8 นิสัยที่ทำให้คนเ งิ นเดือนสูง ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ทำให้การเงินของคุณพัง กับบทความ 8 นิสัยที่ทำให้คนเ งิ นเดือนสูง ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ไปดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ควรปรับ ก่อนจะสายเกินไป

ทำไมมนุษย์เงินเดือนบางคนจึงมีเงินเก็บ บางคนก็เก็บเงินไม่ได้ อะไรทำให้เขาแตกต่างกัน ความร ว ย ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีรายได้มากหรือรายได้น้อย หากแต่ขึ้นอยู่กับพฤติก ร ร มการใช้เงิน และวิธีคิดต่างหาก คุณอาจจะมองเห็นตัวเลขในบัญชีติดลบ ที่ไม่สามารถทำให้เป็นบวกได้ เป็นเวลานานนับปี เพราะไม่ได้แบ่งเงินไว้ออม ด้วยเหตุนี้เรามาดูต้นเหตุหรือพฤติก ร ร ม ที่ทำให้เราไม่มีเงินเก็บกันดีกว่าค่ะ

1 เงินเดือนสูงขึ้น ใช้จ่ายสูงขึ้นต าม

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้น มีการปรับเงินขึ้นทุกปี แต่เมื่อมองเงินในบัญชีกลับติดลบทุกเดือน นั่นเป็นเพราะอะไร หากยังไม่ปรับลดรายจ่ายลง ยังคงใช้จ่ายสูงต ามเงินเดือน อย่ างไรก็ไม่มีเงินเหลือ ต้องทำให้รายจ่าย ต่ำกว่ารายรับให้ได้ มีเงินเก็บแน่นอน

2 ไม่เคยคิดถึงอนาคต ใช้เงินไม่ยั้ง

เคยเห็นคนที่เงินเดือนออ กแล้วไปฉลองที่ห้างไหม พวกเขาจะรีบพาครอบครัวไปซื้อของ กินอาหารต ามห้าง ดีใจว่าเงินเดือนออ กแล้ว จึงใช้จ่ายไปหล า ยพันบาท ตั้งแต่วันแรกที่เงินเดือนออ ก พอหลังจากนั้นก็มากระเหม็ดกระแหม่ให้ชนเดือนอีก ก่อนจะใช้จ่ายควรกันเงินไว้เป็นเงินออมก่อน ถึงจะเรียกว่าปลอ ดภั ยจริง การวางแผนการเงินในทุกเรื่อง จะช่วยให้คุณไม่ต้องมานั่งหน้าดำคร่ำเคร่งระหว่างเดือน

3 ใช้ก่อนออมทีหลัง

การที่คุณไม่เห็นความสำคัญของการออม แต่ขอใช้เงินก่อนเพื่อความสุขเฉพาะหน้า ย่อมเป็นหนทางไปสู่ความไม่มี ตัวเลขเงินในบัญชีที่ติดลบ ยังไม่สามารถทำให้คุณฉุกคิดได้ว่า ควรออมต่อเดือนเป็นเงินเท่าไร แต่เมื่อได้เงิน มาขอใช้ก่อน อย่ างนี้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน จะขอยืมเงินใครก็ย าก เห็นทีจะโทษใครไม่ได้นอ กจากตัวเอง

4 ไม่คิดจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การจดบัญชีรายรับ – รายจ่าย จะทำให้ทราบฐานะการเงิน และสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายขึ้น การจดบัญชีรายรับ – รายจ่ายจะทำให้คุณมองเห็นจุดที่ควรลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อจะได้มีเงินเก็บ หากคุณขี้เกียจจดหรือคิดว่าไม่สำคัญ จะทำให้คุณไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้ การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นสิ่งที่ผู้มีเงินเก็บ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนการเงิน และเขามีเงินเก็บต ามเป้าหมายที่วางไว้ บางคนชอบจ่ายเงินตลอ ด เห็นอะไรก็ซื้อไม่เคยไตร่ตรอง อย่ างนี้โอกาสที่จะเก็บเงินก็ย ากเต็มที

5 สร้างห นี้เพิ่มขึ้น

เมื่อคุณมีรายเท่าเดิม แต่ชอบสร้างห นี้เพิ่มขึ้นทุกเดือน เป็นไปได้ว่าเดือนต่อไปคุณจะลำบาก ทางที่ดีคุณควรหยุดที่จะสร้างห นี้ไว้ก่อน และถ้าหยุดถาวรก็เป็นการดีมาก เพราะห นี้สิน เป้าหมายคือชำระให้หมด มิใช่ให้เพิ่มขึ้นทุกเดือน การมีห นี้สร้างความเครียด บั่นทอนพลังงาน ทั้งกายและใจ ทำเท่าไรก็ต้องเอาไปใช้ห นี้ เสียดอ กเบี้ยอีก หากคุณต้องการมีเงินเก็บต่อเดือน สิ่งที่ควรทำเป็นอย่ างยิ่งคือ ผ่อนชำระห นี้ให้ตรงเวลา และไม่ควรสร้างห นี้เพิ่ม

6 ชอบวิ่งต ามเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่างดึงดูดให้ผู้คนละทิ้งของเดิม จ่ายเงินซื้อของใหม่ เพื่อให้ขึ้นชื่อว่ามีสิ่งของที่ล้ำหน้ากว่าใคร ซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอ ดเวลา เช่น สมาร์ทโฟน มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ถ้าหากคุณมัววิ่งต ามเทคโนโลยี และเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ จะทำให้คุณเป็นห นี้ และไม่มีเงินเหลือเก็บเลย เพราะคุณคิดแต่จะเก็บเงินไปซึ้อเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงเป็นต้นเหตุให้คุณเก็บเงินไม่ได้สักที ในเรื่องของแฟชั่นใหม่ๆ ก็เหมือนกัน หากต้องซื้อทุกครั้งโดยยั้งใจไม่ได้ สิ่งที่ควรทำคือ คุณต้องแก้ไขวิธีคิดด่วน มากเลย ก่อนจะสายเกินไป

7 มีรสนิยมการใช้ชีวิตที่หรูหรา

การที่คุณต้องควงแฟนไปกินข้าวที่ห้างเป็นประจำ หรือใช้สินค้าแบรนด์เนมอย่ างเดียวเพื่ออวดร ว ย ทั้งที่รายได้ไม่ได้สูงเท่าไรนัก จะทำให้คุณเกิดปัญหาทางการเงิน เพราะพฤติก ร ร มเช่นนี้ จำเป็นต้องใช้เงิน มาก ทำให้คุณต้องไปหยิบยืมเงินช าวบ้าน ซึ่งพอถึงเวลาคุณไม่มีเงินให้พวกเขา ก็เกิดนินทา ทำให้คุณเสียห า ยจากพฤติก ร ร มติดหรูนี่เอง ทางที่ดีละทิ้งนิสัยเดิมๆ เสีย เริ่มต้นใหม่ ใช้ชีวิตให้พอเพียงแก่ฐานะของตน รับรองว่าอีกไม่นานคุณจะฟื้นตัวอย่ างแน่นอน

8 รอโชควาสนา

บางคนหวังร ว ยทางลัด ไม่หารายได้เพิ่ม กับหวังโชคถูกห วยฟลุ๊คได้เงินล้าน ซึ่งโอกาสถูกนั้น มีน้อย หากคุณใช้เงินไปกับเรื่องพวกนี้ เมื่อลองรวมเงินดูเพื่อที่จะมีโชคใหญ่สักครั้ง ก็หมดเงินไปมากมาย ซึ่งสิ่งที่คุณหวังร ว ยทางลัด อาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลย ทางที่ดีมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ดีกว่า ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยก็จะมีเงินเก็บอย่ างแน่นอน การเก็บเงินให้ได้หรือเงินออมนั้น คุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่า ต้องการออมเงินเดือนเท่าไร พอถึงเวลาเงินออ ก ก็รีบกันเงินออมไว้ก่อน อย่ างน้อยก็อุ่นใจที่มีเงินเก็บ

ที่มา m o n e y h u b, 1 0 8 r e s o u r c e s