8 ประโยชน์ของสับปะรดที่หล า ยคนไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าการทานสับปะรดทุกวันนั้นมันดีต่อตัวคุณอย่ างไร กับ 8 ประโยชน์ของสับปะรดที่หล า ยคนไม่เคยรู้

สับปะรดเป็นผลไม้ที่เรานิยมทานกันบ่อยๆเพราะรสช าติที่อร่อยและหาซื้ อง่าย รสหวานเปรี้ยวที่ช่วยให้ชื่นใจเวลาที่อากาศร้อนๆทำให้สับปะรดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่หล า ยคนโปรดป ร า น แต่รู้ไหมว่า นอ กจากรสช าติที่หวานเปรี้ยวหอมอร่อยแล้ว สับปะรดยังมีประโยชน์หล า ยข้อเลยทีเดียว

1 ทำให้ส ม อ งผ่อนคล า ย

แ ม งกานิสในสับปะรดเป็นสารอาหารสำคัญที่ทำให้เซลล์ในร่างกายของเราคงสภาพและไม่เสื่อมสภาพ นอ กจากนั้นยังให้พลังงานกับร่างกายช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น ส ม งแจ่มใสได้

2 มีวิต ามินซีสูง

สับปะรดมีวิต ามินซีในปริมาณที่สูงมาก เพียงแค่ 1-3 ชิ้นก็ทำให้ร่างกายได้รับวิต ามินซีในปริมาณที่เพียงพอที่ต้องการต่อวันแล้ว นอ กจากวิต ามินซีที่สูง ในสับปะรดยังมีธาตุเหล็กและแคลเซียมที่ร่างกายต้องการอี กด้วย

3 บำรุงผิวพรรณอ ย่ า งดี

การทานสับประรดเป็นประจำช่วยทำให้ผิวสวยได้ ช่วยให้ผิวขาวอย่ างเป็นธรรมช าติ ลดรอยแดง รอยคล้ำบนผิวได้ เพราะวิต ามินซีช่วยทำให้ผิวมีความชุ่มชื่นขึ้น

4 ไม่ป่ ว ย ง่ า ย

สับปะรดช่วยให้ร่างกายมีภู มิ ต้ า น ท า นที่ดี เมื่อทานบ่อยๆจะทำให้ร่างกายสร้างภู มิ ต้ า นทานขึ้นช่วยให้เราไม่ ป่ว ยเป็นห วั ดหรือติ ดเ ชื้ อ ต่างๆง่าย

5 ช่วยย่อยอาหาร

สับปะรดสามารถช่วยให้ระบบย่ อ ยทำงานได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้มีอาการท้ อ ง อื ด เอนไซม์ในสับปะรดจะช่วยย่ อย อาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทเ นื้ อ สั ต ว์ ได้ ทำให้กระ เ พ าะทำงานน้อยลง และสามารถย่ อยอาหารได้อย่ างดีมากยิ่งขึ้น ไม่ทำให้กระเพาะทำงานห นั กจนเกินไป

6 ลดโอ กา ส เ กิ ดโ ร ค ม ะ เ ร็ ง

วิต ามินซีในสับปะรด สามารถทำให้ร่างกายได้รับส า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ระ ช่วยลดความเ สื่ อ มของเ ซ ล ล์ และยังลดความเสี่ยงของการเกิดเ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง ทำให้สามารถป้องกันการเ กิ ด โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ได้โดยเฉพาะม ะ เ ร็ ง ต้ อ ม ลู ก ห ม า ก และ ม ะ เ ร็ ง ลำไ ส้ ใ ห ญ่

7 บำรุง ร ะ บ บ เ จ ริ ญ พั น ธุ์ ของร่างกาย

การทานสั บ ป ะ ร ด เป็นประจำช่วยให้ร่างกายได้รับส า รอา หารในกลุ่มที่มีความสามารถในก ารช่วย ต้ า นอนุมูลอิสระรวมทั้งมีแร่ธาตุต่ างๆที่จำเป็นต่อระบบเ จริญ พั น ธุ์

8 ทำให้ผมสวยสุขภาพดี

สับปะรดสามารถนำมาห มั กผมได้ โดยการคั้นน้ำออ กมาผสมกับน้ำมัน มะ กอ กและเลมอนเล็กน้อย จากนั้นใช้ห มั กผมทิ้งไว้ 10 นาที จึงล้างออ ก จะทำให้ผมนุ่มสลวยและบำรุงห นั ง ศีรษะให้แข็งแรง

คำแนะนำในการทานสับปะรด

1 สับปะรดดิ บ เป็นย า ร ะบ า ยชนิดแรงมาก ไม่ควรรับประทาน

2 ไม่ควรทานสับปะรดตอนท้องว่า ง เพราะอาจทำให้กระเ พ า ะอาหารระคายเคือง

3 เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ควรทานแกนกลางของสับปะรดด้วย

4 หลังจากปอ กสั บป ะรดแล้วให้นำไปแช่น้ำเกลือ 2 นาที จะทำให้ไม่แ ส บ ลิ้ นเมื่อทาน

สับปะรดเป็นผลไม้ที่เราเห็นกันบ่อยๆ ในงานเลี้ยงอาหารและงานทำบุญต่างๆ จะมีสับปะรดเป็นหนึ่งในเมนูผลไม้และของหวานเสมอ เพราะความอร่อ ยถู ก ป า กและเหมาะกับการทานหลังมื้ออาหารแถมยังมีประโยชน์กับร่างกายมากมายหล า ยข้อ ทำให้ไม่น่าแป ล กใจที่ทำไมสับปะรดจึงเป็นผลไม้ที่คนนิยมทานกันเสมอมา

ที่มา : krustory