8 ข้ อคิดของคนวัย 50 ขึ้นไป ตื่นเช้ามา บอ กกับตัวเองทุกวัน

ในวัยที่แก่ขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไร ให้ชีวิตในวัยแก่ของเราให้มีความสุข ไม่ต้องมีเรื่องทุ ก ข์ใจให้เครียด ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดู 8 ข้ อคิดของคนวัย 50 ขึ้นไป ตื่นเช้ามา บอ กกับตัวเองเช่นนี้ทุกวัน รับรองว่าคุณจะเป็นคนแก่ที่สง่ามากๆเลยละ

1. บนใบหน้าที่สวยหล่อ เขาก็เคยร้องไห้เหมือนกัน แม้ให้สนิทชิดเชื้ อ กันอ ย่ างไรเขาก็เคยท ร ย ศ หั กหลังกัน มาแล้ว แม้ตำแหน่งมีเกียรติและโดดเด่น มากขนาดไหน เขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก อย่ าฝ่ าฝื นว่ามันต้องคู่เราไปจนวันต ๅ ย

2. โลกนี้ไม่มีใครโ ง่ มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่ เราอย่ าไปคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครๆ ถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้ อ ย กว่า อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะ อย่ าเบ่งให้มัน มากนักนะ

3. เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่ าหาจนไม่มีเวลาพักผ่อน อย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันนึงต้องต ๅ ย แล้วลูกๆ และคนข้างหลังจะอยู่ยังไง เรื่องนี้ไม่ต้องคิด ข่ าวพี่น้องฆ่ ๅกันต ๅ ย ก็เพราะท รั พ ย์สมบัติ ของพ่อแม่ที่หาไว้นี่แหละ ทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์บ้าง มัวหาเงิน ควรต้องใช้เงินให้เป็นบ้างหามาแต่ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ต ๅ ย จะกล า ยเป็นหวงสมบัติ

4. อายุปูนนี้ ควรเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดี แข่งกัน มีสุ ข ภ า พที่ดีต่างหาก อย่ าแก่งแ ย่ ง ยศฐาอำนาจเลย เวทีนี้มีขึ้น มีลง ถ้ามีความสามารถก็แสดงออ ก แต่อย่ าแสดงทุกเวลา เหมือนที่คุณหญิงจำปาบอ กศรีปราชญ์ว่า ทำดีได้ แต่อย่ าเด่น เพราะมันจะเป็นภั ย

5. อย่ าหวังว่า คนอื่นต้องยื่นความสะดวกให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็นใจจากใครๆ อายุไม่มากแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ ถ้ากอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำตัวเองให้มีคุณค่าพอ

6. ไม่มีใครไม่เคยกรำทุ กข์ คุณหน้าดำคร่ำเครี ย ดหาเลี้ยงครอบครัว คนอื่นเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันกับคุณ คุณร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้ เขาก็ร้องไห้ในวันที่ล้มเหลว คุณหัวเ สี ยกับลูกน้อง เขาก็หัวเ สี ยกับเจ้านายเช่นกัน ฉะนั้น อย่ ามัวคิดว่าตัวเองทุ ก ข์เพียงคนเดียว วันใดที่เจอทุ ก ข์ คุณจงเลือ กที่จะยิ้ม โลกก็จะยิ้มและสดใสให้กับคุณ

7. ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตรธิดา คนรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงพูดกับตัวเองว่า ไม่มีใครผิ ดต่อใครทั้งนั้น ไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไป เพราะในขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นผิ ด ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ดเช่นกัน

มันก็แค่ใครเข้าใจใครเท่านั้น ไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป โอบอุ้มให้อภั ยได้ก็ต้องทำ เราจงเข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้มันจะย ากที่จะเข้าใจ เพราะสุดท้ายใจของคุณเป็นของคุณ คนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทนทุ ก ข์พร้อมๆ กับคุณได้หรอ กนะ

8. คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่านเรื่องราวมากมาย ผ่านทุ ก ข์ผ่านสุข ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความขัดแย้ ง ผ่านความผิ ดหวังสมหวังมามาก เมื่อยืนหยัดมาได้ขนาดนี้ จงหันย้อนกับไปดูวันวานที่น่าจดจำหล า ยสิ่งน่าขบขันและหล า ยสิ่งยังค้างคา จงทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิดวาสนา ปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

ที่มา  san-sabai