8 พฤติก ร ร มของผู้หญิง ที่ทำให้จนและชีวิตลำบาก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ผู้หญิงยุคใหม่นี้ชอบทำและจะส่ งผลให้อนาคตแสนลำบาก กับ 8 พฤติก ร ร มของผู้หญิง ที่ทำให้จนและชีวิตลำบาก ไปดูกันว่ามีพฤติก ร ร มอะไรบ้าง ที่รู้แล้วควรเลิกทำ

ผู้หญิงหล ายๆคน อาจจะยังไม่รู้ว่า สิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้นั้น มันดีเเล้วหรอ. มันโอเครเเล้วหรอ..ซึ่งอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เเน่นอน วึ่งถ้าเกิดอนาคต ของสาวๆนั้น จ้องจบลง ซึ่งต้องบอ กเลยว่า ไม่มีใครอย ากจะเป็นเเบบนี้เเน่ๆนอน เราจะมาบอ กเพื่อนๆผู้หญิงว่า ใครที่ยังเป็นนิสัยเหล่านี้ เลิกด่วนเลยก่อนจะสายเกินไป

1 คิดใหญ่แต่ไปไม่เคยถึง

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนจนชอบทำคือ แต่ละวันคนเหล่านี้ จะมีความฝันของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ก็ไม่กล้าลงทุน หรืออย ากเลื่อนตำแหน่งงาน แต่ก็ไม่กล้าแสดงออ ก ทางความคิด

ที่จะช่วยให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นเป็นต้น ทำให้ความคิดที่เขามีนั้น กล ายเป็นสิ่ง ที่ดูเพ้อเจ้อ เพราะเขาเพียงแค่คิด แต่ไม่เคยทำต ามสิ่งที่เขาคิดเลย ซึ่งต่างจากคนร ว ยที่คิด และทำในทันที จึงทำให้เขาร ว ย และร ว ยไปอีก

2 หน้าใหญ่เข้าไว้

ด้วยพวกเขา มักมีความคิดแบบคิดเอาเองว่า ถ้าเป็นคนร ว ย เราสามารถใช้จ่าย และสามารถเลี้ยงใครก็ได้ ทำให้มีคนอย ากร ว ย ส่วนหนึ่งปฏิบัติตัว ด้วยการใช้เงิ นที่มีอย่ างฟุ่มเฟือย เพื่อรั ก ษ าหน้าคนร ว ยของตัวเอง เช่น หาเ งินได้เดือนละ 15,000 บาท แต่ใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเงิ น 30,000 ต่อเดือน

โดยทุกครั้งที่ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนฝูง ตัวเองมักจะออ กปากเลี้ยงเพื่อนเสมอ เพื่อให้ตัวเองนั้น ได้รับการยอมรับ จากเพื่อนๆว่าร ว ย บางคนหลังจากเลี้ยงเพื่อน ในอาหารมื้อนั้นแล้ว เมื่อ กลับมาบ้าน ก็ต้องทำให้ตัวเอง ถึงต้องอ ดอย าก ไปทั้งเดือนก็มี

3 ความรักที่แลกมากับเงิ น

หล ายคนที่ต้องการ การได้รับการยอมรับ จากคู่รัก ด้วยการแสดงออ กทางฐานะ ว่าตัวเองนั้น มีฐานะดี ดังนั้นทุกครั้ง ที่พบกัน มักชักชวนคู่รัก รับประทานอาหารในร้านหรูๆ

เลือ กซื้ อสินค้าแบรนด์ดัง ร า ค าแพง เพื่อมาเป็นของขวัญ ให้กับคู่รักของตน การปฏิบัติตัวเช่นนี้ จนชิน ติดเป็นนิสัย จะทำให้ระบบการใช้จ่าย ของตัวเอง ข า ดสภาพคล่องได้ บางคนถึงขั้น ต้องเป็นห นี้สิน มากมาย เพื่อแลกกับความรัก

4 การพนันเพื่อความร ว ย

เรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนจน มักจะนิยมทำ เพราะเขามักจะคิดว่า ตัวเองจน ไม่สามารถไปทำงานอะไรได้ ไม่มีความสามารถ ในการประกอบสัมมาอาชีพ จึงคิดไปว่า ทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น

นั่นคือเล่นการพนัน เช่น ซื้ อห ว ย เล่นไพ่ หรือ การเสี่ยงโชค รูปแบบอื่นๆ หวังว่าหากตัวเองโชคดี ก็จะสามารถร ว ยขึ้น มาได้ จากการชนะพนัน ซึ่งความจริงแล้วนั้น ไม่เป็นอย่ างที่คิด เพราะการพนันนั้น นอ กจากจะทำให้เสียเงิ นทองมากมายแล้ว การพนันยังก่อนิสัยขี้เกียจ ให้กับพวกเขาอีกด้วย

5 การลงทุนที่ไม่มีความรู้

ด้วยความที่อย ากร ว ย จะมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่พอมีเงิ นทุนอยู่บ้าง คิดอย ากทำธุรกิจ คนเหล่านี้จะลงทุนในธุรกิจต ามกระแสนิยม โดยไม่ทำการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ผลที่ได้รับคือ การลงทุนของเขา ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ในช่วงนี้ การทำธุรกิจค้าขา ยช า มีความนิยมสูง คนกลุ่มนี้ก็จะลงทุน ซื้ อเฟรนไชน์มาเปิด โดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูล

ทางการตลาดและรูปแบบการทำงาน จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จเสียที และที่สำคัญ อาจจะเป็นการสร้างภาระ ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะเ งินที่นำมาลงทุนนั้น อาจจะมาจากการไปกู้ห นี้ยืมสิน เพื่อนๆหรือนำเงิ น มาจากวงเ งินบัตรเครดิต

ซึ่งมี ด อ กเบี้ยสูงมาก ดวงและโอกาส เรื่องนี้เรามักจะเห็นหล ายคน ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ นิยมทำคือ เขามักจะคอยให้โอกาส ให้มาหาตัวเอง โดยที่ไม่เดินไปหามัน

รอคอยแต่โชคชะต า บางคนถึงขั้น ต้องดูดวงอยู่ตลอ ด เพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะร ว ยตอนไหน แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย หมอ ดูบอ กอะไรไป เขาก็จะเชื่อ จนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย ทำให้ชีวิตหม่นหมอง และไม่รู้จักกับคำว่าร ว ยจริงๆเสียที

6 ปาร์ตี้ถึงไหนถึงกัน

เป็นอีกหนึ่งลักษณะ ช่วยละล ายเงิ นในกระเป๋า เราจะเห็นว่าคนที่ชอบปาร์ตี้นั้น มักจะประสบปัญหา เรื่องเ งิน เพราะหากคำนวณดูแล้ว เ งินที่เสียไป กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อย เลยทีเดียว เพราะร า ค าของอาหาร และแอลกอฮอล์ในการปาร์ตี้ แต่ละครั้งนั้น สามารถนำมาใช้ ซื้ อเสบียงอาหารไว้ได้ เป็นอาทิตย์เลยก็ยังได้

7 ทำงานทางเดียว

เป็นนิสัยหนึ่ง ที่คนอย ากร ว ย มีเพราะคนเหล่านี้ จะมีความรู้สึกว่า การทำงานเพียงอย่ างเดียว ก็สามารถสร้างรายได้ ที่เพียงพอ ให้กับตัวเอง พวกเขาจะไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอน ในอาชีพ ไม่คิดถึงความมั่นคง ทางการเงิ นในอนาคต เพราะทุกสิ่ง ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น บริษัทอาจจะประสบปัญหา ข า ดทุน ต้องปิดตัวลงเป็นต้น

8 คิดถึงแต่เรื่องการใช้เงิ น

คนประเภทนี้ จะคิดเพียงแค่การหาเ งิน ใช้เงิ น เพียงอย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่อง การให้ผู้อื่น การแบ่งปันเพราะเขาคิด เพียงแค่นำเงิ นรายได้ ที่หามาได้ เพื่อปรนเปรอตัวเองเท่านั้น

ที่มา stand-smiling