6 สัญลักษณ์บนหน้าปัดรถ ที่ควรรู้ ฝืนใช้ต่อ รถพัง

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สัญลักษณ์หน้าปัดรถยนต์ที่หล า ยคนใช้รถยังไม่เคยรู้ว่าการแจ้งเตือนต่างๆ บนหน้าปัดรถยนต์ของคุณต้องการบอ กอะไรคุณบ้างเพื่อให้รถยนต์ของคุณมีอายุการใช้านที่ย าวนาน มากยิ่งขึ้น กับบทความ 6 สัญลักษณ์บนหน้าปัดรถ ที่ควรรู้ ฝืนใช้ต่อ รถพัง ไปดูกันว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่ควรรู้

1 รูปมาตรวัดความร้อนของเครื่องยนต์

เป็นรูปปรอทและมีคลื่นน้ำ ที่คอยบ่งบอ กถึงความร้อนของเครื่องยนต์ โดยมีรถที่เป็นการแจ้งเตือนแบบเข็มและแบบดิจิตอล หากเป็นแบบเข็มไม่ควรเกินครึ่ง แต่ถ้าหากเป็นแบบดิจิตอลแล้วมีสัญลักษณ์นี้ปรากฏให้รีบหยุดรถข้างทางทันที เพราะเป็นการเตือนว่าเครื่องยนต์มีความร้อนสูงกว่าปกติ อาจเกิดจากการระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีปัญหา เช่น น้ำย าหล่อเย็นหมดหรือพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน ดังนั้น ควรรีบให้ช่างตรวจสอบจะดีกว่า

2 รูปเครื่องยนต์

หากมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นหน้าปัดรถ ให้สันนิษฐานได้ก่อนเลยว่า อาจเกิดขึ้นเ พราะระบบเครื่องยนต์มีปัญหา และอาจเกิดจากหล า ยสาเหตุ เช่น สายพานรถเกินระยะ หรือ ค่าอีอ กซิเจนผิดปกติ ทางที่ดีควรรีบนำรถไปเข้าศูนย์บริการหรืออู่ใกล้เคียงเพื่อให้ช่างยนต์ได้ตรวจสอบอีกครั้งจะดีกว่า

3 รูปไฟ ABS

หากมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นหน้าปัดรถ อาจเป็นการเตือนว่าระบบป้องกันล็อคล้อขณะเบรกรถมีปัญหา เพราะ ABS หมายถึงระบบเบรก ซึ่งแม้ว่าจะใช้งานระบบเบรกได้ต ามปกติ แต่หากเบรกกะทันหันก็อาจเกิดการขัดข้องได้เช่นกัน ดังนั้นควรรีบให้ช่างตรวจสอบอย่ างรวดเร็วเพื่อความปลอ ดภั ยดีกว่า

4 รูปเบรก ( เครื่องหมายตกใจ ! )

เกิดขึ้นได้ 2 สาเหตุ คือ อาจเพราะดึงเบรกมือลงไม่สุด แต่ถ้าหากไม่ใช่แล้วอาจเกิดขึ้นได้จากอีกสาเหตุ คือ น้ำมันเบรกลดลงต่ำกว่าปกตินั่นเอง ดังนั้นให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ

5 รูปกาน้ำมันเครื่อง

เป็นสัญลักษณ์ตรงตัว คือ หากมีไฟสัญลักษณ์นี้ขึ้นบนหน้าปัดรถให้รีบจอ ดรถให้เร็วที่สุด เพราะหมายถึงน้ำมันเครื่องของรถนั้น มีระดับที่ต่ำกว่าปกติอ ย่ างมากแล้ว จนถึงขั้นไม่สามารถหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้ หรือน้ำมันเครื่องแห้งมาก ให้ตรวจสอบหรือเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับปกติด้วย

6 รูปแบตเตอรี่

หมายถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากไดช าร์จแบตเตอรี่ของเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ หรือไดช าร์จของแบตเตอรี่ไม่ทำงานจนไม่มีการจ่ายไฟเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ หากฝืนใช้งานอาจทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือหมดจนเครื่องยนต์มีปัญหาได้ ดังนั้นควรรีบให้ช่างตรวจสอบอ ย่ างรวดเร็วดีที่สุด

สัญลักษณ์ทั้ง 6 นี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรทราบ เพราะยิ่งถ้าหากแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งหมายถึงความปลอ ดภั ยในการขับขี่ ที่ไม่เป็น อั น ต ร า ยทั้งตัวผู้ใช้งานเอง และไม่ทำให้ย า นพาหนะเสียห า ยไปมากกว่าเดิมด้วย

ที่มา krustory