ก่อนจอ ดรถต้องดูให้ดี จอ ดผิ ดอาจเ สี ยเงินโดยไม่รู้ตัว

สำหรับผู้ขับขี่ทั้งหล า ย เมื่อเข้าเมืองก็มักจะหาที่จอ ดรถเพื่อลงไปทำธุระ ซึ่งรู้หรือไม่ว่าการที่เราจอ ดรถไใช่ว่าจะจอ ดอ ย่ างไรหรือตรงไหนก็ได้ เพราะถ้าหากจอ ดผิ ดที่หรือจอ ดไม่ถูกอาจจะโดนค่าปรับโดยที่เราไม่รู้ตัว คงไม่มีใครอย ากเ สี ยเงินไปฟรีๆหรอ กจริงไหม ยิ่งภาวะแบบนี้แล้วด้วย

ฉนั้นวันนี้เราจึงอาสารวมมิตรทุกข้ อมูลเรื่องการจอ ดรถเอามาไว้ให้ แบบไหนบ้างที่ผิ ดกฎห ม า ย แล้วถ้าจำเป็นต้องจอ ดจะทำยังไงได้บ้าง ต ามมาอ่ า นกันได้เลย รับรองได้ใช้แน่นอน

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นการจอ ดรถนั้น ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ผิ ดกฎห ม า ย ไม่งั้นอาจจะเ สี ยเงินได้ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎห ม า ย ได้ออ กมาโ พ ส ต์ข้ อความโดยมีเนื้อหาดังนี้

ในเรื่องการจอ ดรถ กฎห ม า ยกำหนดให้จอ ดชิดขอบทาง โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 54 มาตรา 148 กำหนดว่า ผู้ขับขี่ต้องจอ ดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอ ดให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทาง ในระยะห่างไม่เกิน 25 ซ.ม. หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 5OO บ า ท เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิ ดกฎห ม า ยต่อไป ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เ พ จ สายตรงกฎห ม า ย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร O957563521

เพิ่มเติมความรู้ จอ ดแบบนี้ไม่ดีแน่ ต าม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538 ขอยกมาเฉพาะที่เราพบกันบ่อยๆดังนี้

1 จอ ดรถบนทางเท้า

2 จอ ดรถไม่ขนานกับขอบทางหรือไหล่ทาง

3 จอ ดรถในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ 1O เมตรจากทางร่วมทางแยก

4 หยุดหรือจอ ดรถเป็นการกีดขวางการจราจร

5 จอ ดรถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเกิน 25 เซนติเมตร

6 จอ ดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

7 จอ ดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

8 จอ ดรถในเขตที่มีเครื่องห ม า ยจราจรห้ามจอ ด

9 จอ ดรถในระยะ 1O เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

10 จอ ดรถตรงปากทางเข้า-ออ กของอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ

11 จอ ดรถซ้อนคันกับรถคันอื่นที่จอ ดอยู่ก่อนแล้ว

12 จอ ดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องห ม า ยหยุดรถประจำทางหรือจอ ดรถในระยะเลยเครื่องห ม า ยไปอีก 3 เมตร

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้พบได้บ่อย และถือเป็นความผิ ดต ามมาตรา ม. 54, 55, 57 หรือ148 โ ท ษปรับไม่เกิน 5OO บ า ท

ที่มา tqm.co.th   poobpub