9 ภ า พมงคลมีติดบ้านไว้ เรียกเ งิ นทองไหลมา

การเสริมฮ ว ง จุ้ ยในบ้านด้วย ภ า พมงคล นอ กจากจะช่วย เสริมด ว งการเ งิ น แล้ว ยังช่วยนำพาโชคลาภเข้าบ้านอ ย่ างไม่ข า ดสายอีกด้วย และ 9 ภ า พมงคลที่จะมาบอ กกันในวันนี้จะมีอะไรบ้าง

อย ากจะเสริมฮ ว ง จุ้ ยให้กับบ้านหรือร้านค้า ภ า พถ่าย ภ า พวาดมงคลก็ช่วยได้เช่นกัน สำหรับใครที่ชอบเรื่องของฮ ว ง จุ้ ยจะรู้ดีว่าภ า พต่าง ๆ นั้น มีความมงคลอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะ 9 ภ า พนี้ เลือ กมาประดับตกแต่งได้ให้เหมาะสม จะช่วยเสริมโชคลาภ เสริมมงคลในด้านต่าง ๆ มาดูกันว่ามีภ า พอะไรบ้าง

1 ภ า พต้นไผ่

เสริมฮ ว ง จุ้ ยในด้านของความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคง อายุมั่นยืนย าว และไม้ไผ่ยังเป็นไม้มงคลอีกด้วย เชื่อ กันว่าจะช่วยให้คนในบ้านนั้นอยู่อย่ างร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้ า ข า ยดี ราบรื่น มีแต่คนรักคนชื่นชม หากไม่เป็นภ า พวาดก็เลือ กปลูกไผ่ต้นจริงเลยก็ได้เช่นกัน

2 ภ า พเรือสำเภา

เนื่องสมัยก่อนนั้นเรือสำเภาจะทำการขนสินค้าไปทำมาค้ า ข า ยต ามเมืองต่าง ๆ ความหมายของเรือสำเภาก็เลยเป็นการทำให้ทำการค้ า ข า ยราบรื่น ประสบความสำเร็จ ทำให้เ งิ นทองหลั่งไหลเข้ามา และนิยมติดกันทางทิศตะวันออ กหรือตะวันออ กเฉียงใต้จะช่วยเสริมฮ ว ง จุ้ ยได้ดี

3 ภ า พตะกร้าผลไม้

จริง ๆ แล้วหากเป็นตะกร้าผลไม้จริงเลยก็ยิ่งดี แต่ว่าบางครั้งเราอาจจะทานไม่ทันทำให้ผลไม้นั้นเ สี ยก่อนได้ การใช้เป็นภ า พวาดแทนก็ได้ เป็นการสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง เป็นการช่วยเสริมในด้านของความสันติสุข โชคลาภ เ งิ นทอง ไหลเข้ามามากมายเพิ่มพูน

4 ภ า พปลาคาร์ป

สำหรับปลาคาร์ปนั้นเชื่อ กันว่าจะช่วยทำให้มีผลกำไรในการทำมาค้ า ข า ย การทำธุรกิจ เนื่องจากในภาษาจี น มาจากคำว่าหลี่ ที่หมายถึงผลกำไรนั่นเอง ซึ่งยิ่งเป็นปลาคราฟที่กำลังว่ายทวนน้ำอยู่จะยิ่งดีเลย ส่งผลให้คนไม่ย่อท้อง่าย ๆ เจอปัญหาอะไรก็จะก้าวผ่ าน มันไปได้ จนไปประสบความสำเร็จและมีท รั พ ย์สินเข้ามาทวีคูณ หรือถ้าไม่อย ากได้เป็นภ า พจะเลี้ยงปลาตัวเป็น ๆ แทนเลยก็ได้เหมือนกัน แต่อย่ าลืมดูฮ ว ง จุ้ ยเรื่องการทำบ่อให้ถูกต้องด้วยนะ

5 ภ า พนกยูง

เป็นการสื่อความหมายถึงความโชคดี ความรุ่งเรือง เจริญในหน้าที่การงาน เสริมโชคลาภวาสนา นกยูงมีพันต าเชื่อว่าจะช่วยปกป้องภั ยจากสิ่งต่าง ๆ ได้ และยังช่วยเสริมในด้านของความรักด้วย หากเลือ ก 2 ตัวจะเน้นด้านความรักเป็นส่วน มาก และภ า พนกยูงแนะนำติดในห้องโถงทางเดิน

6 ภ า พวาดเสือ

สำหรับภ า พนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีตำแหน่งผู้นำ เสริมในด้านของความน่าเกรงขาม เสริมบารมีมากขึ้น ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ เจรจาค้ า ข า ยอะไรกับใครก็ลุล่วงด้วยดี ทำงานในแต่ละอย่ างได้แบบไม่มีปัญหา

7 ภ า พมังกร

เป็นอีกหนึ่งสั ต ว์ในตำนานที่มีความมงคลอย่ างยิ่งเลย เชื่อ กันว่าจะเสริมในด้านของความรุ่งเรือง ทำมาค้ า ข า ยดี ธุรกิจประสบความสำเร็จ มังกรจะเรียกโชคลาภดี ๆ เข้ามา โดยให้วางมังกรนั้นหันเข้าหน้าสำนักงานหรือร้านค้า โดยยึดตรงประตูทางเข้าออ กเป็นหลัก

8 ภ า พน้ำตก

เราจะเห็นกันบ่อย ๆ ต ามร้านค้าต่าง ๆ จะเป็นภ า พน้ำตก ทะเล หรือแม่น้ำอื่น ๆ วางไว้หลังโต๊ะรับเ งิ นหรือแถว ๆ เคาน์เตอร์เก็บเ งิ น จะช่วยเรียกเ งิ น เรียกโชคเข้ามาในร้านได้ โดยให้ติดหรือวางให้กระแสน้ำนั้นไหลเข้ามาในโต๊ะรับเ งิ น แต่ดูให้ดีอย่ าให้น้ำไหลออ กทางประตูหรือหน้าต่างเพราะจะทำให้เ งิ นออ กไปได้เหมือนกัน

9 ภ า พม้า 8 ตัว

เนื่องจากเลข 8 นั้นถือเป็นเลขมงคล ส่วนม้าก็ช่วยเสริมในด้านของความรวดเร็ว ว่องไว แข็งแ ร ง การไม่หยุดนิ่ง ก้าวหน้าเสมอ การที่มีภ า พม้า 8 ตัวกำลังวิ่งจะหนุนให้ธุรกิจการงานนั้นเจริญรุ่งเรืองอย่ างรวดเร็ว ก้าวหน้าเสมอ คนที่ทำมาค้ า ข า ยจะนิยมติดภ า พนี้กัน

ภ า พวาดเสริมมงคล เสริมฮ ว ง จุ้ ยบ้าน ร้านค้าก็มีประมาณนี้เลย คุณสามารถเลือ กหาภ า พที่ชอบมาติดประดับไว้ให้สวยงามและยังช่วยเสริมโชคลาภได้อีกด้วย

ที่มา krustory