำให้มะเขือเทศสุกงอมจนเละ และ เ หี่ ย ว เร็วขึ้น วิ ธีเก็บมะเขือเทศที่เหมาะสมที่สุดคือ การเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ในที่แห้งและห่างจากแสงแดด

8. ผักกาดดอง

จริงๆแล้วผักกาดดองนั้น สามารถนำไปแช่ตู้เย็นได้ แต่ควรวางไว้บริเวณประตูตู้เย็นก็พอ เพื่อไม่ให้โดนความเย็น มากเกินไป แต่ก็ไม่จำเป็นต้องวางไว้ในตู็เย็นก็ได้ เพร าะผักกาดดองป็นอาหารที่มี ส า ร กั น บู ด และน้ำส้มสายชูในปริมาณสูงอยู่แล้ว เป็นของหมักดองที่มีอายุอยู่ได้นาน จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเ สี ย เร็ว

9. มันฝรั่ง

ความเย็นจากตู้เย็นจะทำให้แป้งในมันฝรั่งกล า ยเป็นเนื้ อทร าย และไม่หวาน ทำให้มันฝรั่งสูญเ สี ย รสชาติที่ดีๆไป วิ ธีที่เหมาะสมในการเก็บมันฝรั่ง คือ การเก็บไว้ในถุงกระดาษและเก็บไว้ในที่ที่แห้งและเย็น

10. ใบโหระพา

ใบโหระพาจะมีความความอ่อนไหวต่อความเย็นอ ย่ างมาก การเก็บใบโหระพาไว้ในตู็เย็นจะทำให้ช้ำและสีคล้ำได้ง่าย ดังนั้นหากจะเก็บใบโหระพาไว้ใช้ได้นานๆ ไม่ควรแช่ตู้เย็น แต่ควรปักแช่น้ำไว้ แล้วคอยเปลี่ยนน้ำทุกวัน จะเป็นการช่วยยืดอายุของโหระพาได้

ข้ อเ สี ย การนำอาหารที่ไม่ควรเข้าตู้เย็น แช่ไว้ในตู้เย็น

1. ทำให้กระบวนการสุกไม่เป็นไปต ามธรรมชาติ

2. รสชาติมีความเปลี่ยนแปลง ไม่อร่อยเหมือนเดิม

3. ล ดคุณค่าทางโภชนาการ สู ญ เ สี ย วิต ามินและเกลือแร่ต่างๆทิ้งไป

4. อาหารที่ไม่ควรแช่ตู้เย็น หากแช่ไว้จะทำให้เ สี ย ง่าย และเร็วกว่าเดิม

ฉะนั้น เราควรที่เลือ ก และใช้วิ ธีถนอมอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆ เพร าะอาหารแต่ละอ ย่ างมีความเหมะาสมในการเก็บรั ก ษ าที่ไม่เหมือนกัน เมื่อเรารู้วิ ธีที่เหมาะสมของอาหารแต่ละอ ย่ าง จะทำให้เรายืดอายุของอาหารได้นาน มากยิ่งขึ้น

ที่มา  bitcoretech