8 ข้ อทำตัวให้เป็นคนน่านับถือ อยู่ไหนใครก็รัก

ไม่มีใครไม่อย ากเป็นคนที่คนอื่นไม่ชอบ ต่อให้คุณมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่แคร์สื่อ ไม่แคร์โลก แต่ลึกๆ แทบทุกคนย่อมไม่อย ากเป็นคนที่ถูกนิ น ท า มีแต่คนไม่ชอบขี้หน้า แทบทุกคนย่อมรู้สึกดีถ้าตัวเองเป็นคนที่มีแต่คนเข้าหา พูดคุย นิยมชมชอบ ยอมรับนับถือ

1.อ ย่ ามัวแต่หาข้ อแก้ตัว

เมื่อคุณตั ดสินใจทำอะไรแล้ว คุณต้องยอมรับในการตั ดสินใจของคุณ ไม่ว่ามันจะดีหรือแย่ คุณต้องไม่หาข้ อแก้ตัว หรือโบ้ยความผิ ดให้คนอื่น เพราะนั่น จะทำให้ใครๆ ก็ไม่เคารพคุณ หากคุณเกิดพลาดพลั้ง

ในการตั ดสินใจเมื่อไร ให้ยอมรับและหาทางออ ก แก้ปัญหาที่ละมุนละม่อม และเกิดผลกระทบ ให้น้อยที่สุด เมื่อคุณแก้ปัญหานั้นๆได้ สิ่งนี้จะเป็นตัวอ ย่ าง ที่น่านับถือ ให้เหล่าผู้ติดต าม ได้เรียนรู้ต่อไป

2.ทำตัวให้น่าเคารพ

ก่อนที่จะให้ผู้อื่นเคารพ คุณก็ต้องทำตัวให้น่าเคารพเ สี ยก่อน ยิ่งการอยู่ในสังคม ที่ต้องเจอผู้คน มากมาย การวางตัว พูดจา กิริย ามารย าท เป็นส่ิงที่จำเป็น ยกตัวอ ย่ างง่ายๆ ถ้าคุณเป็นหัวหน้า แต่คุณเม้าท์ลูกน้อง

เพื่อนร่วมงาน ไม่เคยฟังใครเอาแต่พูดเรื่องของตัวเอง สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัว มีปัญหาไม่เคยปกป้องลูกน้อง ดีแต่โบ้ยความผิ ด ว่าเป็นเพราะมึง เป็นเพราะมันการกระทำเหล่านี้ ถ้าทำบ่อยๆคงย ากที่จะมีคนเคารพ

3.มีความสุภาพ

ถ้ามีคนพูดไม่ดี แสดงกิริย ามารย าทแย่ๆ หรือพูดคำหย าบ กับคุณคุณ คงไม่ชอบทุกคน ก็คงมีความรู้สึกแ บ บนี้เหมือนกัน การมีความสุภาพ นอ กจากทำให้คนรอบข้างคุณ รู้สึกดีแล้ว ยังสามารถสร้างความเคารพ ให้กับตัวคุณด้วย อ ย่ างที่เคยได้ยินว่า ถ้าอย ากให้คนอื่นพูด และทำดีกับคุณ คุณก็ควรที่จะพูดดี และทำดีกับเขาเช่นกัน

4.กล้าที่จะเปลี่ยน

หล า ยครั้งที่การพัฒนาของทีมงาน เติบโตไปได้ช้า เพราะหัวหน้าไม่กล้า ที่จะเปลี่ยน ไม่ว่าจะวิธีคิด หรือหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้สู้กับการแข่งขัน ภายนอ กความกล้า ที่จะเรียนรู้รับฟัง ปรับเปลี่ยน เป็นอีกสิ่งที่จำเป็น ที่จะทำให้เราก้าวหน้าขึ้น แม้ทางที่เราจะไป อาจมีปัญหามากมาย แต่การกล้าที่จะเปลี่ยน อาจนำไปสู่หนทางที่เจ๋งกว่าดีกว่าได้

5.เปิดใจยอมรับฟังผู้อื่น

เมื่อเราอยู่ร่วมกันคนอื่น การเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่นบ้าง เป็นสิ่งที่จำเป็น แม้บางครั้ง ข้ อคิดเห็นของผู้อื่น อาจไม่เข้าหูบ้าง หรือฟังดูไม่ตรงกับใจเราบ้าง แต่การเปิดใจ ยอมรับฟังผู้อื่น ยังสามารถเพิ่มข้ อมูล

ให้กับคุณ เพื่อนำไปตั ดสินใจพิจารณา ทำสิ่งต่างๆต่อได้ ยิ่งถ้าคุณอยู่ในตำแหน่ง ที่สูงกว่าการรับฟัง ความคิดของลูกน้อง คุณอาจจะช่วยให้เราได้อีกมุมมอง ที่คุณไม่เคยคิดถึง นอ กจากนั้น มันยังแสดงให้เห็นว่า คุณสนใจพวกเขาอีกด้วย

6.อ ย่ าให้ความโ ก ร ธครอบงำ

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้คน และปัญหาการระงับอารมณ์ร้อน ความโ ก ร ธ เป็นสิ่งที่เราต้องควบคุม ให้ได้ไม่แปลก ที่บางครั้ง เราจะมีอารมณ์โมโห โ ก ร ธ อย ากตะโกนว่าคนอื่นบ้าง แต่การอยู่ในสังคมนั้น การควบคุมอารมณ์

และสติเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าหากคุณโ ก ร ธ หรือหงุดหงิด ลองห า ยใจลึกๆ และหามุมสงให้กับตัวเองสักพัก อ ย่ าให้อารมณ์โ ก ร ธอยู่กับคุณนาน ช่างมันให้อภั ยและหาทางใหม่ กันเถอะพวกเรา

7.รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น

คนเรามักจะได้รับความเคารพ จากผู้อื่น เวลาที่เขาได้ช่วยเหลือ เมื่อมีคน มาร้อง ขอความช่วยเหลือ หรือมีปัญหา มาให้ช่วยแก้ไข การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ไม่จำเป็น ต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆเสมอไป อาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ที่แสดงความใส่ใจ ต่อคนรอบข้าง สำหรับลูกน้องแล้ว บางครั้งเขาอาจอย ากแค่ได้รับคำแนะนำ ไ อ เ ดี ยเล็กๆน้อยๆ เพื่อไปต่อยอ ด การคิดงาน หรือ การแก้ปัญหาต่อไป

8.เป็นแ บ บอ ย่ างที่ดี

อีกสิ่งที่สำคัญถ้าอย ากให้คนอื่นเคารพคุณคือทำดีกว่าพูดอ ย่ ามัวแต่บอ กให้คนอื่น ทำอ ย่ างนู้นอ ย่ างนี้ ออ กคำสั่งอ ย่ างเดียว ลองเริ่มทำเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้เขาได้ปฏิบัติต ามก่อน และเมื่อเขาได้เห็นคุณทำสำเร็จ คุณก็จะได้

รับการยอมรับ ความชื่นชม จากผู้อื่นที่ดีไปกว่านั้น คุณอาจยังเป็นแ ร งบันดาลใจ ให้คนอื่นๆได้ปฎิบัติต าม แนวทางความสำเร็จของคุณด้วย สุดท้ายนี้ สิ่งที่สำคัญมาก ถ้าคุณอย ากให้คนอื่นเคารพคุณ คุณเอง ก็ต้องรู้จักเคารพ ตัวคุณเองเ สี ยก่อน ถ้าอย ากให้คนอื่นทำดีกับคุณ คุณก็ต้องทำดี มีความจริงใจกับคนอื่นก่อนเช่นกัน

ที่มา unlockmen    stand-smiling