9 ข้ อ การใช้เ งิ น ที่คนส่วนใหญ่มักทำกัน จนชีวิตต้องลำบาก

การที่มีเ งิ นเดือนน้อยไม่ใช่ข้ ออ้างสำคัญที่ทำให้คนเรานั้นไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ แต่เป็นเพราะนิสัยการใช้เ งิ นของเราต่างหาก เพราะ ผู้คนส่วน มาก เขาพลาดมากที่สุด คือ การบริหารการใช้จ่าย แล้ว 9 นิสัยเหล่านี้ มันคือ การใช้เงิ นแย่ๆ ที่คนส่วนใหญ่มักทำบ่อยๆ

1 ไม่สร้างความน่าเชื่อถือทางการเงิ นให้ตัวเอง

เพราะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะคนจะกู้บ้าน กู้รถ แม้ไม่มีประวัติ ว่าไปกู้ห นี้ยืมสิน หรือผ่อนบัตรเครดิตธนาคาร ก็ลังเลใจที่จะให้กู้นะ ใช้จ่ายผ่านระบบทางการเงิ นสักหน่อย เพราะแค่เงิ นฝาก เข้าออ กทุกๆเดือน มันยังไม่พอ และบางคนก็มักติดนิสัย ยืมเพื่อนแล้วไม่คืน ถึงคราวเดือ ดร้อนก็เพื่อนก็ไม่คบแล้ว

2 ก่อห นี้และยังทำเฉย

เพราะห นี้สิน มันคือเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่ใหญ่กว่านั้นคือ ดอ กเบี้ย การก่อห นี้ที่แบบว่า อย ากได้นั้นอย ากได้นี้ โดยไม่คิดให้ดี มันจะนำมาซึ่งห า ยนะ ในระยะย าว เพราะดอ กเบี้ยที่แสนแพง และการจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอ ก

3 ไม่มีเงิ นออมเผื่อเวลาฉุกเฉินจริงๆ

เพราะเอาแค่โสดตัวคนเดียว ทำยังไงใช้ชีวิตยังไงก็ได้ และถ้ามันเกิดฉุกเฉิน รถเ สี ยหรือพลาดไปชนใครเข้า ค่ารั ก ษ าจะไม่มีเอานะ เพราะไม่มีเงิ นสำรอง ของแบบนี้ ใช้เป็นก้อนใหญ่ จะหวังหยิบยืมใคร มันย ากนะบอ กเลย คือไม่ต้องพูดถึง คน มีครอบครัว ลูกเ จ็ บพ่อแม่ป่ ว ย คงจะหน้ามืดกันเลยทีเดียว

4 ไม่เก็บเงิ นไม่ออมเงิ น

คนเราไม่เห็นโ ล งศ พก็ไม่หลั่งน้ำต า ยิ่งแก่ตัวไปก็จะยิ่งรู้ว่าเงิ นออมสำคัญแค่ไหน ยิ่งใครไม่มีจะรู้ตัวเลยว่าความลำบากมาเยือนท่านแล้ว

5.ซื้ อของไม่เน้นที่คุณภาพ

เพราะบางคน คิดแต่จะประหยัดอ ย่ างเดียว เลยจึงเน้นซื้ อของถูกไว้ก่อน ที่ไหนได้ ของถูกมันก็พังง่าย และสุดท้ายเ สี ยเงิ นซื้ อใหม่ คือเ สี ยเงิ นเยอะกว่าการซื้ อของคุณภาพ ที่ร า ค าอาจจะสูงอีกนะ ฉะนั้นการประหยัดเกินไป ก็ไม่ได้ดีซะทีเดียว

6 การใช้เ งินที่เกินตัว

เพราะได้มาแค่ไหน ก็ไม่มีเหลือหรอ ก และยังอาจได้เป็นห นี้หัวโต เพราะการใช้เงิ นไปเรื่อยๆ เพื่ออย ากให้ดูดี ต้องการมีหน้าต าทางสังคม มันก็ดูดีได้เพียงเปลือ กนอ กแค่นั้นแหละ

7 ไม่รู้จักลงทุนเพื่อให้เงิ น มันงอ กเงย

เพราะทุกวันนี้ เ งินเก็บเอาไว้ในธนาคาร ก็ไม่ได้ ด อ กเบี้ยมันต่ำกว่าเงิ นเฟ้อ ฝากเอาไว้ก็มีแต่ข า ดทุน ในยะย าว อ ย่ างน้อยๆเราก็ควรทำความรู้จักไว้ เช่น พวก LTF,RMF ทองคำ หุ้นสลากออมสิน หรือช่องทางอื่นๆมากมาย

8 ไม่คิดจะทำร า ยรับ-ร า ยจ่าย

เรื่องนี้คือสิ่งสำคัญ เพราะมันจะเป็นตัวบอ กว่า เงิ นของคุณที่กว่าจะได้มา ก็เลือ ดต าแทบกระเด็น มันไปอยู่ตรงไหนบ้าง และหากคุณไม่ทำร า ย รับร า ยจ่าย มันเหมือนคนเดินป่า โดยไม่มีเข็มทิศ ไม่รู้จะไปทางไหน ไม่รู้จะถึงจุดห ม า ยเมื่อไหร่

9 ไม่รู้จักทำประกันสุ ข ภ า พเอาไว้

เพราะคนส่วนใหญ่ ประกันรถยนต์ ซื้ อชั้น 1 ทุกปี แต่ว่าประกันตัวเองไม่มีซะงั้น ทุกวันนี้โร คร้ ายแรง และเยอะด้วยมีให้เห็นอยู่บ่อยๆ เช่น มะเร็งเป็นแล้ว ใช้เ งินรั ก ษ ามหาศาลเลยนะ ลำบากกัน มากเลยล่ะ

ที่มา meawbininvestor    stand-smiling