9 ข้ อเ ตื อ นใจ บอ กให้คุณไม่ประมาทเรื่องเงินในยุคนี้

ในทุกวันนนี้เราทุกคนต่างรู้กันว่า การใช้ชีวิตเริ่มลำบากขึ้น มีหล า ยๆสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตก็คือ เงินนั่นเอง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต่างใช้เงินกันทั้งนั้น แน่นอนว่ายุคนี้ใครมีเงินเก็บถือว่ารอ ด ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่

แต่การมีเงิน เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่อ ย่ างนั้นจะจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้ และ 9 ข้ อนี้ จะเ ตื อ นใจให้คุณ ไม่ประม า ทในการใช้จ่าย แล้วคุณจะได้สติกลับมา

1 หลังยุค ดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซน มันจะยิ่งเเ ย่กว่าเดิม

นั่นคือ เงิน มันไปอยู่ในมือคนร ว ย ในคนจำนวนน้อย ส่วนคนจนก็ยังจนอยู่ดังเดิม เงิน มันล้นเพราะคนแค่กลุ่มเดียว เหลื่ อ มล้ำมาก ๆ เมื่อมันเป็นแบบนี้ ก็ทำให้เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ใช้จ่ายน้อยลง ทุกอย่ างก็พลอยจะได้รับผลกระทบ

2 อิ ส ร ภาพทางการเงิน คำนี้ มันไม่ง่ายเลย

เเน่นอนว่าทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่จะนั่งหลับต านึก แล้วได้มาเลยคนที่เขาได้ดี กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาก็ล้มมาไม่น้อยหรอ กกว่าจะแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้

3 เงินหา ย า ก ในอนาคต

ของเเพ งขึ้นไม่พอ เงินยังห า ย ากต ามไปด้วยอีก โดยเฉพาะในช่วง สภาพวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ ย่ างนี้ คนก็ตกงานกระทันหัน มีให้เห็นถมเถไป ธนาค ารก็ยังมีปัญหา ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง ลำพังเงินจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวเเทบจะไม่มีแล้ว

4 คนสูงอายุ กลับมาทำงานอีก

ปกติแล้ว คนแ ก่ก็ยังคิดว่าพอเเ ก่ตัวมาจะไม่ต้องทำงาน อยู่สบายๆ แต่ในปัจจุบัน มันย ากขึ้น ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คนเเก่หล า ยคนก็ยังดิ้นรนทำงาน ยังคงหางานทำอยู่ ถ้ามั วแต่จะมาหวังพึ่งลูกหลาน พวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้วไง เดี๋ยวไปเป็นภาระให้เขาเพิ่มอีก

5 ค่าครองชีพสูง

ทุกวันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้ โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเท็กซี่ ไหนจะค่าน้ำมั น ค่ากับข้าวในแต่ละวัน มันก็ไม่ใช่ถูกๆ เลย

6 ความเหลื่ อ มล้ำชัดเจน

มัน มีอยู่ใน ทุกระบบ ทุกอย่ างเลย และมันจะยิ่งมากขึ้น และชัดเจน มากขึ้นไปอีก คนที่รวยมีเงินอยู่แล้วอาจจะมองข้าม เรื่องพวกนี้ไป แต่กับคนค่อนประเทศ หาเช้ากินค่ำ พวกเขาแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลย

7 ปัญหาครอบครัว จะเพิ่มขึ้น

ก็เพราะปัญหาการเงินนี่แหละ ทำให้หล า ยครอบครัวต้องท ะ เ ล าะกันรุนเเ ร ง เพราะค่าใช้จ่ายในบ้าน มันก็ไม่ได้น้อย ๆ ยิ่งบ้านไหนที่มีลูก ภ าระมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น บางบ้านทำงานทุกคน แต่แทบไม่มีเวลาเจอ กัน

8 อำนาจเงิน ยิ่งมากขึ้น

จากที่จะให้เงิน อยู่ใต้อำน าจของคน กลับกล า ยเป็นว่าคน จะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงิน ไปซะงั้น ถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ รวมถึงความยุติธรรม ก็ยังไม่อยู่ข้างเราถ้าไม่มีเงิน ทีนี้คนก็จะเอาเปรียบกันใครไม่มีเงิน มันก็จะลำบากเกิดปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจ

9 คอรั ปชั่ น โก ง มากขึ้น

ภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยจ้องรอโอกาส เพราะเงินขา ดมือไม่ต่างกัน และคนพวกนี้ขา ดจิตสำนึกอยู่แล้ว อะไรที่มันโก ยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ ก็ทำหมด ไม่สนถูกผิ ดใดๆ

ที่มา  kha-yam