6 สิ่งจัดบ้านผิด เงินทองรั่วไหล เก็บไม่อยู่ อับโชคลาภ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการจัดบ้านที่ผิดหลักทำให้เงินทองไหลออ กจากบ้าน มีเงินทองมากเท่าไรก็เก็บเงินไม่อยู่ กับ 6 สิ่งจัดบ้านผิด เงินทองรั่วไหล เก็บไม่อยู่ อับโชคลาภ ไปดูกันว่าจะต้องจัดบ้านอย่ างไรเพื่อให้คุณมีเงินเก็บ และมีชีวิตที่เป็นสุข อยู่อย่ างสบาย

1 เตียงนอนใต้คานบ้าน

ห้ามนอนใต้ขื่อ-คาน. การนอนลักษณะนี้จะทำให้เจ้าของห้องนอนมีความรู้สึกอึดอัดโดนกดทับโดนบีบในหล า ยๆ ด้าน ทั้งเรื่องการงานที่ต้องรับภาระหนักแก้ปัญหาไม่ค่อยตก

ตำแหน่งในการวางเตียง หากวางไว้ตรงกับคานบ้านพอดี คนโบราณเชื่อกันว่า เป็นสิ่งไม่ดี เพราะจะทำให้พลังคานกดทับจากด้านบนทำให้สุ ข ภ า พไม่ดี ไม่แข็งแรงป่ ว ยง่าย นอ กจากนี้ยังจะทำให้คู่รักมีปากเสียงกันตลอ ดเวลา การวางเตียงจึงไม่ควรวางใต้คานบ้านอ ย่ า งเด็ดข า ด

2 หิ้งบูช าพระเหนือประตู

หิ้งพระต้องไม่อยู่เหนือประตูซึ่งเป็นช่องทางเดินเข้า-ออ ก ถ้าจัดตั้งหิ้งพระในมุมที่พลุกพล่าน คนในบ้านจะมีแต่ความวุ่นวาย

3 วางหัวเตียงติดห้องน้ำ

เป็นหลักการจัดบ้านที่แ ย่และไม่ควรทำอ ย่ า งยิ่ง โดยเฉพาะด้านที่เป็นจุดวางชักโครกที่ตรงกับหั วเตียงจะส่ งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนไม่มั่ น ค เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยและอาจส่ งผลให้มี โ ร ค ป ระ จำตั วร บกวนอ ย่ าง

เช่นโ ร ค ภู มิ แ พ้ รวมทั้งจะทำให้โชคลาภไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้ การนอนติดกับห้องน้ำหรือห้องสุขาจะทำให้คุณมีสุขภาพไม่ดีและเ จ็ บป่ ว ย … วางในทิศเหนือนี้เช่นกัน เพราะธาตุดินก็เป็นปรปักษ์ทำล า ยธาตุน้ำ

4 เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน

ถ้าประตูหน้าบ้านของคุณ เมื่อเปิดออ กไปพบกับสิ่งที่กีดขวางประตู เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ภายในรัศมี 45 องศา แสดงว่ามีสิ่งกีดขวางไม่ให้พลังงานไหลเข้าบ้านได้ราบรื่น

การที่มีเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านพอดีเป็นลักษณะที่ไม่ดี เพราะจะส่ งผลให้คนในบ้านมีอารมณ์และสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ โมโหและหงุดหงิดง่าย ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการหาต้นไม้มาปลูกเพื่อบังเสาไฟเอาไว้

5 ประตูหน้าบ้านชนกับประตูห้องน้ำ

หากประตูหน้าบ้านและประตูหลังบ้านตรงกัน พลังชี่จะพุ่งเข้าสู่ตัวบ้านอย่ างรวดเร็ว … หรือจะหาตู้เสื้อผ้า ชั้นวางหนังสือ มาวางกั้นก็ได้

ต ามความเชื่อโบราณว่า ไว้ว่ า จะทำให้เงินทองรั่วไหล ไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่ มีรายจ่ายเข้ามา อ ย่ า งไม่จบสิ้น หาได้เท่าไหร่ก็จะต้องเสียไปเท่านั้น

6 มีกระจกร้าวในบ้าน

กระจกมีรอยร้าว รอยแตก หรือรอยบิ่น ต ามหลักของฮวงจุ้ยบ้าน แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก นั่นเพราะจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน เกิดความร้าวฉาน ไม่รักใคร่ สามัคคี ปรองดองกัน จึงมักจะเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ่อยครั้ง และแน่นอนว่าบ้านไหนที่มักมีการทะเลาะ เรื่องของโชคลาภ การเงินก็จะหนีห า ยไปเช่นกัน

ลองสังเกตบ้านของเราดูว่า มีข้อไหนที่ยังจัด ผิ ด ห ลั ก อยู่บ้าง แล้วลองแก้ไขดูทีละข้อ เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดบ้านได้อ ย่ า ง ถูกหลักและเพื่อพลังงานดีๆจะสามารถไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้อ ย่ า งดี ตลอ ดจนเป็นพลังช่วยหนุนเรื่องราวต่างๆของคนในบ้านให้เจอแต่เรื่องดีๆ

ที่มา : poobpub