8 ใบหน้าผู้หญิงวาสนาดี มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

นอ กจาก โหงวเฮ้งผู้หญิง จะต้องมีความงามทั้งภายนอ กแล้ว ยังมีโหงวเฮ้งในชีวิตดีอีกด้วย ไม่ว่าจะความสุขของชีวิต มีบุญบารมี หรือจะ วาสนาดี นั่นเอง สำหรับโหงวเฮ้งดีนั้น ถึงคุณไปทำศัลยก ร ร ม หรือเสริมแต่งให้ดูดี ก็ไม่สามารถเปลี่ยนชะต าชีวิตคุณได้เลยค่าา

ศาสตร์ทางด้านการดูโหงวเฮ้งนั้นเป็นสิ่งที่ใครหล า ยคนนิยม ดูกัน โดยเฉพาะเรื่องของโหงวเฮ้งที่จะช่วยเปิดโชค รับท รั พ ย์นั้นจะเป็นที่นิยมและที่สนใจอ ย่ างมาก และในวันนี้เราก็ได้นำลักษณะโหงวเฮ้งของผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัดส่วนใบหน้า รูปทรง ตำแหน่งต่างๆของใบหน้ามาฝากให้ได้ทราบกันว่าแต่ละแบบนั้นจะแสดงถึงในเรื่องของชะต า โชคและลาภอ ย่ างไรบ้าง

ต า

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรู้สึก สามารถบ อ กได้ถึงนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สังเกตว่าบุคคลไหนที่มีต าสองข้างห่ างกัน จะเป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดที่ดีมองไปในทางที่ไกลกว่าคนปกติ หากมีต าที่เชิดขึ้นเหมือนนก จะเป็นคนเงียบขรึม มีอารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอ ย่ าง และแสดงออ กมาอ ย่ างแข็งกระด้าง แพ้ไม่เป็นไม่ยอมใคร เป็นคนที่ขยัน และมักเจอความเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีอยู่เสมอ หากมีต าเรียวเล็ก แม้ต าจะดูเล็กแต่มีความรู้และมีข้ อมูลอยู่เสมอ คนที่มีต าตก ลักษณะภายนอ กดูเหมือนคนเ ศ ร้ า บ่งบ อ กนิสัยได้ว่าเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน

คาง

แสดงถึงด้านความรู้ ความสามารถ หากสังเกตบุคคลที่มีลักษณะที่มีคางย าว จะดูเป็นคนที่มีความระเบียบเรียบร้อย และมีความคิดความอ่ า นที่มั่นคง มีคาง 2 ชั้น อาจจะดูเป็นคนเ กี ย จคร้านเรื่องงาน เน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก ถ้าคางกลมมนจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความมั่นใจตัวเอง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

จมูก

บุคคลใดมีจมูกใหญ่จะเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นผู้ที่สดใสสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่เสมอ ส่วนคนที่มีจมูกเล็ก มักเป็นคน มีความแปรปรวนทางอารมณ์อยู่เสมอ ชอบเป็นคนสังเกตจดจำ และทำอะไรหล า ยๆอ ย่ างพร้อมกันได้ดี

ใบหู

แสดงถึงบุค ลิกภาพ นิสัยของตัวบุคคล ทั้งความคิด สติปัญญา และการใช้ชีวิต บุคคลที่มีใบหูที่อ่อน มักเป็นคนที่คล้อยต ามคนอื่นได้ง่าย เป็นคนยอมคน และเอาอ กเอาใจคนอื่นเก่ง บางครั้งชอบแสดงความอ่อนแอให้คนเห็น สำหรับใครที่มีใบหูแข็ง เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ยอมใครง่ายๆ มีใบหูใหญ่ เป็นคนที่มีบุญมาก เส้นทางในชีวิตมักไม่เจอ กับปัญหาหรือ กับความลำบาก ชีวิตจะเดินทางราบรื่นอยู่เสมอ มีใบหูเล็กบ่งบ อ กได้ถึงความลำบาก ต้องต่อสู้กับโลกภายนอ ก

ใบหน้า และแก้ม

เป็นจุดที่แสดงลักษณะอารมณ์และนิสัย รวมถึงแสดงถึงความสำเร็จ ความร่ำร ว ยในอนาคต หากสังเกตบุคคลที่มีโหนกแก้มสูง จะเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่น มั่นใจในตัวเองในความคิดตัวเอง จิตใจเข้มแข็ง แต่หากมีโหนกแก้มต่ำ จะมีนิสัยคล้อยต ามผู้อื่น มากกว่าที่จะเป็นผู้นำ ผู้ที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีบุค ลิกเงียบขรึม มีความคิดของตนเอง ใบหน้าทรงกลมเป็นคนชอบใช้ความแรง มีร่างกายที่แข็งแรง มีท รั พ ย์สินที่มากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่สมองฉลาดมาก

หน้าผาก

แสดงถึงความฉลาด แสดงถึงปัญญาอันเฉียบแหลม หากหน้าผากกว้างใหญ่ จะมีความสุภาพอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะที่ดี ถ้ามีหน้าผากที่เล็กแคบ แสดงถึงทางอารมณ์ และอาจมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ ความคิดอ่ า นเป็นแนวนักสู้ ถ้าหน้าผากเว้าลึกทั้งสองด้านแสดงถึง ความมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส หากหน้าผากนูนโค้งแสดงถึง ความมีน้ำใจ และมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดมาก

ริมฝีปาก

คนที่มีริมฝีปากบนหนา ปากล่างบางมักจะเป็นคนที่น้อยใจ จุกจิก ชอบบ่น ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่างนั้น เป็นคนที่ดูปากร้ า ยแต่จิตใจดี คนที่มีริมฝีปากบางทั้งล่างและบนนั้น เป็นคนที่ดูย ากอาจจะดูเย็นชา และมีวาจาที่เย็นชา

คิ้ว

แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล ใครที่มีคิ้วเชิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจ นิสัยแพ้ใครไม่เป็น หากคิ้วตก เป็นผู้ที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น จะมีโชคดีในบั้นปล า ยชีวิต ใครที่มีคิ้วตรงเรียวเล็ก แสดงถึงความมั่นใจในความคิดของตนเอง เป็นคน มีลักษณะนิสัยที่เด็ดข า ด คิ้วหนาเข้ม เป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็ว และมาพบเจอ กับปัญหาที่มาจากผู้อื่นเสมอ และคนรอบข้างพร้อมที่จะช่วย เหลือ

ที่มา  postsod