8 สิ่งของในบ้าน ดูดเงินดูดทองเข้าบ้าน มีกินมีใช้ตลอ ด

หากวันนี้บ้านของคุณกำลังติดขัดเรื่องเงินทอง เราอย ากที่จะแนะนำให้คุณนั้นสำรวจสิ่งของภายในบ้าน ว่ามีสิ่งของที่ช่วยดึงดูดเงินทองเข้าบ้านบ้างหรือเปล่า หากไม่มี วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 8 สิ่งของในบ้าน ดูดเงินดูดทองเข้าบ้าน มีกินมีใช้ตลอ ด ไปดูกันว่าสิ่งของอะไรบ้างที่จะช่วยดึงดูดเงินทองเข้าบ้านให้คุณมีกินมีใช้ตลอ ดไป

1 ต้นไม้เขียวชอุ่มเสมอ

หากเราปลูกต้นไม้เอาไว้ ควรดูแลและรดน้ำสม่ำเสมอห้ามปล่อยให้ต้นไม้ในบ้านเหี่ยวเ ฉ าหรือ ต า ย คากระถาง ต้นไม้ที่ ต า ย จะนำพลังงานไม่ดีให้เข้ามาในบ้านได้ ในขณะที่ต้นไม้ที่ได้รับการดูแลอ ย่ า งดี นอ กจากจะสวยงามเพลินต าแล้วยังเรียกพลังงานดีๆจากธรรมช าติให้เข้ามาในบ้าน ส่ งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยและช่วยหนุนเรื่องการเงินและความสมบูรณ์ในชีวิตได้ด้วย

2 ข้าวส า รเต็มถัง

ความเชื่อที่ว่าให้บ้านมีข้าวส ารอยู่เสมอ อ ย่ า ได้ข า ด อย่ าปล่อยให้ข้าวส ารหมดถัง ควรเตรียมข้าวส ารเอาไว้ให้เต็มเสมอจะทำให้คนในบ้านมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ไม่ข า ดไม่ติดขัด หลักของฮวงจุ้ยครัวที่ดีคือข้าวส า รเต็มถังอ ย่ าปล่อยให้หมดเด็ดข า ด

3 ไข่ไ ก่ 8 ฟอง

ไข่ไ ก่ซึ่งเป็นอาหารที่ข า ดไม่ได้และเป็นอาหารที่สามารถหาได้ง่ายทั้งมีประโยชน์กับร่างกาย เชื่อกันว่า การไข่ไ ก่นั้นเปรียบเสมือนทองคำ โดยให้เราจัดวางไข่ไว้ในตะกร้าห้องครัว 8 ฟอง จะช่วยส่ งเสริม ด ว งการเงินให้กับเจ้าของบ้าน เสมือนมีทองคำอยู่ในบ้าน ทำให้ฐานะร่ำร ว ยมีกินมีใช้ตลอ ดไป

4 ตำแหน่งเต าไฟ

ไฟเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฮวงจุ้ยครัวมาก ควรวางเต าไฟหรือเต าแก๊ซที่ใช้ในการประกอบอาหารไว้ติดกำแพง ซึ่งเป็นผนังทึบ ห้ามตั้งเต าไฟแบบลอยๆกลางห้องครัว จะทำให้พลังงานดีๆส ล า ยตัวไปหมด ส่ งผลให้เงินข า ดมือ โชคไม่มีและส่ งผลถึงปัญหาการเงินในครอบครัว

5 จานใบใหญ่

เราจะเห็นว่าต ามร้านอาหารหรือภัตต าคารใหญ่ๆจะนิยมใช้จานทรงกลมสีขาว โดยมีความเชื่อว่า การใช้จานทรงกลมนี้เป็นเหมือนรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทั้งเรื่องอาหารการกินและความมั่นคงในเรื่องการเงินของเจ้าของบ้าน

6 ตำแหน่งห้องครัวที่เหมาะสม

ตำแหน่งของครัวนั้นจะส่ งผลโดยตรงกับบ้านเพราะมีการใช้ไฟและความร้อนจึงส่ งผลกับพลังงานในบ้าน มาก เชื่อกันว่า ห้องครัวเปรียบเสมือนขุมท รั พ ย์ของบ้าน ไม่ควรวางตำแหน่งครัวไว้หน้าบ้านหรือ กลางบ้าน เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่อยู่ กระทบต่อเรื่องเงินๆทองๆอย่ างมาก

7 ป ล า ท อ ง

เชื่อกันว่าในบ้านควรมีสัญลักษณ์หรือตัวแทนของธรรมช าติเอาไว้ อาจเป็นการเลี้ยงป ล าท อ ง ในบ่อ ในตู้ป ล าตกแต่งให้สวยงาม หรืออาจใช้ภาพสวยๆประดับผนังห้องก็ได้เช่นกัน ควรเป็นภาพธรรมช าติ อ ย่ า งภาพวิวทะเล น้ำตก ป่าไม้ จะช่วยทำให้พลังงานดีๆหลั่งไหลเข้ามาในบ้านช่วยเรียกโชค เรียกท รั พ ย์และทำให้คนในบ้านมีกินมีใช้ รวมถึงการมีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

8 เหรียญ จี นโบราณ

เหรียญ 3 เหรียญที่ผูกกันด้วยเชือ กสีแดงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำร ว ย และเป็นเหมือนเครื่องรางที่มีพลังมาก อาจใช้แขวนในบ้านหรือพกติดตัวเอาไว้เพื่อช่วยเรียกโชคลาภ ไม่ว่า จะทำงานหรือทำธุรกิจใดๆก็จะช่วยส่ งเสริมให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและตัวบุคคลในเรื่องการเงินได้ดีมากๆ

เรื่องของ ฮ ว ง จุ้ ยเป็นศาสตร์โบราณที่เห็นผลจริงและหากเราทำต ามหลักได้ทั้งหมดจะสามารถช่วยก ร ะ ตุ้ น พลังงานบวกให้กับบ้านและตัวเรารวมทั้งสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันได้อ ย่ า งสงบสุข เงินทองไม่ข า ดมือไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภและมีโอ กาสดีๆวิ่งเข้าหาเสมอ

ที่มา krustory