8 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

ในชีวิตของเราไม่ว่าใครก็อย ากได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันทั้งนั้น แต่ก่อนที่เราอย ากได้รับสิ่งดีๆนั้น เราเองก็ต้องเตรียมตัวเราให้ดีก่อน เพราะไม่มีใครเขาอย ากอยู่ใกล้คนไม่ดีหรอ ก ว่าไหมละ ดังนั้นเรามาเตรียมความพร้อมเพื่อรับสิ่งดีๆ กันดีกว่า และนี่คือ 8 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

1. เตรียมจากอุปนิสัยที่ดี

อุปนิสัยไม่ดีคือตัวบ่อนทำล า ยสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง เมื่อสัมพันธภาพถูกทำล า ย โอกาสก็หลุดลอยไปในทันที

2. เตรียมจากสุ ข ภ า พจิตที่ดี

จิตใจดีย่อมมีคุณธรรม คนที่สุ ข ภ า พจิตดีย่อมเป็นพลังดึงดูดให้ผู้คนอย ากเข้าใกล้

3. เตรียมจากอารมณ์ที่ดี

โบราณกล่าวว่า ออ กจากบ้านให้ดูฟ้า ทำการค้าให้ดูทำเล ฮวงจุ้ยของคนเราอยู่บนใบหน้า อยู่ที่สีหน้า ฉะนั้น รูปเกิดจากจิต อย ากให้สิ่งดี ๆ เข้ามา จงปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดีก่อน รอยยิ้มนำความสดใสมาสู่ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

4. เตรียมจากสุ ข ภ า พที่ดี

สุ ข ภ า พที่ดีคือลาภอันประเสริฐ เพราะสุ ข ภ า พคือต้นทุนอัน มหาศาล

5. เตรียมจากทัศนะคติที่ดี

ทัศนะคือตัวตัดสิน เมื่อตัดสินใจในสิ่งใดย่อมลงแ ร งทำในสิ่งนั้น เมื่อลงแ ร งทำย่อมนำมาซึ่งผลสำเร็จ

6. เตรียมจากความสัมพันธ์ที่ดี

สัมพันธภาพที่ดีถูกบ่มเพาะจากจิตใจและคุณธรรมที่ดี คบหาใครจงถือสัจจะความจริงใจเป็นหลัก

7. เตรียมจากการกระทำที่ดี

เกิดเป็น มนุษย์นั้นสุดประเสริฐ สิ่งที่ผู้ประเสริฐพึงทำนั้นก็คือ สอนตัวเองและผู้คนให้ดั่งมั่นอยู่กับการทำดี ตรวจสอบการกระทำของตนเองว่าเป็นสัมมาหรือไม่ ก่อนจะพบเจอ กับความโชคดี เราตระเตรียมตนเองให้มีเงื่อนไขการเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างแล้วหรือยัง รู้ในวาสนา รั ก ษ าวาสนา และสร้างวาสนาเพิ่ม ดังคำกล่าวที่ว่า สละได้ สละได้ มีสละย่อมมีได้

8. เตรียมจากคำพูดที่ดี

คำพูดดีเพียงหนึ่งประโยคอุ่นใจคนฟังไปเป็นปี คำพูดร้ า ยเพียงหนึ่งประโยคก็บาดลึกใจคนฟังไปเป็นปีเช่นกัน จำไว้นะ คำปรักปรำกล่าวโ ท ษไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา รังแต่จะบานปล า ย ดังคำกล่าวที่ว่า โ ร ค เข้าทางปาก เรื่องออ กจากปาก ขอให้ทุกท่านโชคดี

ที่มา  aansanook