6 อาชีพที่เราควรมีทักษะเอาไว้ แม้อยู่ในช่วงวิก ฤ ตก็ไม่ทำให้เราตกงาน

ตลาดแ ร งงานทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายอ ย่ าง หล า ยคนต้องทำงานในอาชีพที่ไม่เคยมีมาก่อนตอนเรียนหนังสือ และหล า ยคนต้องเปลี่ยนงานและอาชีพหล า ยครั้งในตลอ ดช่วงชีวิตการทำงาน

สถานการณ์โ ค วิ ด-19 ทำให้คนจำนวน มากต้องตกงาน ข า ดรายได้ มันจะยังอยู่กับเรา และส่งผลไปอ ย่ างน้อยอีกถึง 2 ปี และในหล า ยๆอาชีพก็อาจจะยังกลับมาทำไม่ได้เร็วๆนี้

เช่น ไกด์ท่องเที่ยว การโรมแรมและการท่องเที่ยว พนักงานเสริฟ์ และอื่นๆ อาจจะต้องใช้เวลาอีกหล า ยเดือนถึงปี เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิม

แต่เราคงไม่สามารถรอได้นานถึงขนาดนั้น ดังนั้นในช่วงที่เราว่างงาน ข า ดรายได้นี้ เราต้องศึกษาหาความรู้ และเพิ่มทักษะอาชีพให้กับตัวเอง

เพื่อให้เป็นที่ต้องการในตลาดและยังหาเงินได้ แม้จะอยู่ในช่วงโ ค วิ ด และนี่คือ 6 ทักษะอาชีพ ที่หากคุณมี คุณก็ยังมีงานทำและทำงานได้ในช่วงนี้

1. ทำธุรกิจจัดส่งสินค้ า และอาหาร

ด้วยสถานการณ์แบบนี้ ทำให้ผู้คนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน จึงใช้วิ ธีสั่งอาหาร รวมถึงสินค้ า อ อ น ไ ล น์เพิ่มมากขึ้น และกล า ยเป็นความเคยชินของใครหล า ยๆคนไปซะแล้ว และเนื่งอจากการจัดส่งแบบอ อ น ไ ล น์ ต้องพึ่งพาการจัดส่งสินค้ า และอาหาร ธุรกิจการจัดส่งจึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอ ย่ างรวดเร็วในช่วงเวลานี้

2. แอดมินหรือผู้ดูแลเ ว็ บไซต์

สำหรับอาชีพนี้ อาจจะดูเหมือนนง่าย ใครๆก็สามารถมาเป็นได้ แต่จริงๆแล้ว การที่จะมาเป็นแอดมินหรือผู้ดูแลเ ว็ บไซต์นั้น ก็ต้องมีทักษะในการสื่อสาร และตอบคำถามให้กับลูกค้ า

ได้อ ย่ างเป็น มืออาชีพ ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าตอบๆไปเท่านั้น แต่ต้องใช้คำพูดที่กลั่นกรองมาเป็นอ ย่ างดี เพื่อทำให้ลูกค้ า ประทับใจและอย ากที่จะกลับมาซื้ อของที่ร้านของเราอีก ซึ่งแน่นอนว่าอาชีพนี้สามารถทำได้ แม้จะอยู่ในช่วงโ ค วิ ดก็ต าม เพราะเป็นงานที่ไม่ได้พบปะผู้คนหรือสัมผัสกับคนโดยตรง

3. สร้างคอร์สอ อ น ไ ล น์ต่างๆ

เนื่องจากช่วงวิก ฤ ตนี้ คนเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ และอยู่บ้านเยอะกว่าอยู่ข้างนนอ ก มีเวลามากขึ้น จึงหัน มาสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ทักษะต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่ามีการเปิดคอร์สสอนอ อ น ไ ล น์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเรียนอ อ น ไ ล น์ การทำอาหาร การร้องเพลง เรียนเปียโน หรือแม้แต่การออ กกำลังกาย ก็สามารถสอนและเรียนผ่านระบบอ อ น ไ ล น์ได้หมดแล้ว

4. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ

สังคมสมัยนี้มีการเข้าถึงโลกอ อ น ไ ล น์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และการนำเสนอก็มักจะมาในรูปแบบข้ อความ รูปภาพ และวิดีโอ ซึ่งวิดีโอจะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่ารูปแบบอื่นๆ เพราะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเ สี ยง ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

ทักษะนี้จึงเป็นที่ต้องการในโลกยุคปัจจุบันในระบบอ อ น ไ ล น์ เช่น ยูทูป เฟสบุ๊ค เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องการผู้ที่มีทักษะในการตัดต่อวิดีโอมาร่วมงานด้วย ดังนั้นหากใครที่มีทักษะในด้านนี้ ก็จะเป็นที่ต้องการ แม้จะอยู่ในช่วงวิก ฤ ตนี้ก็ยังสามารถทำงานได้แบบ Work from home

5. ทักษะในการสร้างเ ว็ บไซต์ แอปพลิเคชัน บล็อ กเชน เครือข่ายการเก็บข้ อมูล

จากวิก ฤ ตโ ค วิ ด-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ หัน มาใช้บริการไอทีเหล่านี้มากขึ้น ทำให้ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในด้านการทำงาน เพราะเ ว็ บไซต์ แอปพลิเคชัน และบล็อ กเชน ได้กล า ยมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจต่างไปซะแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีคนที่มีทักษะและความรู้ด้านนี้มาทำงานและดูแลเกี่ยวข้ องกับธุรกิจนั่นเอง

6. ทักษะการทำการตลาดอ อ น ไ ล น์

เราจะปฏเสธไม่ได้เลยว่า สื่ออ อ น ไ ล น์นั้นเข้ามามีอิทธิพลต่อ การใช้ชีวิตของเราเป็นอ ย่ างมาก เพราะสังคมยุคนี้เป็นสังคมแห่งโลกอ อ น ไ ล น์ การทำการตลาดในสื่ออ อ น ไ ล น์ ถึงมีความสำคัญมาก เพื่อทำให้สินค้ า นั้นเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เช่น โ ฆ ษ ณ า Facebook โ ฆ ษ ณ า Google โ ฆ ษ ณ า Youtube แต่ก็จะเป็นในรูปแบบการตลาดที่ต้องเข้าใจโลกอ อ น ไ ล น์ด้วย จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้ที่มีทักษะการทำการตลาดอ อ น ไ ล น์ จะเป็นที่ต้องการในตลาดแ ร งงานบนโลกอ อ น ไ ล น์

ที่มา  bitcoretech