9 ข้ อคิดใช้ชีวิตให้มีคุณค่า เป็นสุขในย ามแก่เฒ่า

หล า ยคน มักจะน้อยใจในหล า ยๆเรื่องเมื่อมีอายุมากขึ้น หรือที่เรียกว่าในย ามแก่เฒ่านั่นเอง ทำให้ใช้ชีวิตในบั้นปล า ยไม่มีความสุข แต่เราเชื่อว่าทุกคนชีวิตนั้นผ่านอะไรมาเยอะแล้วขอมีความสุขในชีวิตบั้นปล า ยหน่อยเถอะ วันนี้เราเลยนำข้ อคิดในการใช้ชีวิตตอนแก่มาฝากกัน

1 อ ย่ า คิดว่าตัวเองแก่

เพราะมันยังต้อง แก่อีกไปทุกๆวัน มองความแก่ ให้เป็นความโชคดีสิ ที่ได้ ผ่ า น โลก ผ่ า น ประสบการณ์มามาก และนำมัน มา สร้างประโยชน์ ให้ตัวเอง

2 ฝึกการปล่อยวาง

เพราะไม่มีใคร สามารถยึดอะไรจากโลกใบนี้ และเอา ติ ด ตัว ไปในโลกหน้าได้ ถ้าเราไม่ยอมวางเขา เขาก็จะวางเราเอง

3 ให้นึกถึงอนาคตเอาไว้ให้มาก

ให้เลิกคิดว่าตัวเอง ไม่มีอนาคตได้แล้ว เพราะอนาคต คือภพภูมิหน้า เราจะอยู่ อ ย่ า ง ไร เราจะไปที่ไหน การเดินทาง ยังคงอีก ย า ว ไกลนัก

4 ควรมองเห็นคุณค่าของตัวเอง

เพราะทุก อ ย่ า ง บนโลก ล้วน มีคุณค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพชร หรือถ่านต่าง ก็มีคุณค่าในตัวเอง

5 จงหัวเราะ ยิ้มกว้าง ๆ

หัวเราะให้บ่อย หัวเราะให้มาก เพราะการหัวเราะ คือ ย า อ า ยุ วั ฒ น ะ ที่ดีที่สุด อ ย่ า หัวเราะคนเดียว แบ่งความสุขนั้น ให้กับผู้อื่นด้วยแล้ว คุณจะมีความสุข อ ย่ า ง บอ กไม่ถูก

6 เลิกโหยหาอ ดีต

กับสิ่งที่มัน ผ่ า น เข้ามา ในชีวิตมันคือ ความฝันไม่ว่า จะเป็นทั้งฝันดี หรือ ร้ า ย แต่ปัจจุบันนี่แหละ คือชีวิตจริง จงกำหนด ตัวเองให้รู้ และอยู่กับปัจจุบัน

7 จงให้อภั ย และ อ โ ห สิ ก ร ร ม ต่อ กัน

เพราะการผูก พ ย า บ า ท อาฆ าตนั้น ไม่เคยให้ความสุขกับใคร แต่มันจะ ติ ด ต ามไปข้ามภพ ถ้าวันนี้ยังไม่ยอม อ โ ห สิ ก ร ร ม ต่อ กัน

8 เลิกโ ก ห กตัวเอง

เราโ ก ห กผู้อื่นได้ แต่การโ ก ห กตัวเอง เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ จงลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จริง ที่มันนำพาจิตใจ ให้เศร้าหมอง จงแยกให้ออ กว่า อะไรคือแก่น ส า ร ที่แท้จริง

9 เอาที่เราสบายใจ

เราควรทำในสิ่งที่ ใช่ไปสู่สิ่งที่ชอบ และถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำนี้ คือสิ่งดีและถูกแล้ว ไม่นำพาความเดือ ดร้อน มาให้ผู้อื่น นั่นคือคุณมา ถูกทางแล้ว และหมั่นทำต่อไปนะ

ที่มา songtorkwamrak   sabuyjaijung