7 ข้ อที่ต้องรู้ ก่อนให้คนอื่นยืมเงิน

มีหล า ยครั้งที่คนส่วนใหญ่ทะเลาะกันในเรื่องของเงินทอง โดยเฉพาะการยืมเงินกัน คนบางคนกล้สตัดความสัมพันธ์เพราะการยืมแล้วไม่คืน ฉนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะหรือผิ ดใจกัน เรามาทำความเข้าใจกับ 7 ข้ อนี้ ก่อนที่จะให้ใครยืมเงินกัน

1. ก่อน มายืมเงิน คบหาเป็นเพื่อน หลังยืมเงินไป กล า ยเป็นพี่ใหญ่ พอเอาเงิน มาคืน ทำตัวยังกับเป็นผู้มีพระคุณ

2. ส่วน มาก คนที่ให้เงินเขายืมเงิน มักจำได้ แต่คนที่ไปยืมเงินเขามา มักจะลืมคนให้ยืมไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกครั้งที่เจอหน้ากัน คนให้ยืมกลับรู้สึกกระอักกระอ่วน ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร

3. อ ย่ าให้คนที่ไม่สนิทยืมเงิน เพราะคนที่เขาสนิท ไม่มีใครให้เขายืมแล้ว

4. ให้เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้ อ ศั ต รู อ ย่ าเอะอะก็อย า กยืมเงินใคร ๆและอ ย่ าอะไร ๆ ก็ให้เงินเขายืม ความสูญเ สี ยหลังจากให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่เงิน แต่เป็น มิตรภาพ จุดเริ่มต้นเพราะคุณอย า กช่วย แต่สุดท้ายความซวยจะมาเยือน

5. จำไว้นะ ที่ให้เธอยืมเงินในตอนนั้น ไม่ใช่เพราะฉัน มีเงิน มากแต่เพราะน้ำใจ ที่อย า กให้เธอผ่านเรื่องร้ า ย ไปได้ด้วยดี ที่ให้ยืมนั้นไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือความเห็นใจ ความเชื่อใจ

6. คนที่ถูกยืมเงิน กลัวถูกยืมเป็นครั้งที่สอง เอาไปเอามา เ สี ยทั้งเงิน เ สี ยทั้งเพื่อน

7. หากคนที่เคยยืมเงิน กลับมายืมเงินอีกเป็นครั้งที่สอง ทั้ง ๆ ที่ครั้งแรกยังไม่คืนคนแบบนี้ไม่เคยสำนึกคุณเงินที่คุณให้ยืมไปครั้งแรก แต่เขาจะโ ก ร ธแค้น ที่คุณไม่ให้เขายืมอีกในครั้งที่สอง

หากจะหมางใจกันเพราะไม่ให้ยืมเงิน ก็หมางใจตั้งแต่ครั้งแรกเถอะ อ ย่ าให้ต้องเ จ็ บ ช้ำน้ำใจ ทั้ง ๆ ที่เคยให้ยืมไปแล้วครั้งหนึ่งสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่า ยืมแล้วคืนให้ ยืมครั้งต่อไปไม่ย า ก

ก่อนจะให้ใครยืมเงิน คิดก่อนว่า เงินนั้นจะนำมาซึ่งศั ต รู หรือไม่ หากใช่ อ ย่ าให้ยืมก่อนที่จะเอ่ยปากยืมเงินใคร คิดก่อนว่า มีกำลังที่จะหามาใช้คืนได้หรือไม่ หากไม่ อ ย่ ายืม

ที่มา  yimlamun