8 ข้ อการใช้เงินแบบผิ ดๆ ที่ทำให้คุณขัดสนเรื่องเงินทองบ่อยๆ

เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วพฤติก ร ร มที่เคยชินบางอ ย่ าง ทำให้เงินเก็บเราห า ยไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นหากอย ากมีเงินเก็บ ควรเลี่ยงพฤติก ร ร มเหล่านี้อ ย่ างเด็ดข า ด บางคนทำงานหารายได้และตั้งใจเก็บเงินจน มีเงินเก็บหลักล้านตั้งแต่อายุยังน้อย ในขณะที่อีกหล า ยคน มีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยหรือแทบ ไม่มีเงินเก็บเลย ที่มาของความแตกต่างนั้นล้วน มาจากพฤติก ร ร มการใช้เงินของแต่ละคน

หล า ยคนเคยสงสัยว่าเงินเดือนที่ได้ห า ยไปไหนหมด หรือหาคำตอบไม่ได้เลยว่าเงินใน บั ญ ชี ไม่เหลือเลยตอนสิ้นเดือนเพราะอะไร ยิ่งกว่านั้นคือคุณเริ่มคิดบ่อยขึ้นทุกทีว่า เงินห า ยไปไหน

ถ้าคุณเป็นแบบที่เรากล่าวถึงในข้างต้นล่ะก็บอ กได้เลยว่าสถานะทางการเงินของคุณมาถึงจุด อั น ต ร า ย ซะแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ เพราะใครๆก็คงคิดแบบนี้ก็ลองมาดูกันว่าคุณมีสัญญาณ อั น ต ร า ย ด้านการเงินรึเปล่า

สัญญาณที่ 1 ไม่เริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่ยังตอนนี้

ในวัยทำงานหล า ยคนใช้เงินหมดไปกับการซื้ อสิ่งของที่ตนเองต้องการ และคิดว่า ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออมเงิน แต่เดี๋ยวก่อน ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปสำหรับการออมเงิน ไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยขนาดไหนก็ต าม เราขอแ น ะ นำให้คุณเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้

คนร ว ยหล า ยๆคน แ น ะ นำว่าคุณควร เก็บออม ก่อนนำเงินที่เหลือมาใช้ ใช้วิธีการนี้รับรองว่าคุณจะมีเงินเก็บจำนวน มากจนคุณคาดไม่ถึงเลย เคล็ดลับ ลองใช้ Internet B a n k i n g เพื่อ โ อ น เงินอัตโนมัติ จาก บั ญ ชี เงินเดือนไปยัง บั ญ ชี เงินเก็บที่เราแยกไว้อีก บั ญ ชี แล้วคุณจะได้ไม่ต้อง ยุ่ ง ย า ก กับการเก็บเงินอีกต่อไป

สัญญาณที่ 2 ไม่รู้ว่าใช้เงินซื้ อจ่ายอะไรบ้าง

หล า ยคนคิดว่าตัวเองรู้ดีว่ารายได้มาจากที่ไหนแล้วใช้ซื้ ออะไรไปบ้าง ทว่าในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นแบบนั้น เพราะเกือบทุกคนจำได้เฉพาะรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเท่านั้น

แต่รายจ่ายเล็กๆต่างหากที่ทำให้รายได้ของเราห า ยไปแบบไม่รู้ตัวเลย เคล็ดลับ ไอเดียง่ายๆที่จะช่วยให้คุณรู้ว่ารายจ่ายของคุณไปไหนก็คือ การเขียนบันทึกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่และใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ไม่ว่าจะซื้ อของชิ้นเล็ก หรือชิ้นใหญ่ก็ต าม รับรองว่าแค่นี้คุณก็สามารถควบคุมรายจ่ายได้แล้ว

สัญญาณที่ 3 ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง

หล า ยคนที่มีแก้ไขปัญหาทางการเงินไม่ได้มักเชื่อว่า ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง ซึ่งบอ กได้เลยว่านั่นเป็นหนึ่งในเส้นทางสู่ความล้มเหลวทางด้านการเงิน เพราะโดยทั่วไปพวกเขามักคิดถึงเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้เช่น

วันนี้อะไรคือเรื่องจำเป็น แต่ไม่ได้มีการวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อเตรียมรับมือแต่อ ย่ างใด เพราะเชื่อว่าในอนาคตก็จะหาทางออ กได้เอง หากคุณคิดแบบนี้ขอให้ลองเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด เช่น หากเราตัดสินใจใช้เงินตอนนี้แล้วในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพื่อให้เราตัดสินใจอ ย่ างดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง

สัญญาณที่ 4 ไม่พลาดทุกเทรนด์

การซื้ อสินค้าหากทำอ ย่ างพอ ดี หรือซื้ อเพราะความจำเป็นต่องานของคุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณสมควรทำ แต่การซื้ อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่และเปลี่ยนรุ่นตลอ ดเวลาเพราะคิดว่าตัวเองต้อง ต ามเทรนด์ ตลอ ดเวลานั้น สร้างความเ สี ยห า ยทางทางการเงินได้ ดังนั้นก่อนซื้ อทุกครั้งอ ย่ าลืมคิดว่า จำเป็น หรือแค่ อ ย า ก ได้

สัญญาณที่ 5 แยกไม่ออ กระหว่าง จำเป็น กับ อ ย า ก ได้

การเก็บออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือ การจัดลำดับความสำคัญ คุณต้องแบ่งได้อะไรคือสิ่งที่คุณ ต้องมี, มีก็ดี หรือ ไม่มีก็ได้ ในการจ่ายของคุณแต่ละครั้ง หากคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องร่ำร ว ยขึ้น

คุณต้องยอมแลกกับความต้องการบางอ ย่ างในตอนนี้ ถึงคุณจะไม่ชอบก็ต ามเคล็ดลับ เขียนเป้าหมายทางการเงินของคุณให้ชัดเจน แล้วติดเป้าหมายไว้ในที่ๆคุณมองเห็นได้ชัด เพื่อที่จะอ่านเตือนใจให้ยึดมั่นกับแผนนี้อ ย่ างสม่ำเสมอ

สัญญาณที่ 6 ไม่เคยตั้งงบรายจ่าย

คุณทำทุกอ ย่ างเรียบร้อยแล้ว แต่อ ย่ าลืมจุดสำคัญอีกจุดเริ่มต้นของการเก็บออม นั่นก็คือ การตั้งงบรายจ่าย การตั้งงบรายจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริงและมีหลักฐานเพื่อตรวจเช็คได้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของหนทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงิน

ตั้งงบรายจ่ายและทำให้ได้ต ามแผนที่วางไว้ บอ กได้เลยว่าแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างของเงินใน บั ญ ชี ของคุณ แต่หากคุณตั้งงบประมาณไม่ดี ก็จะทำให้การใช้จ่ายของคุณเกิดรอยรั่วได้ง่าย

สัญญาณที่ 7 ยิ่งรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นต าม

หล า ยๆ คนคงอ ย า ก ยินว่าตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นทุก คนก็อย าก ใช้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย แต่หากคุณสนใจแต่เฉพาะรายจ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตล่ะก็

รายได้จำนวน มากเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ กับรายจ่ายและยังไม่สามารถเก็บออมเงินได้แน่นอน สิ่งที่คุณควรระวังคือ พ ย า ย า ม รั ก ษาระดับรายจ่ายของคุณให้คงที่อยู่เสมอ ในขณะที่อีกทางคือ การเพิ่มรายได้จากทางอื่นๆถึงจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ

สัญญาณที่ 8 ห นี้วันนี้ใช้วันหน้า

หล า ยคนในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นห นี้กันทั่วหน้า ทำให้ดอ กเบี้ยที่เป็นของแถมจากการเป็นห นี้นั้นพอ กพูนจนกระทั่งไม่รู้จะ ชำ ร ะ ห นี้ยังไงดี และหล า ยคนที่ไม่รู้ว่าจะชดใช้ห นี้เหล่านี้ยังไงก็เลือ กที่จะปิดต าหนึ่งข้าง

โดยหวังว่าจะนำรายได้ที่มีมาใช้ห นี้ทั้งหมดโดยไม่มีการออม ก่อนอื่นต้องแก้ไขโดยการใส่รายการ ชำ ร ะ ห นี้ที่ด้านบนสุดของเป้าหมายทางการเงินของคุณ และเมื่อมีรายได้เข้ามาต้องแบ่งเงินสำหรับการ ชำ ร ะ ห นี้ทุกครั้ง

แค่นี้คุณก็สามารถปลดห นี้ได้เร็วขึ้นแล้ว การออมเงินไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินออมก่อน แต่เราต้องสร้างเงินออมขึ้น มาเอง เริ่มจากการเปลี่ยนสัญญาณ อั น ต ร าย ทั้ง 8 ข้ อให้เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณมีเงินออม โดยที่คุณไม่ต้องอ ดหรือ กดดันตัวเองจนเกินไป แล้วการออมเงินจะกล า ยเป็นหนทางสู่ความร่ำร ว ยในอนาคตโดยคุณเองไม่รู้ตัว

ที่มา  sabailey