8 หลักคิดใช้ชีวิตติดดิน อยู่ที่ไหนก็สุขสบาย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข กับบทความ 8 หลักคิดใช้ชีวิตติดดิน อยู่ที่ไหนก็สุขสบาย ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตติดดินจะทำให้ชีวิตมีความสุขได้อย่ างไร

1 ท่ามกลางการกลุ้มใจ กับการหาเงิ นเพื่อใช้ห นี้ผู้ที่ปลดห นี้ได้ก่อนใคร

คือคนที่ไม่สร้างห นี้ใหม่ขึ้น มานั่นเอง

2 ท่ามกลางกระแสโต้เถียง ร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยล คนที่สบายใจสุด

เป็นคนที่อ่ านแล้วไม่แสดงความเห็นแย้งใดๆ

3 ท่ามกลางข้อคิด ที่สรรหามาแ ชร์กันบนโลกโซเชี่ยล แล้วนำไม่กี่ข้อ

มาปรับใช้กับตัวเอง ไม่ใช่คนที่แสวงหาข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านต าเข้ามาทุกวัน

4 ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาๆ ถึงข้อ ดีข้อเสียในตัวเรา คนที่ยืนยิ้ม

เชิดหน้าได้ในสิ่งที่ถูกต้อง แห่งตัวตนอยู่ได้คือ คนที่ไม่ใส่ใจกับเสียงวิจารณ์

5 ท่ามกลางกระแสพัฒนา โครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ 2G,3G,4G,5G

ผู้ที่ได้ประโยชน์มากสุด คือคนที่ค่อยๆเลือ กรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์

6 ผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง

ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่าน เพราะหากรู้ทันความรู้เท่าทัน จะหยุดสภาวะทุ ก ข์โลภโ ก ร ธหลงได้ทันที

7 เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ย่อมมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ

จนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต คนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุข หล า ยคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ไม่มีตำแหน่งใด หรือหัวโขน กับบางคนที่มีความสุขมากกว่าใครถอ ดเสื้ออยู่ก็มีมากมาย

8 ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน เล่าเรียนคนที่เอาตัวรอ ดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดี

ส่วนหนึ่งคือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับ ทุกการเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันโลกนั่นเอง

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, stand-smiling