7 สิ่งที่ต้องคิดทบทวน ก่อนอายุ 30

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะมีอายุ 30 แต่ยังไม่มีอะไรสักอย่ างในชีวิตของคุณ คุณเองก็ควรที่จะคิดทบทวนทุกๆ เรื่องในชีวิตของคุณได้แล้ว วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 7 สิ่งที่ต้องคิดทบทวน ก่อนอายุ 30

1 วางแผนเกษียณหรือยัง

แก่ไม่ว่า แต่อย่ าแก่แบบไม่มีเงินครับ ที่บอ กแบบนี้เพราะอย ากให้วางแผนเกษียณกันไว ๆ ยิ่งวางเร็วยิ่งดี ดังนั้น การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์สำหรับเราเองครับ ไม่ต้องลำบากลูกหลาน

2 รู้ตัวเองก่อนว่ามีอะไรมากกว่ากัน ระหว่างท รั พ ย์สินกับห นี้สิน

หากว่าเพื่อน ๆ มีรายได้เดือนนึงหลักหล า ยหมื่น แต่กลับมีรายจ่ายสูงพอ ๆ กับรายรับ สิ่งที่ควรใส่ใจอย่ างแรกเลย คือ ลิสต์รายการของท รั พ ย์สิน เพื่อเปรียบเทียบกับห นี้สินที่มีทั้งหมดครับ

และถ้าหากมานั่งงงว่า เฮ้ย เราก็มีสินท รั พ ย์เยอะนะ มือถือรุ่นใหม่ ๆ กล้องถ่ายรูปแพง ๆ ฯลฯ แต่ทำไมยังจนอยู่ มีแต่ห นี้สิน คิดง่าย ๆ เลยครับ มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ร า ค าประมาณ 25,000 – 30,000 บาท แต่ร า ค าข า ยต่อมูลค่ามันห า ยไปแทบจะครึ่งนึงแล้วครับ

แค่นี้ก็พอจะมองออ กแล้วใช่มั้ยครับว่าเพื่อน ๆ ต้องเริ่มกลับมาวางแผนการเงินให้ตัวเองได้แล้ว เริ่มต้นง่าย ๆ ที่เริ่มสะสมท รั พ ย์สิน ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น

3 สร้างงบการเงินในแบบของตัวเองได้แล้ว

แม้เพื่อน ๆ จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่หากบริหารเงินไม่ดี เงินที่ได้มาก็จะห า ยไปง่าย ๆ เรียกว่า ‘ร ว ยเดย์ ร ว ยกันแค่วันสิ้นเดือน’ ดังนั้น สิ่งที่เพื่อน ๆ ต้องให้ความสนใจในลำดับถัดมา คือ การสร้างงบรายจ่าย หากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ให้เริ่มต้นจากงบการเงิน 50-30-20 ดูครับ ( สิ่งจำเป็น, สิ่งอย ากได้, ออมฉุกเฉิน )

4 เริ่มทยอยปลดห นี้ให้หมดได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ ค่าบัตรเครดิต หรือแม้แต่ค่าผ่อนสินค้า 0% ต่าง ๆ นั่นเพราะยิ่งปลดห นี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเงินไปต่อยอ ดได้มากขึ้นเท่านั้นครับ และถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะปลดห นี้ยังไงดีแนะนำให้เริ่มจากดูว่าเรามีห นี้ทั้งหมดกี่ราย

จำนวนเงินที่เป็นห นี้ของแต่ละราย และอัตราดอ กเบี้ย จากนั้นให้จัดลำดับห นี้ โดยให้ห นี้ที่มีอัตราดอ กเบี้ยสูงสุดอยู่ด้านบน และเริ่มต้นปลดห นี้จากก้อนนั้นก่อน แล้วค่อย ๆ ทยอยปิดห นี้ก้อนอื่น ๆ ต่อไปจนหมดครับ

5 บริหารความเสี่ยงให้เป็น

การมีสติช่วยให้เราผ่านทุกปัญหาได้ เพราะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ คือเรื่องของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่ก็ต าม ความเสี่ยงที่ควรพิจารณามี 3 ด้านคือ

ความเสี่ยงด้านชีวิตและสุขภาพ เริ่มจากการคิดว่า หากเราเ จ็ บ ป่ ว ยหรือเกิดเหตุไม่คาดคิด ครอบครัวจะต้องลำบากเพราะข า ดกำลังสำคัญรึเปล่า หากคำตอบคือใช่ เราลองบริหารความเสี่ยงโดยการซื้ อประกันดีมั้ย

ความเสี่ยงด้านท รั พ ย์สิน นั่นก็คือหากเราหยุดทำงาน ( ไม่ว่าจะลาออ กหรือไม่อย ากลาออ กก็ต าม ) เรามีความพร้อมรึยัง หากไม่มี สิ่งแรกที่ควรทำคือสำรองเงินฉุกเฉินประมาณ 6 เดือน

ของรายจ่ายเอาไว้ก่อน ความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต เช่น หากวันหนึ่งเพื่อน ๆ ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ เรามีประกันภั ยรถยนต์รึเปล่า ถ้าไม่มีจะซื้ อมั้ย ซื้ อประกันแบบไหนดี

6 คุณต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่ างน้อย 6 เดือน

คิดจาก ( รายจ่ายปกติต่อเดือน x 6 เดือน = เงินสำรองฉุกเฉินที่ควรมี ) เงินจำนวนนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือ กับปัญหาด้านการเงินได้ โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินคนอื่น เพราะการกู้ยืมเงิน อาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรห นี้อีกครั้ง

7 ศึกษาเรื่องภาษีได้แล้ว

ยิ่งรายได้มาก ก็อย่ าลืมว่าภาษีต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาต ามตัว เพราะถือเป็นกฎหมายที่ทุกคนในช าติต้องปฏิบัติต าม สิ่งที่เพื่อน ๆ ควรศึกษาคือ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อน หรือ การละเว้นใด ๆ ก็ต าม

ที่มา aansanook