9 คำพูดจากพ่อแม่ที่ลูกอย ากได้ยิน ถึงเป็นแค่คำสั้นๆ

คำพูดดีๆก็ทำให้คนฟังรู้สึกดีขึ้น มาได้ ในย ามที่ต้องทุ ก ข์ใจ หรือในวันที่อย ากได้กำลังใจ วันนี้เราก็มีคำพูดสั้นๆที่อย ากจะให้พ่อแม่นั้นได้พูดกับลูกให้บ่อย หรือในโอกาสที่เหมาะสม เพราะบางครั้งลูกก็อย ากจะได้ยินเหมือนกัน

1. พ่อ กับแม่สนับสนุนลูกเสมอนะ

ไม่ใช่ว่าลูกจะต้องชอบ หรือเป็นในสิ่งที่พ่อแม่อย ากให้เป็น ไม่ใช่ว่า น้องจะต้องเก่งแบบพี่เสมอไปไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องกีฬา หรือความสามารถพิเศษ เ ด็ กทุกคนต่างมีความชอบและความถนัดที่ต่างกันพ่อแม่ควรจะให้การยอมรับ และสนันสนุนลูกเสมอ เพราะถ้าไม่ใช่พ่อแม่ที่ให้การสนับสนุน แล้วใครที่ไหนล่ะคะ ที่จะช่วยให้ฝันของลูกเป็นจริง

2. คำว่าขอโ ท ษจากพ่อและแม่

คนเป็นแม่ ไม่ได้ถูกเสมอ และลูกก็ไม่ใช่ฝ่ายผิ ดเสมอไปการที่พ่อและแม่ กล้าที่จะยอมรับและ ขอโ ท ษ ลูกไม่ว่าจะด้วยความเหนื่อยล้า และอารมณ์ร้อนหรือเพราะการตัดสินใจบางอ ย่ างที่ผิ ดไป คำขอโ ท ษจากพ่อแม่จะเป็นสิ่งที่สอนลูกในเวลาเดียวกันว่าเมื่อใดที่เราผิ ด ก็ต้องรู้จักยอมรับและคุณจะกล า ยเป็นพ่อและแม่ ที่น่าเคารพมากขึ้น

3. คนเก่งของพ่อและแม่

หล า ยครั้งที่ลูกทำในสิ่งที่ดี การที่คุณพ่อคุณแม่จะบอ กลูกว่า คนเก่ง ของพ่อหรือจะเป็น ลูกแม่นี้เก่งที่สุดเลย เป็นการแสดงให้ลูกรู้ว่า พ่อและแม่ภูมิใจในสิ่งดีๆ ที่ลูกทำและในย ามที่ลูกท้อแท้ คำพูดเหล่านี้ ก็จะช่วยเป็นกำลังใจสำคัญให้ลูกสู้ต่อไปได้ค่ะ

4. พ่อ กับแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น

ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจ และการได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และการได้รับจากยอมรับนี้เอง จะเป็นสิ่งที่เติมเต็มช่องว่าง ระหว่างลูก และคนในครอบครัวให้ลูกกล้าที่จะพูดคุย และปรึกษาพ่อแม่ มากกว่าที่จะหันไปปรึกษาเพื่อน หรือคนนอ กบ้านได้นะคะ

5. ลูกคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อและแม่

จะมีสักกี่ครั้ง ที่คุณพูดประโยคนี้ออ กไปให้ลูกได้ยิน พร้อมกับการโอบกอ ด ที่เปี่ยมด้วยรัก แต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อลูกได้ยินประโยคนี้แล้ว มันคือสิ่งที่มีความห ม ายมากสำหรับลูก

6. พ่อ กับแม่เชื่อในตัวลูก

เมื่อลูกก้าวสู่วัยรุ่น กับการเรียนในช่วงมัธยมที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน อาจทำให้ลูกเ สี ยความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือความสามารถบางอ ย่ าง พ่อ กับแม่ควรจะเอาใจใส่ พูดกับลูกว่า พ่อ กับแม่เชื่อว่าลูกทำได้

7. พ่อ กับแม่ไม่ได้ห ม ายความว่าอ ย่ างนั้นนะลูก

หล า ยครั้งที่พ่อแม่ก็อาจจะปากไว หรือลูกอาจเข้าใจความห ม ายของคำพูดผิ ดไปเป็นเหตุให้ลูกเกิดความรู้สึกไม่ดี คุณพ่อคุณแม่ ก็ควรที่จะแก้ไข โดยการพูดอะไรสักอ ย่ างให้ลูกรู้สึกดี อ ย่ าปล่อยให้ความรู้สึกไม่ดีจากคำพูดของพ่อละแม่เอง ติดอยู่ในใจของลูกไปแบบนั้นนะคะ

8. ลูกเป็นเ ด็ กดีของพ่อและแม่

คำชมสั้นๆ ง่าย แต่มีความห ม ายไม่น้อยสำหรับเ ด็ ก เพราะการชมเชยเป็นการแสดงออ กถึงการได้รับความยอมรับจากพ่อแม่ สิ่งสำคัญอีกอ ย่ างของการชื่นชมคือ การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเ ด็ ก

9. พ่อ กับแม่รักลูกมากนะ

เป็นคำพูดสุดเบสิก ที่ความห ม ายไม่เบสิกเลยนะคะ ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่รักลูกและลูกเองก็รู้อยู่เต็มอ ก แต่การพูดออ กไปให้ลูกได้ยิน คือ การแสดงออ กถึง ความรักที่ชัดเจนและมีความห ม ายมากที่สุด จริงไหมคะ และสำหรับครอบครัว ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อยู่ด้วยกันหรือแยกทางกันแล้ว การบอ กให้ลูกรู้ว่า ทั้งพ่อและแม่ต่างก็รักลูกเสมอ

เป็นอีกการพูดที่จะสร้างความรู้สึกดีๆ และช่วยให้ลูกไม่รู้สึกว่า ไม่มีสิ่งใดที่ข า ดห า ยไปคำพูดเหล่านี้ แม้จะเป็นเพียงคำพูดสั้นๆ และอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่คำพูดเหล่านี้ล้วนแต่มีความห ม ายที่จะสานสายใยรัก ระหว่างพ่อแม่ และลูกให้เหนียวแน่นทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ลูกมีสุขภาพใจ และทัศนคติที่ดีได้มากจริงๆ ค่ะ

ที่มา   boktorth