7 วิ ธีแบ่งเงินเดือนใช้ ให้มีกินมีใช้ มีเก็บให้ร ว ย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีที่คนร ว ยเขาแบ่งเงินใช้ แบ่งเงินเก็บ แบบฉบับที่คนเงินเดือนน้อยก็ทำได้ กับ 7 วิ ธีแบ่งเงินเดือนใช้ ให้มีกินมีใช้ มีเก็บให้ร ว ย ไปดูกันว่าจะมีวิธีการแบ่งเงินอย่ างไร ให้คุณมีชีวิที่ดีขึ้น กว่าที่เป็นอยู่

หากในช่วงต้นเดือนหล า ยท่านคงเคยสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะไปที่ใดก็มักจะมีคนเป็นจำนวน มากทุกที่ เพราะเป็นช่วงที่มนุษย์เงินเดือนกำลังเริงร่าไปกับการจับจ่ายใช้สอยกับเงินเดือนที่เพิ่งได้รับมา แต่หากเป็นช่วงกลางเดือน

และใกล้จะสิ้นเดือนไม่ว่าจะต ามสถานที่ใดๆคนก็เริ่มที่จะบางต าก็เพราะว่าเงินเดือนที่ได้รับมาหมดแล้วจึงต้องกินใช้กันอย่ างระมัดระวัง เพื่อให้อยู่รอ ดถึงช่วงที่เงินเดือนออ กในต้นเดือนใหม่ และนี่ก็คือนิสัยการใช้จ่ายของคนส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเห็นได้เป็นประจำ

จากการใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าหรือคิดหลังจึงทำให้สภาพคล่องในเรื่องการเงินนั้นติดขัดบางคนหมดเงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น หากคุณนั้นมีการวางแผนการเงินที่ดีและรู้จัก แบ่งเงินใช้ อย่ างเหมาะสมเรื่องการเงินของคุณในแต่ละเดือนจะไม่มีปัญหาติดขัดอย่ างแน่นอน

1 อย่ ายึดติดกับแบรนด์

หล า ยคนอาจจะเคยเข้าใจว่าสินค้าแบรนด์เน มนั้นเป็นสินค้าที่ใช้งานได้คุ้มค่าและคงทนแต่ด้วย ร า ค า ก็แสนแพง หากกำลัง ซื้ อ ของคุณมีไม่เพียงพอหรือหาก ซื้ อ ได้ แต่ไม่เหลือเงินกินก็เลิกคิดไปได้เลยหากลองมองดีๆสินค้าทั่วไปต ามท้องตลาดอาจจะไม่ต้องแบรนด์อะไรที่โด่งดังมากมาย แต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ร า ค า

ไม่แพงก็ใช้งานได้อยู่เหมือนกันหา ซื้ อ ได้ง่ายมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป จำไว้ให้ขึ้นใจว่าสิ่งของทุกอย่ างจะใช้งานได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ตัวคุณว่ารู้จักใช้งานหรือเปล่า สิ่งของบางอย่ างไม่จำเป็นต้อง ซื้ อ มาใน ร า ค า แพงๆก็ยังสามารถใช้งานได้นานหล า ยปีเพราะมันขึ้นอยู่ที่คนใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า ร า ค า แพงหรือไม่แพง

2 แบ่งเงินเดือนที่ได้มาชำระห นี้สินที่มีอยู่

เช่น ค่าเช่าห้อง/บ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่างวดรถถ้ามีและค่าอื่นๆที่ต้องจ่ายทุกเดือน เพราะการชำระห นี้สินเป็นอันดับแรกจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพื่อให้ให้ห นี้สินต่างๆเกิดการเพิ่มพูน มากขึ้นจนกล า ยเป็นดินพอ กหางหมูและเมื่อคุณแบ่งชำระห นี้แล้วคุณก็จะสามารถรู้ยอ ดเงินที่เหลือว่าคุณจะสามารถเก็บออมได้เท่าไหร่และจะใช้จ่ายได้เท่าไหร่

3 ดูยอ ดเงินที่เหลือจากการชำระห นี้สินแล้วว่าเหลือเท่าไหร่

หากเหลือเงินพอสมควรลองตั้งกฎเหล็กสำหรับตัวคุณเองดูว่าหากคุณอยู่ตัวคนเดียวการใช้เงินกินใช้ในแต่ละวันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ หากตกใช้วันละแค่ 200 บาทก็ให้คุณแยกเงินไว้เลยว่าเดือนนี้มีทั้งหมดกี่วันก็แยกเงินสำหรับกินใช้ไว้ให้เรียบร้อย ส่วนเงินที่เหลือก็จัดการฝากธนาคารไว้ให้เรียบร้อย

4 พ ย า ย า ม ฝากเงินแยกไว้สองบัญชี

โดยการฝากบัญชีเงินออมไว้ส่วนหนึ่งหากมี เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น ที่ต้องใช้เงินก็สามารถถอนเงินออ กมาใช้จ่ายได้ แต่ต้องเป็นเหตุจำเป็นจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ท่านเกิดความเคยชินในการเบิกเงิน มาใช้ และเงินอีกส่วนให้ฝากเป็นแบบประจำเพื่อให้กล า ยเป็นเงินเก็บไว้ใช้ใน ร ะ ย ะ ย า ว ให้ทำเช่นนี้ทุกๆเดือนเงินของคุณก็จะพอกินพอใช้และยังมีเงินเก็บอีกด้วย

5 บังคับตนเองให้ได้ไม่หลงใหลไปกับสิ่งยั่วยุหรือต ามใจตนเองเพียงเพื่อ อ ย า ก ได้

หรือ อ ย า ก มีต ามคนอื่น เพราะสิ่งของเหล่านั้นเป็นเพียงแค่วัตถุนิยมที่จะเป็นส่วนที่จะทำให้ท่านเกิดห นี้สินและเงินเดือนที่หามาทั้งเดือนก็จะหมดไปอย่ างไม่มีประโยชน์ รอให้มีเงินเก็บมากๆพอที่จะ ซื้ อ ได้ค่อย ซื้ อ จะทำให้คุณภูมิใจมากกว่ากันเยอะเลยทีเดียว

6 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีห นี้สินก้อนใหญ่ก็อย่ า พ ย า ย า ม ที่จะสร้างห นี้เป็นเรื่องดีที่สุด

ไม่ว่าจะเป็น บัตรเคดิต บัตรเงินสดต่างๆ ห นี้นอ กระบบ ห นี้รถยนต์ เพราะบางท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องมีของพวกนี้ไว้เลย กินใช้ในส่วนที่ตนเองมีอย่ าใช้เงินจนเกินตัวหรือเกินขอบเขตความสามารถที่ตนเองหามาได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านเกิดความทุ ก ข์ใน ร ะ ย ะ ย า ว ได้

แม้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขแต่ก็เป็นแค่ความสุข ชั่ ว ค ร า ว ในระยะสั้นๆเท่านั้น หากคุณไม่ก่อห นี้สินตอนนี้แต่ตั้งใจทำงานเก็บเงินแบ่งการใช้จ่ายเงินให้ถูกทางอีกไม่นาน ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือ อ ย า ก ได้อะไรคุณก็อาจจะสามารถ ซื้ อ สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยเงินสดไม่ต้อง ผ่ อ น ให้เสีย ด อ ก เ บี้ ย ใดๆ

7 กินใช้เงินอย่ างประหยัดหากเมื่อคุณตั้งงบประมาณการใช้จ่ายต่อวันของคุณได้แล้ว

ในแต่ละวันก็ไม่ควรพกเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้เพราะหากคุณพกเงินทั้งเดือนที่คุณแบ่งไว้ใส่กระเปาสต างค์ไว้ทีเดียว รับรองได้ว่าต่อวันคุณจะต้องใช้เงินเกินงบประมาณอย่ างแน่นอน แล้วก็จะกล า ยเป็นปัญหาต ามมาเช่นเคยว่าเงินไม่พอใช้ทั้งเดือน ดังนั้นตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ก็พกไปเท่านั้นพอเมื่อเปิดกระเป๋าเงิน มาเจอเงินเท่านี้

ก็จะเป็นตัวช่วยบังคับตัวคุณเองให้กินใช้ยังไงให้เพียงพอกับเงินที่มีอยู่ ช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงที่ต้อง ท ร ม า น ใจตัวเองบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อเกิดความเคยชินแล้วคุณจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่ างมากที่คุณสามารถบังคับตัวเองได้

ทุกวันนี้เงินทองเป็นสิ่งที่เริ่มจะ ห า ย า ก มากขึ้นทุกวัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความรู้ความสามารถที่หาเงินได้อยู่ก็ควรที่จะเห็นคุณค่าของเงินที่หามาได้ให้มาก เพราะ ร่ า ง ก า ย ของคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปต ามกาลเวลาคุณไม่สามารถทราบได้

เลยว่าอีกกี่ปีคุณจะหมดแรงไม่สามารถทำงานหาเงินได้อีก เริ่มเก็บเริ่มใช้เงินให้เป็นตั้งแต่วันนี้จะเป็นการดีที่สุดเพื่อไม่ให้ใน ย า ม ที่ลำบากแล้วมานั่งคิดย้อนกลับไปว่าทำไมเราถึงไม่รู้จักเก็บตั้งแต่ตอนนั้น

ที่มา : sabailey