6 เรื่องสำคัญที่คนใช้รถ ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องราวของการใช้รถยนต์ที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวัน เป็นเรื่องที่ทำถูกต้องเพื่อรถยนต์ของคุณหรือเปล่า กับ 6 เรื่องสำคัญที่คนใช้รถ ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

ทุกคนที่ขับรถเป็นแล้วก็มักจะมีทักษะและประสบการณ์ในการขับขี่รถที่แตกต่างกัน ซึ่งก่อนหน้าที่เราจะสอบใบขับขี่มาก็จะมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขับรถอ ย่ า ง ปลอ ด ภั ยให้เรียนรู้และปฏิบัติต ามกันอ ย่ า งสากล

เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ แต่ทว่ายังมีความเชื่อบางอ ย่ า งที่หล า ยคนเชื่อและทำต ามต่อๆกัน มาเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องทำ แต่ความจริงแล้วความเชื่อที่ผิดเหล่านี้อาจนำมาซึ่ง อั น ต ร า ย การสูญเสีย และอุ บั ติเ ห ตุซึ่งอาจเป็นอุ บั ติ เห ตุที่ ร้ า ย แ ร ง ถึงชี วิ ตได้

1 การเลี้ยวซ้ายผ่ า นตลอ ดไม่เสมอไป

บางคน มองว่าการเลี้ยวซ้ายสามารถวิ่งได้ตลอ ดนั้นไม่เสมอไปทุกที่ สำหรับถนนบางเส้นอาจต้องสังเกตป้ายบอ กให้เลี้ยวซ้ายได้หรือไม่ ดังนั้นอย่ าคิดว่าการเลี้ยวซ้ายจะสามารถวิ่งผ่ า นได้ตลอ ด หากไม่มีป้ายบอ กที่ชัดเจนก็ควรที่จะชะลอความเร็วแล้วรอให้รถว่างก่อนจึงสามารถเลี้ยวได้

2 การวอร์มเครื่องก่อนออ กตัว

หล า ยคนยังคิดว่าการวอร์มเครื่องก่อนจะขับรถนั้นจะช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมสำหรับการทำงานดีขึ้น จึงมักจะทำการเบิ้ลเครื่องยนต์ก่อนเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่วงการรถแข่งทำกัน เพื่อให้ความร้อนอยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมจะแข่งขัน

แต่การใช้รถในชีวิตประจำวันนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องทำการเบิ้ลเครื่อง หรือวอร์มเครื่องยนต์ก่อน วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมรถให้พร้อมก่อนออ กตัวทุกครั้งคือ ให้ติดเครื่องยนต์แล้วค่อยๆขับรถออ กช้าๆ หรือเพียงการขับรถออ กจากซอยบ้านช้าๆก็เป็นการวอร์มเครื่องยนต์ที่ดีเพียงพอแล้วสำหรับรถของเรา

3 ความเชื่อที่ว่ารถใหญ่กว่าเป็นฝ่ายผิดเสมอ

ต ามข้อ กฎหมายต ามจริงนั้น ไม่ใช่ว่าฝ่ายรถใหญ่คือรถยนต์หรือ กระบะ เมื่อชนกับมอเตอร์ไซค์คือรถเล็ก รถใหญ่จะเป็นฝ่ายผิดเสมอ ไม่เป็นความจริง เพราะอุ บั ติ เ ห ตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นจะมีการสืบสวนสาเหตุที่เกิดเหตุอย่ างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการดำเนินคดีต ามกฎหมายต่อไป ซึ่งก็ว่ากันไปว่าใครเป็นฝ่ายประมาท ในกรณีนี้การมีกล้องวงจรปิดก็จะช่วยให้ตัดสินเรื่องราวได้ง่ายขึ้น

4 รถที่วิ่งเร็วสามารถวิ่งในเลนขวาได้เสมอ

หล า ยคนคิดว่ารถที่วิ่งเร็วสามารถวิ่งในเลนขวาเสมอและแช่อยู่เลนขวาตลอ ดเวลาได้ ต ามกฎหมายแล้วหลังจากที่เราแซงรถรถทางซ้ายแล้วก็ให้กลับเข้าเลนซ้ายทันทีที่สะดวก

5 การใช้ไฟตัดหมอ กที่ถูกต้อง

ไฟตัดหมอ กคือไฟที่ออ กแบบและถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในช่วงที่หมอ กลงจัดหรือมีฝนตกหนักจนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นแย่ลงเท่านั้น เมื่อขับรถอยู่บนถนนในช่วงเวลาปกติไม่ควรใช้ไฟตัดหมอ กนี้แทนไฟหลัก สาเหตุเพราะไฟตัดหมอ กได้รับการออ กแบบมา

เพื่อส่องลงพื้น จึงทำให้มองเห็นเส้นทางด้านหน้าได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่ างยิ่งไฟตัดหมอ กในรถรุ่นใหม่ๆมีการออ กแบบให้แสงไฟพุ่งไปด้านหน้าคล้ายกับไฟสูง หากเราใช้ผิดเวลาก็จะเป็นการรบกวนรถที่สวน มาอีกฝั่งได้

6 การเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น

ในช่วงจังหวะที่จะข้ามเลนโดยวิ่งทางตรง คนขับรถส่วน มากจะใช้ไฟขอทางหรือไฟฉุ ก เ ฉิ นนี้โดยคิดว่าเป็นการบอ กให้รู้ว่าจะตรง แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้ไฟนี้อาจสร้างความสับสนให้กับรถคันอื่นได้ เพราะรถอีกฝั่งก็จะคิดว่าจะเลี้ยวอาจทำให้เกิดอุ บั ติ เห ตุได้

ทั้ง 6 ข้อนี้เป็นความเชื่อที่หล า ยๆคนยังคงเข้าใจผิดอยู่และอาจทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้ หากเป็นอุ บั ติ เ ห ตุ เล็กน้อยก็อาจไม่เป็นผลร้ า ยแ ร งมากแต่หากเป็นอุบั ติ เ ห ตุ ที่ทำให้มีคนเ สี ย ชี วิ ตก็อาจเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันเลยทีเดียว ดังนั้นจึงควรใส่ใจเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่สำคัญเอาไว้เพื่อความป ล อ ด ภั ยของตัวเองครอบครัวรวมทั้งเพื่อนร่วมทาง

ที่มา : krustory