7 วันเกิดบอ กลักษณะเด่นๆ และตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวของเจ้าของวันเกิดได้

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปต ามหาลักษณะเด่นๆ และตัวตนที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวของคุณจากวันเกิดของคุณ ไปดูกันว่าคุณนั้นเกิดวันไหน และลักษณะเด่น และตัวตนของคุณที่แท้จริงเป็นเช่นไรจากวันเกิดของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

1 เกิดวันจันทร์

เกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความ อ่ า น เป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในความคิด ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่น เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง คำพูดบางครั้งค่อนข้างแข็งกระด้าง

คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีแอบแฝง เป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่ าง เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน แต่จะไม่แสดงออ กให้ใครรู้ว่าต้องการอะไรเป็นคนหยิ่งเเม้เเต่ในเวลาที่เดือ ดร้อน

หรือเผชิญปัญหา ก็จะไม่ปริปากบอ กใคร คนที่จะสามารถชนะใจ คนเกิดวันนี้ได้ ต้องมี นิ สั ย คล้ายกัน เป็นคนตกหลุมรักง่าย เเละจะรักอย่ างสุดหัวใจแต่ไม่ค่อยกล้าเเสดงออ ก ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่าคนวันจันทร์รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ เเละเอาเเต่ใจตัวเอง

2 เกิดวันอังคาร

เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแนะนำต่างมาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อน มากทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อน มากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิดวันที่สอง นับว่าโชคดีทีเดียว คนวันอังคารไม่ชอบขัดใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย

แต่ข้อเสียคือ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนเสือ โ ก ร ธเเละวู่วามทันที จนแทบไม่มีใคร อ ย า ก เข้าใกล้ ทำให้มีเพื่อนสนิท ไม่กี่คนด้วยเหตุผล เ รื่ อ ง อารมณ์นี่เอง เเต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะเหมือนเเมวเชื่อง คนวันอังคารไม่ชอบอยู่คนเดียวเหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงา ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ หึงเก่ง

3 เกิดวันพุธ

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดวางเเผน มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรง เปิดเผย คิดอะไรก็พูดอย่ างนั้น ไม่เเคร์ว่าใครจะคิดอย่ างไรกับตน เเละไม่สนเเม้จะต้องทำร้ า ย

ความรู้สึกใคร บ่อยครั้งที่มักพูดแรงเกินไป ชอบอยู่กับเพื่อนการได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ างเต็มที่เเละตรงไปตรงมาคือสิ่งที่ อ ย า ก ทำที่สุด ชื่นชมความสวยงามของธรรมช าติ ไม่ชอบอะไรเดิม เ บื่ อ ง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคับถ้าถูกออ กคำสั่ง

หรือห้ามไม่ให้ทำ จะเเสดงออ กถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่งที่ห้ามเพื่อประท้วง คนวันพุธรักเพื่อน มาก แต่หาคนสนิทด้วยเเทบไม่มี ถ้าเป็นเพื่อนกับใครจะเเสนดีมีน้ำใจ ส่วนใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนเกิดวันนี้จะเหมือนได้ทั้งคนรัก เเละเพื่อนที่เเสนดีในคนเดียว

4 เกิดวันพฤหัสบดี

ทุกอย่ างต้องพร้อมอย่ างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพความมั่นคง และความมีการศึกษาที่ดีแล้ว คนเกิดวันพฤหัส ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบ

การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้คนใกล้ตัวต้องทนลำบากไปด้วย คนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อ กฎเกณฑ์เท่านั้น ความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหล า ยด้าน เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง

ปรับตัวให้เข้ากับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอ กว่ารักก็รู้ว่ารักเเละผูกพัน แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยเเสดงออ กมา

5 เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะ ‘เห็นง่าย’ แต่ ‘รู้จัก ย า ก’ เพราะภายนอ กดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรีชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกร้าวแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผลง เพื่อให้ดูเก่งสิ่งที่ปรากฏภายนอ กคนเกิดวันศุกร์

จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบ อยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภั ย ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน นักทำงาน เ สี่ ย ง อั น ต ร า ย คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อนอ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย งอนเก่ง และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัว

เป็นคนชอบอ้อนและต้องการคนเอาใจที่ ปกปิดจิตใจของตนเอง ด้วยการแสดงออ กให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนก้าวร้าวคิดจะรักกับคนวันนี้ต้อง ยอมรับได้หากบางครั้งเขาจะชอบเป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นหมั่นเติมความอ่อนหวาน ช่างรู้ใจ เป็นที่ปรึกษาเเละร่วมทุ ก ข์ร่วมสุข นี่คือสิ่งที่คนเกิดวันนี้ต้องการ

6 เกิดวันเสาร์

คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริบ และมีความสามารถหลากหล า ย ทำให้ผู้คนเคารพนับถือและยอมรับสามารถพูดให้คนเชื่อให้ คนทำต ามได้ เก่งเ รื่ อ งการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่งการ แก้ปัญหาเก่ง เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรือที่พึ่งของคนอื่น

ในสายต าคนนอ กอาจจะมองว่าคนวันเสาร์ เป็นคนสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรต้องกลัว ดูเข้มเเข็ง จริงจังกับชีวิต แต่ลึกแล้วอ่อนไหว นุ่มนวล ช่างเห็นอ กเห็นใจบางครั้งก็ร้ า ยมีเล่ห์เหลี่ยม มารย าที่หล า ยคนนึกไม่ถึง ด้วยความปรารถนาว่าอย า กให้ทุกอย่ างสมบูรณ์ จึง พ ย า ย า ม อย่ างมากเพื่อให้ได้ทุกสิ่งต ามต้องการหล า ยบุคลิก บางครั้งก็ดูเป็นคนง่ายๆบางทีกลับ

กล า ยเป็นคนเครียด เอาแต่ใจ คนรอบตัวต้องปรับอารมณ์ให้ทัน เมื่อมีครอบครัวความแปรปรวนจะลดลง เหลือไว้แต่ความเย็นช าจนหน้าใจห า ย เป็นคนดู ย า ก ให้ความสำคัญกับ เ รื่ อ ง งานและความสำเร็จมากกว่าความรัก

7 เกิดวันอาทิตย์

มักจะเป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตถ้า ตั ดสินใจแล้วคือเป็นอันเด็ด ข า ด สามารถ ตั ด สินใจทำอะไรได้โดยไม่ลังเลมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดข า ด ดูน่าเกรงขาม เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร และศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ย าก

เป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็วกับความรักนั้นมีลักษณะของคนที่ข า ดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่งกาจแต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าที ให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือคู่ครอง คู่รัก ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ ข า ดเสน่ห์ไปอย่ างน่าเสียดาย

ที่มา khoddeeja