8 พฤติก ร ร มผู้หญิงที่จะทำให้ลำบากในอนาคต

คงไม่มีใครอย ากจะลำบากไปทั้งชีวิตหรอ กจริงไหม ใครๆก็อย ากจะมีชีวิตที่ดีๆ มีกิน มีใช้แบบไม่ขัดสนกันทั้งนั้น ทุกคนสามารถทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ แค่เริ่มจากตัวเราเอง อะไรที่ทำแล้วทำให้ชีวิตแย่ลงก็ควรปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่

ผู้หญิงหล า ยๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า สิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้นั้น มันดีเเล้วหรอ มันโอเคเเล้วหรอ ซึ่งอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เเน่นอน ซึ่งถ้าเกิดอนาคตของสาวๆ

นั้นต้องจบลง ซึ่งต้องบอ กเลยว่า ไม่มีใครอย ากจะเป็นเเบบนี้เเน่ๆ เราจะมาบอ กเพื่อนๆ ผู้หญิงว่า ใครที่ยังเป็นนิสัยเหล่านี้ เลิกด่วนเลย ก่อนจะสายเกินไป

1 การลงทุนที่ไม่มีความรู้

ด้วยความที่อย ากร ว ย จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอมีเ งิ นทุนอยู่บ้าง คิดอย ากทำธุรกิจ คนเหล่านี้จะลงทุนในธุรกิจต ามกระแสนิยม โดยไม่ทำการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ผลที่ได้รับคือ การลงทุนของเขาไม่ประสบความสำเร็จ

เช่น ในช่วงนี้การทำธุรกิจค้ าข า ยชามีความนิยมสูง คนกลุ่มนี้ก็จะลงทุนซื้ อเฟรนไชน์มาเปิด โดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทางการตลาด และรูปแบบการทำงาน จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จเ สี ยที

และที่สำคัญอาจจะเป็นการสร้างภาระให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะเ งิ นที่นำมาลงทุนนั้น อาจจะมาจากการไปก ู้ห นี้ยืมสินเพื่อนๆ หรือนำเ งิ น มาจากวงเ งิ นบัตรเครดิต ซึ่งมี ด อ กเบี้ยที่สูงมาก

2 ความรักที่แลกมากับเ งิ น

หล า ยคนที่ต้องการการได้รับการยอมรับจากคู่รัก ด้วยการแสดงออ กทางฐานะว่า ตัวเองนั้น มีฐานะดี ดังนั้นทุกครั้งที่พบกัน มักชักชวนคู่รักรับประทานอาหารในร้านหรูๆ เลือ กซื้ อสินค้ าแบรนด์ดัง ร า ค าแพง

เพื่อมาเป็นของขวัญให้กับคู่รักของตน การปฏิบัติตัวเช่นนี้จนชินติดเป็นนิสัย จะทำให้ระบบการใช้จ่ายของตัวเองข า ดสภาพคล่องได้ บางคนถึงขั้นต้องเป็นห นี้สิน มากมาย เพื่อแลกกับความรัก

3 ปาร์ตี้ถึงไหนถึงกัน

เป็นอีกหนึ่งลักษณะ ช่วยละล า ยเ งิ นในกระเป๋า เราจะเห็นว่าคนที่ชอบปาร์ตี้นั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องเ งิ น เพราะหากคำนวณดูแล้ว เ งิ นที่เ สี ยไปกับสิ่งเหล่านี้

ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะร า ค าของอาหาร และแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ในการปาร์ตี้แต่ละครั้งนั้น สามารถนำมาใช้ซื้ อเสบียงอาหารไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยก็ยังได้

ด ว งและโอกาส

เรื่องนี้เรามักจะเห็นหล า ยคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จนิยมทำคือ เขามักจะคอยให้โอกาสมาหาตัวเอง โดยที่ไม่เดินไปหามัน รอคอยแต่โ ช ค ช ะ ต า บางคนถึงขั้นต้องดูด ว งอยู่ตลอ ด

เพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะร ว ยตอนไหน แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย หมอ ดูบอ กอะไรไป เขาก็จะเชื่อจนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย ทำให้ชีวิตหม่นหมอง และไม่รู้จักกับคำว่าร ว ยจริงๆ เ สี ยที

4 หน้าใหญ่เข้าไว้

ด้วยพวกเขามักมีความคิดแบบคิดเอาเองว่า ถ้าเป็นค น ร ว ย เราสามารถใช้จ่าย และสามารถเลี้ยงใครก็ได้ ทำให้มีคนอย ากร ว ยส่วนหนึ่ง ปฏิบัติตัวด้วยการใช้เ งิ นที่มีอย่ างฟุ่มเฟือย

เพื่อรั ก ษ าหน้าคนร ว ยของตัวเอง เช่น หาเ งิ นได้เดือนละ 15,000 บาท แต่ใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเ งิ น 30,000 ต่อเดือน โดยทุกครั้งที่ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนฝูง

ตัวเองมักจะออ กปากเลี้ยงเพื่อนเสมอ เพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ว่าร ว ย บางคนหลังจากเลี้ยงเพื่อนในอาหารมื้อนั้นแล้ว เมื่อ กลับมาบ้านก็ต้องทำให้ตัวเองถึงต้องอ ดอย ากไปทั้งเดือนก็มี

5 การพ นั นเพื่อความร ว ย

เรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนจน มักจะนิยมทำ เพราะเขามักจะคิดว่าตัวเองจน ไม่สามารถไปทำงานอะไรได้ ไม่มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ จึงคิดไปว่า

ทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น นั่นคือเล่นการพ นั น เช่น ซื้ อห ว ย เล่นไพ่ หรือ การเสี่ยงโชครูปแบบอื่นๆ หวังว่าหากตัวเองโชคดี ก็จะสามารถร ว ยขึ้น มาได้

จากการชนะพ นั น ซึ่งความจริงแล้วนั้นไม่เป็นอย่ างที่คิด เพราะการพ นั นนั้น นอ กจากจะทำให้เ สี ยเ งิ นทองมากมายแล้ว การพ นั นยังก่อนิสัยข ี้เกียจให้กับพวกเขาอีกด้วย

6 คิดถึงแต่เรื่องการใช้เ งิ น

คนประเภทนี้ จะคิดเพียงแค่การหาเ งิ นใช้เ งิ นเพียงอย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น การแ บ่ ง ปั น เพราะเขาคิดเพียงแค่นำเ งิ นร า ยได้ที่หามาได้ เพื่อปรนเปรอตัวเองเท่านั้น

7 ทำงานทางเดียว

เป็นนิสัยหนึ่งที่คนอย ากร ว ยมี เพราะคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่า การทำงานเพียงอย่ างเดียวก็สามารถสร้างร า ยได้ที่เพียงพอให้กับตัวเอง พวกเขาจะไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในอาชีพ

ไม่คิดถึงความมั่นคงทางการเ งิ นในอนาคต เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น บริษัทอาจจะประสบปัญหาข า ดทุน ต้องปิดตัวลง เป็นต้น

8 คิดใหญ่แต่ไปไม่เคยถึง

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนจนชอบทำ คือแต่ละวันคนเหล่านี้ จะมีความฝันของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ก็ไม่กล้าลงทุ น หรืออย ากเลื่อนตำแหน่งงาน แต่ก็ไม่กล้าแสดงออ กทางความคิด ที่จะช่วยให้บริษัทมีร า ยได้เพิ่มขึ้น

หรือมีการพัฒนามากขึ้น เป็นต้น ทำให้ความคิดที่เขามีนั้น กล า ยเป็นสิ่งที่ดูเพ้อเจ้อ เพราะเขาเพียงแค่คิด แต่ไม่เคยทำต ามสิ่งที่เขาคิดเลย ซึ่งต่างจากคนร ว ยที่คิด และทำในทันที จึงทำให้เขาร ว ย และร ว ยไปอีก

ที่มา tnews profession-j55  sit-smiling