ก่อนเดินทางไกล คน มีรถควรเช็ค 12 จุดนี้ทุกครั้ง เพื่อความปลอ ดภั ยในการเดินทาง

หล า ยคน มักจะเดินทางไกลๆ ในวันหยุดย าว บางคนก็ไปเที่ยว บางคนก็กลับบ้าน ฉนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรานั้นเดินทางปลอ ดภั ยคือความไม่ประมาท และรถเราต้องพ ร้ อ ม

เพราะเห็นหล า ยคนเลย ที่ขั บไปดีๆก็เกิดหม้อน้ำแห้งบ้างละ ย างแตกบ้างละ สิ่งเหล่านนี้มันทำให้เราเ สี ยเวลา และไปถึงที่หมายช้าลงไปอีก ฉนั้นเราควรเช็ครถก่อนเดินทาง จะทำให้เรานั้นไม่เ สี ยเวลา และปลอ ดภั ยขึ้น วันนี้เราจึงอย ากแนะนำ 6 วิ ธีขั บขี่ ป ล อ ด ภั ย

1 ต่อให้ระวังแค่ไหนการขั บเร็วก็ไม่อาจเ ลี่ ย ง วิสัยทัศน์อุโมงค์ และเ สี่ ย งอุ บั ติ เ ห ตุ

2 เหนื่อยต้องพัก นอนให้พออ ย่ างน้อย 8 ชม หากง่วงอ ย่ าฝืนขั บ ดับรถแล้วนอนพักในที่ ป ล อ ด ภั ย

3 อ ย่ าฝืนขีดจำกัดในการขั บรถของตนเอง

4 เ ลี่ ย งขั บใกล้รถบรรทุกที่มีจุดบอ ดรอบคัน โดยเฉพาะด้านซ้ายที่อันตรายที่สุด

5 อ ย่ าใช้ไฟฉุกเฉินผิ ดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะขณะฝนตกหนักหรือหมอ กจัด

6 ดื่มน้ำผลไม้ที่มีวิต ามินซีแทนกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง

นอ กจากนี้ก่อนการเดินทางก็ต้องสำรวจย านพาหนะของเราให้ดี ให้มั่นใจได้ว้าจะไาเราถึงที่หมายได้อ ย่ าง ป ล อ ด ภั ย การตรวจเช็คให้ดีก่อนจะเพิ่มความมั่นใจในการใช้รถมากขึ้น เพราะเราอาจจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไปเป็นครั้งแรก สิ่งที่ควรต้องเช็ค ได้แก่

1 ที่ปัดน้ำฝน

เช็คที่ปัดน้ำฝนด้วยการสัมผัส สังเกต ฟังเ สี ยง ดูระยะห่างของที่ปัดน้ำฝนและกระจก โดยทั่วไปย างที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้ 6-12 เดือน

2 ระบบไฟ

ควรจะเ ช็ คเสมอว่าไฟทุกดวงยังใช้งานได้ต ามปกติ ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟตัดหมอ ก ไฟเลี้ยว และไฟฉุกเฉิน จะต้องใช้งานได้ครบทุกจุด แสงสว่างจะต้องคมชัด ไม่มัว ยิ่งเดินทางในช่วงกลางคืนระบบไฟส่องสว่างถือว่าจำเป็น มากในการเดินทาง

3 อะไหล่สำรอง

ชื่อก็บอ กอยู่ว่าเป็นอะไหล่สำรอง ก็ควรจะเตรียมความพ ร้ อ มไว้สม่ำเสมอ เมื่อเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้น มา จะได้ใช้การได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นย างอะไหล่รถ แม่แรง และตัวขันต่างๆ มีเผื่อได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะ

4 แบตเตอรี่และระบบสายไฟในรถ

หัวใจหลักของการสต าร์ทเครื่องยนต์คือแบตเตอรี่ ตรวจดูสภาพของแบตเตอรี่ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ เพื่อความปลอ ดภั ยในการขั บขี่ และการเดินทางทุกครั้ง

5 แตรรถ

แตรรถที่หล า ยคนซื้ อรถมา อาจจะใช้แบบนับครั้งได้เลย และมักจะมองข้ามกัน ไม่ค่อยเ ช็ คในส่วนนี้ แต่หากถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆมันสำคัญมากนะในการขั บขี่ เราควรจะเ ช็ คว่าแตรยังมีเ สี ยงดัง ใช้งานได้ต ามปกติดีทุกครั้งก่อนออ กเดินทาง

6 น้ำมันเบรก

เราควรตรวจเ ช็ คน้ำมันเบรกไม่ให้ต่ำกว่าที่กำหนด เพราะน้ำมันเบรกมีหน้าที่ในการช่วยให้เบรกทำงานได้ดี มีความหล่อลื่นดี เมื่อเราใช้งานเบรกไปนานๆ ทำให้น้ำมันเบรกไม่พอและเบรกจะสึกหรอได้ หรืออาจถึงขั้น เ บ ร ก แ ต ก เลยล่ะ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยการเ ช็ คน้ำมันเบรกกันนะ

7 ย างรถยนต์

อุ บั ติ เ ห ตุส่วนหนึ่งบนท้องถนน เกิดจากย างระเบิดขณะขั บขี่ ดังนั้นย างที่ดีต้องอยู่ในสภาพที่พ ร้ อ มใช้งาน ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่แตกล า ยงา มีดอ กย างเพียงพอ เติมลมย างต ามที่คู่มือประจำรถกำหนด ส่วนล้อก็ควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่คด ไม่เบี้ยว และที่สำคัญ อ ย่ าลืมเช็คน็อตล้อด้วยนะคะ ว่าขันแน่นหรือเปล่า

8 ระบบเบรก

ให้เ ช็ คระบบเบรก โดยการขั บบนถนนโล่งๆ ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่ วโมง แล้วให้ เ ห ยี บ บ เบรกแบบเต็มแรง หากรู้สึกว่ายังมีแรงสะท้านที่เบรกแบบถี่ๆ แสดงว่ายังใช้งานได้ต ามปกติ แต่ถ้าหากได้ยินเ สี ยงดังเอี๊ยด แปลว่า ระบบกำลังมีปัญหา ให้รีบเข้าศูนย์เพื่อเ ช็ คให้ละเอียดโดยด่วน โดยทั่วไปต้องเปลี่ยนทุกๆ 25,000 – 50,000 กม. (ต ามพฤติก ร ร มการใช้รถ) ความชื้นสูงส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันเบรค จึงควรตรวจน้ำมันเบรคหลังหมดฝน

9 ระบบน้ำ

ระบบน้ำของรถก็ควรจะเ ช็ คให้เรียบร้อยด้วยเช่นกัน ว่ายังอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงในหม้อน้ำว่ามีเศษอะไรตกลงไปหรือเปล่า หากมีก็เอาออ กให้เรียบร้อย

10 ระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลย โดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนๆแบบบ้านเรา หากวันไหนขั บรถไปเกิดระบบปรับอากาศมีปัญหา แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นอับ คงนั่งรถไม่มีความสุขแน่ๆ และควรเปลี่ยนกรองแอร์ทุก ๆ 1 หมื่นกิโลเมตร เพื่อให้อากาศห า ยใจในรถเย็นสดชื่น

11 สายเข็มขัด นิ ร ภั ย

เราควรเ ช็ คเข็มขัด นิ ร ภั ย ทุกครั้งเสมอ ว่ายังแน่น ล็อ กได้ โดยการดึงเร็วๆหล า ยๆครั้ง และสามารถช่วยเซฟได้ดีอยู่ ในกรณีที่เกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น เพื่อความปลอ ดภั ยในการขั บขี่

12 น้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเครื่องจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถตรวจเช็คได้จากก้านวัดน้ำมันเครื่อง และขณะเดินทางควรมีน้ำมันเครื่องสำรองติดรถไว้อ ย่ างน้อย 1 ลิตร เผื่อได้ใช้ในย ามฉุกเฉิน และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 10,000 กิโล เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ ไหลลื่นปกติดี

ที่สำคัญควรเช็คเอกสารจำเป็น ได้แก่ ใบอนุญาตขั บขี่ สำเนาทะเบียนรถ กรมธรรม์ประกันภั ยตัวจริงหรือสำเนา และป้ายภาษีรถยนต์ บันทึกเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ในมือถือ และอ ย่ าลืมติดของใช้อื่นๆ เช่น แว่นต ากันแดด ที่ชาร์จมือถือสำหรับรถยนต์ ไฟฉาย ไ ขค ว ง ไว้ในรถด้วย ขั บรถไม่ประมาทนะคะ เพราะคนที่บ้านกำลังรอคุณอยู่

ที่มา  poobpub