9 นิสัยน่ารักๆ ของผู้หญิงสวยเก่ง ใช้ชีวิตคนเดียวได้ไม่ง้อใคร

วันนี้เราจะพาคุณไปดูนิสัยของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ ไม่ร้องขอความรักจากใคร กับบทความ 9 นิสัยน่ารักๆ ของผู้หญิงสวยเก่ง ใช้ชีวิตคนเดียวได้ไม่ง้อใคร ไปดูกันว่ามีนิสัยแบบไหนบ้าง

1 หาความรู้ให้กับตัวเองเสมอ

ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนความรู้ยัง เป็นสิ่งจำเป็นเสมอและยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ ผู้หญิงเราให้ดูดีได้อย่ างไม่น่าเชื่อผู้หญิงที่มีความรู้ นอ กจากจะส่ งเสริมการทำงานแล้ว ยังสามารถ สร้างประโยชน์ ให้กับคนอื่นๆ

ได้ด้วยนับว่าเป็นเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆ ซึ่งความรู้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็น ระดับปริญญาโท ปริญญาเอ กขนาดนั้นอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องที่เราสนใจ เช่น การทำอาหารงานอดิเรก จัด ด อ ก ไม้พับกระดาษ วาดตัวการ์ตูนและอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างประโยชน์ให้ กับคนอื่นได้ ทั้งนั้น

2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์เป็นสิ่ง ที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ ย ง ได้เพราะฉะนั้น มันคงจะดีกว่าถ้าเราจะเลือ กสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ เพราะนอ กจากจะสร้างความสุข ให้กับตัวเราเองแล้วยังสร้างความสุข ให้กับคน

รอบข้างได้ ด้วยซึ่งสิ่งที่สำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คือ การช่วยเหลือคนอื่น ด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะต่อหน้า หรือลับหลังทำสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นเสมอ เมื่อเรามีโอ กาสจะช่วยเพิ่ม คุณค่าให้กับผู้หญิง เราได้ อย่ างง่าย ๆ

3 จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

ก่อนอื่นเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่แปลกอะไรถ้าเราจะมีข้อบ ก พ ร่ อ ง ที่ต้องปรั บ ป รุ ง แก้ไขเพียงแต่ต้องเรียนรู็วิธีการแก้ไขให้ตรงจุดให้ถูก วิธีเท่านั้นเอง สิ่งสำคัญคือ ต้องยอมรับ

ในข้อบกพ ร่ อ ง ของตัวเองเพื่อจะได้มองเห็นมันได้อย่ างชัดเจน และปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆเราจะได้รักตัวเองในแบบที่ตัวเราเองเป็นไม่ต้องพย าย าม ทำตัวโดดเด่น เพื่อแข่งกับใครให้เหนื่อยคนที่เป็นตัวของตัวเอง มีเสน่ห์เสมอ

4 มีความมั่นใจจงเชื่อมั่นในตัวเอง

ความเชื่อมั่นไม่ใช่ ความสวยหากแต่มันเกิดจากภายในจิตใจของเราความเชื่อมั่น ในตัวเองไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวดีๆ ด้วยเสื้อผ้าร าค าแพงแต่มันคือความเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองในหนทางที่ถูกต้องอะไร

ที่เป็นความดีงาม ทั้งปวงล้วนเป็นความเชื่อมั่น ทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงเราไม่ควรลืมคือ ทุกคนล้วนมีความดีงามในตัวเอง และจงเชื่อในความดีงามของตัวเองรับรองว่าความเชื่อมั่น จะทำให้คุณเปล่ง ประกายได้อย่ างสวยงาม

แน่นอนก่อนที่จะสร้างความเชื่อมั่นผู้หญิงเรา ต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองมี ดี โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายภายนอ กแต่ไม่ได้หมายความว่า แ ก้ ผ้ าเดินนะผ่าง! อันนี้มุกเรามี ดี คือความดีงามภายในจิตใจนั่นเองทำในสิ่งที่ถูกและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูก ที่สำคัญคือมั่นใจ ที่จะทำในสิ่งที่ ถูกต้องนั่นเอง

5 มีความพอดีให้กับชีวิต

ทางสายกลางดี ที่สุดเสมอไม่ว่าจะทำกิจวัตรประจำวัน ไปโรงเรียนหรือว่าอะไร ก็ต ามแม้แต่ย ามแต่งหน้าทำผมซึ่งไม่จำเป็นต้องอัด แน่นอัดปังอัดเวอร์อะไรขนาดนั้นทุกอย่ างตั้ง อยู่บนความพอดีอย่ าลืมว่าความเป็นธรรมช าติ

คือเสน่ห์ที่สวยที่สุดของผู้หญิงผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเก่ง แต่งตัวเยอะหรือว่ามั่นใจมากอะไรขนาดนั้นแต่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่สุดคือผู้หญิงที่เปิดเผ ย ความเป็นธรรมช าติของตัวเอง อย่ างพอดี นั่นเอง

6 จงทำเต็มที่กับทุกอย่ าง

คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปังวังเวอร์คือคนที่พย าย ามเต็มที่ในสิ่งที่ตนเอง ต้องการการใช้ความรู้ความสามารถ ในการทำงานในการเรียนจะช่วยเสริมเสน่ห์ ให้ผู้หญิงเราได้

อย่ างไม่น่าเชื่อนอ กจาก จะมีเสน่ห์แล้วยังจะทำให้เราได้รับอะไรดีๆ กลับมาด้วยงานนี้ รับรองเลยว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มเกินคุ้มเสี ย อีกไม่เชื่อก็ลองตั้งใจ ทำในสิ่งที่ต้องการอย่ างเต็มที่ ดูสิเรารับรองผลให้คุณเกินร้อยเลยทีเดียว

เห็นมั้ยว่าการสร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง ไม่ใช่เรื่องย ากเลยเงิน ไม่เสียเวลาไม่เสีย ไม่เสียอะไรเลยแถมยังมีแต่ได้ทั้งเกิดทั้งปังได้ ในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเองแล้วจะรออะไร เล่ามาปรับทัศนคติ ให้ว้าวเพื่อสร้างลุคปังกันเลย ดีกว่า

7 ทำชีวิตให้มีคุณค่า

การกระทำเป็นสิ่งที่ๆ คนเห็นได้ง่ายและ ยังเป็นสิ่งที่บอ กว่าเราเป็นยังไงการทำสิ่งที่มีค่าคือ การทำทุกสิ่งทุกอย่ างโดยเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมเสมอ เมื่อไหร่ ที่เราคำนึงถึงคนอื่น มากกว่าตัวเอง ด้วยใจจริง เสน่ห์ของเราจะเปล่ง

ประกายอย่ างถึงที่สุดแน่นอน แต่อย่ าลืมว่าต้องทำด้วยใจจริงๆ ไม่ใช่การทำเพื่อให้คนอื่นชื่นชมหรือปรบมือให้เพราะการทำเพื่อให้ได้รับคำชมเป็นการทำเพื่อตัวเอง เท่านั้น

8 ให้ความเคารพกับผู้อื่น

การเคารพผู้อื่น คือ การยอมรับความแตกต่างยอมรับว่าคนอื่น อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งอะไรเลยเขาอาจจะถนัด ในสิ่งอื่นที่เราทำไม่ได้ ยอมรับว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราแต่นั่นไม่ได้

หมายความว่าสิ่งที่เขา คิดไม่เหมือนกับเรามันผิดไป เสียหมดยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นเคารพคนอื่น อย่ างใจจริงแล้ว เชื่อเถอะว่าเสน่ห์ ของคุณจะเปล่งประกาย อย่ างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

9 สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน

ก่อนอื่นผู้หญิง ต้องแยกให้ออ กระหว่างความเข้มแข็งกับความแข็งกร้ า วเพราะผู้หญิงเราสามารถเข้มแข็งได้ภายใต้กิริย า ที่อ่อนหวานนะ ค้าความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นเสน่ห์อีกอย่ างหนึ่งที่จะพาสาวๆ เราปังปังปังได้

อย่ างไม่ต้องใช้หน้าต า ไม่ว่าจะเป็นการพูด จากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่ างมีสัมมาคารวะ การพูดจากับเพื่อนๆอย่ างให้เกียรติซึ่งกันและกันการอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้หญิงเราได้อย่ างมหาศาล

มากมาย แบบที่ว่าเงินสักบาทก็ไม่ต้องเสี ย เลยค่ะ ว้าวววแถมยังทำง่ายด้วยเพียงแค่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายอย่ างเป็นมิตร เท่านั้นเองค่ะ

ที่มา verrysmilejung