7 อาชีพ เตรียมรับมือ หางานงานใหม่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าอนาคตจะมีอาชีพไหนบ้างที่ต้องหางานทำใหม่ เพราะโลกได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่ างก้าวกระโดด กับ 7 อาชีพ เตรียมรับมือ หางานงานใหม่ ไปดูกันว่ามีอาชีพไหนบ้าง

ในสังคมที่มีการพัฒนาไปในทุกๆวัน มีการเปลี่ ยนแปลงของสิ่งต่างๆไปมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม และเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราอย่ างมาก และสำหรับใครที่เคยคิดว่าอาชีพที่

เราทำอยู่นั้นหรืออาชีพที่เราเคยใฝ่ฝันนั้นจะยังเป็นเหมือนเดิม คุณอาจจะต้องคิดและมองในมุมใหม่เพราะอีกไม่นานเมื่อเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามากขึ้นก็จะพบว่าอาจทำให้บางอาชีพนั้นห า ยไป

หรืออาจทำให้ความต้องการของอาชีพนั้นๆลดลงไปได้ และในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวของอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะต้องตกงานหรือ กล า ยเป็นที่ต้องการที่น้อยลงหรือเป็นอาชีพที่ต้องลดจำนวนคนที่จะทำลงก็ได้มาฝากกัน

1 ชาวประมง

ปัจจุบันการจับสั ต ว์น้ำได้มีวิวัฒนาการมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น ส่ งผลให้จำนวนสั ต ว์น้ำลดน้อยลง นอ กจากนี้ยังมีการเลี้ยงสั ต ว์น้ำเป็นธุรกิจ รวมไปถึงการนำเข้าสั ต ว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้อาชีพนี้ลดความสำคัญลง แต่สำหรับประเทศเราอาชีพนี้อาจไม่ห า ยไปง่ายๆ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลยังมีการจับสั ต ว์น้ำให้เห็นอยู่

2 กลุ่มอาชีพพนักงานข า ยหน้าร้าน

เพราะในปัจจุบันหล า ยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยต่างหัน มาเปิดหน้าร้านออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตกัน มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าผ่านมือถือได้

3 กลุ่มสื่อส ารมวลชน

พฤติกร รมการดูหรือติดต ามข่าวของคนในยุคปัจจุบันเริ่มเปลี่ ยนไป โซเชียลเริ่มมีอิทธิพลการเสพข่าวได้มากขึ้นทั้งในประเทศและนอ กประเทศ ในตอนนี้ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างคอนเทนต์หรือเป็นคนรายงานข่าวได้ คนเริ่มสนใจติดต ามข่าวด้านอื่นๆมากขึ้นทำให้ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนแมกกาซีนต่าง ๆ ก็จะกล า ยเป็นที่นิยมลดลง

4 กลุ่มอาชีพธุรกิจย านยนต์และชิ้นส่วน

โดยเฉพาะแรงงานในโรงงาน หรือช่างแผนกต่าง ๆ เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มีกำลังซื้ อที่ลดลง หล า ยบริษัทมีการนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติมาช่วยงาน มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนในด้านแรงงานและสวัสดิการต่างๆ ทำให้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับย านยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ พากันตกงานกันรายร้อยคนต่อปีอย่ างที่เป็นข่าวกันทุกวันนี้

5 กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็ ก

เนื่องจากในตอนนี้หล า ยๆประเทศเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุกัน มากขึ้น มีอัตราการเกิดน้อยลงเพราะคู่แต่งงานไม่ใช่ทุกคู่แต่งแล้วต้องการมีลูก คนโสดมีจำนวน มากขึ้น แต่ทางตรงกันข้ามธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุกับหรือคนโสดมีโอ กาสมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นที่นิยมกัน

6 กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน

ทั้งพนักงานธนาคาร ผู้จัด การธนาคาร และผู้จัด การกองทุน เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ต่างหัน มาใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับทำธุรกร รมต่างๆ กัน มากขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและต่อคิวที่ธนาคารอีกต่อไป ส่ งผลให้สถาบันการเงินต่างๆ เริ่มลดจำนวนสาขาลง ทำให้พนักงานจำนวนไม่น้อยที่ตกงานจากกลุ่มอาชีพนี้

7 บริษัทนำเที่ยว

สมัยก่อนการวางแผนการเที่ยวเป็นสิ่งที่ย าก จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวกล า ยเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู แต่ในปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการเที่ยวด้วยตัวเองได้ จองที่พักด้วยตัวเอง จึงทำให้อาชีพนี้อาจกล า ยเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความสำคัญน้อยลงไป

เมื่อโลกมีการพัฒนาไปมากขึ้นก็เป็นเราที่จะต้องปรับตัวทั้งในแง่ความคิดรวมไปถึงความสามารถเพื่อให้สามารถอยู่รอ ดได้ในโลกยุคปัจจับันที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงแบบนี้ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการคาด การณ์จากสถานการณ์เท่านั้น ตราบใดที่เรารู้จักปรับตัวก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่ างสบายใจในโลกปัจจุบัน

ที่มา : postsod