8 ลักษณะใบหน้าหญิงสาววาสนาดี มีเงินทองใช้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะใบหน้าของหญิงสาวที่ในอนาคตจะร่ำร ว ย มีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ กับ 8 ลักษณะใบหน้าหญิงสาววาสนาดี มีเงินทองใช้ ไปดูกันว่าคุณมีลักษณะใบหน้าเหล่านี้บ้างหรือเปล่า

ศาสตร์ทางด้านการดูโหงวเฮ้งนั้นเป็นสิ่งที่ใครหล า ยคนนิยมดูกัน โดยเฉพาะเรื่องของโหงวเฮ้งที่จะช่วยเปิดโชค รับท รั พ ย์นั้นจะเป็นที่นิยมและที่สนใจอย่ างมาก

และในวันนี้เราก็ได้นำลักษณะโหงวเฮ้งของผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัดส่วนใบหน้า รูปทรง ตำแหน่งต่างๆของใบหน้ามาฝากให้ได้ทราบกันว่าแต่ละแบบนั้นจะแสดงถึงในเรื่องของชะต า โชคและลาภอย่ างไรบ้าง

1  คิ้ว

แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล ใครที่มีคิ้วเชิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจ นิสัยแพ้ใครไม่เป็น หากคิ้วตก เป็นผู้ที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น จะมีโชคดีในบั้นปล า ยชีวิต ใครที่มีคิ้วตรงเรียวเล็ก

แสดงถึงความมั่นใจในความคิดของตนเอง เป็นคนมีลักษณะนิสัยที่เด็ดข า ด คิ้วหนาเข้ม เป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็ว และมาพบเจอกับปัญหาที่มาจากผู้อื่นเสมอ และคนรอบข้างพร้อมที่จะช่วย เหลือ

2 ใบหู

แสดงถึงบุค ลิกภาพ นิสัยของตัวบุคคล ทั้งความคิด สติปัญญา และการใช้ชีวิต บุคคลที่มีใบหูที่อ่อน มักเป็นคนที่คล้อยต ามคนอื่นได้ง่าย เป็นคนยอมคน และเอาอ กเอาใจคนอื่นเก่ง บางครั้งชอบแสดงความอ่อนแอให้คนเห็น สำหรับใครที่มีใบหูแข็ง

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ยอมใครง่ายๆ มีใบหูใหญ่ เป็นคนที่มีบุญมาก เส้นทางในชีวิตมักไม่เจอกับปัญหาหรือกับความลำบาก ชีวิตจะเดินทางราบรื่นอยู่เสมอ มีใบหูเล็กบ่งบ อ กได้ถึงความลำบาก ต้องต่อสู้กับโลกภายนอ ก

3 หน้าผาก

แสดงถึงความฉลาด แสดงถึงปัญญาอันเฉียบแหลม หากหน้าผากกว้างใหญ่ จะมีความสุภาพอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะที่ดี ถ้ามีหน้าผากที่เล็กแคบ แสดงถึงทางอารมณ์ และอาจมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ ความคิดอ่านเป็นแนวนักสู้ ถ้าหน้าผากเว้าลึกทั้งสองด้านแสดงถึง ความมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส หากหน้าผากนูนโค้งแสดงถึง ความมีน้ำใจ และมีสติปัญญาที่ช าญฉลาดมาก

4  คาง

แสดงถึงด้านความรู้ ความสามารถ หากสังเกตบุคคลที่มีลักษณะที่มีคางย าว จะดูเป็นคนที่มีความระเบียบเรียบร้อย และมีความคิดความอ่านที่มั่นคง มีคาง 2 ชั้น อาจจะดูเป็นคนเกียจคร้านเรื่องงาน เน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก ถ้าคางกลมมนจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความมั่นใจตัวเอง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

5 ใบหน้า และแก้ม

เป็นจุดที่แสดงลักษณะอารมณ์และนิสัย รวมถึงแสดงถึงความสำเร็จ ความร่ำร ว ยในอนาคต หากสังเกตบุคคลที่มีโหนกแก้มสูง จะเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่น มั่นใจในตัวเองในความคิดตัวเอง จิตใจเข้มแข็ง แต่หากมีโหนกแก้มต่ำ

จะมีนิสัยคล้อยต ามผู้อื่ น มากกว่าที่จะเป็นผู้นำ ผู้ที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีบุค ลิกเงียบขรึม มีความคิดของตนเอง ใบหน้าทรงกลมเป็นคนชอบใช้ความแรง มีร่างกายที่แข็งแรง มีท รั พ ย์สินที่มากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่สมองฉลาดมาก

6 ต า

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรู้สึก สามารถบ อ กได้ถึงนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สังเกตว่าบุคคลไหนที่มีต าสองข้างห่ างกัน จะเป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดที่ดีมองไปในทางที่ไกลกว่าคนปกติ หากมีต าที่เชิดขึ้นเหมือนนก จะเป็นคนเงียบขรึม มีอารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่ าง

และแสดงออ กมาอย่ างแข็งกระด้าง แพ้ไม่เป็นไม่ยอมใคร เป็นคนที่ขยัน และมักเจอความเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีอยู่เสมอ หากมีต าเรียวเล็ก แม้ต าจะดูเล็กแต่มีความรู้และมีข้อมูลอยู่เสมอ คนที่มีต าตก ลักษณะภายนอ กดูเหมือนคนเศร้า บ่งบ อ กนิสัยได้ว่าเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน

7 จมูก

บุคคลใดมีจมูกใหญ่จะเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นผู้ที่สดใสสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่เสมอ ส่วนคนที่มีจมูกเล็ก มักเป็นคนมีความแปรปรวนทางอารมณ์อยู่เสมอ ชอบเป็นคนสังเกตจดจำ และทำอะไรหล า ยๆอย่ างพร้อมกันได้ดี

8 ริมฝีปาก

คนที่มีริมฝีปากบนหนา ปากล่างบางมักจะเป็นคนที่น้อยใจ จุกจิก ชอบบ่น ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่างนั้น เป็นคนที่ดูปากร้ า ยแต่จิตใจดี คนที่มีริมฝีปากบางทั้งล่างและบนนั้น เป็นคนที่ดูย ากอาจจะดูเย็นช า และมีวาจาที่เย็นช า

ที่มา : postsod