6 วิ ธีใช้ชีวิตบั้นปล า ยให้เป็นสุขไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

การมีลูกเพื่อหวังจะให้พวกเขาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้นเป็นแนวคิดของคนสมัยก่อนที่มีสืบกัน มานาน มาก ซึ่งก็มักจะเป็นแบบนั้นจริง ๆ เ สี ยด้วยในสังคมของเรา แต่ว่าหากจะมองในความเป็นจริงแล้วมันยังจะใช้ความคิดแบบนี้ได้อยู่ไหม มีลูก ตอนแก่จะได้มีคนเลี้ยงดู ซึ่งมันจะแปลได้อีกทางว่า หากลูกไม่ยอมเลี้ยงดูคือ อ กตัญญูอ ย่ างนั้นหรือ

ในปัจจุบันนี้ก็มีคนแก่ชราหล า ยคน มากที่เข้ากับครอบครัวของลูก ๆ ไม่ได้ บางทีความคิดแบบเดิมมันอาจจะต้องปรับแล้วก็ได้ ทำไมไม่คิดว่าอย ากจะให้ลูกเลี้ยงดูในตอนแก่เป็นการ ดูแลตัวเองได้ในตอนแก่บ้าง จะเอาสมัยก่อนกับปัจจุบัน มาเที่ยวกัน มันไม่ได้

พึ่งพาภูเขา ภูเขาถล่ม พึ่งพาคนคนหนีห า ย มีแค่ตัวเองเท่านั้นที่พึ่งพาได้ที่สุด คนเราไม่ว่าจะหนุ่มสาวกลางคน หรือสูงอายุ ล้วนต้องพึ่งตัวเองโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การเลี้ยงลูกเพื่อให้มาดูแลตัวเอง ตอนแก่อาจจะเป็นไปไม่ได้ตอนแก่ต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นงั้นถ้าเราแก่แล้ว

ต้องทำยังไงถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทุกๆ คนล้วนอายุมากขึ้นทุกวันไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชร าที่กำลังก้าวเข้ามา จะต้องจำวิ ธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้ ใช้ชีวิตวัยชราอ ย่ างมีความสุขถึงจะไม่เป็นที่น่ารำค าญของลูกหลาน

1. ใช้ชีวิตอ ย่ างไม่ต้องกังวล

เรื่องของลูกๆ อะไรที่จัดการได้ก็ช่วยจัดการ อะไรที่จัดการไม่ได้ หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกล า ย เป็นทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆ รำคาญไปเ สี ยอีก เรื่องของพวกเขา อ ย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับ คนเราแก่แล้วจัดการแค่ตัวเองก็พอ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบาก

2. ใช้ชีวิตอ ย่ างแข็งแ ร ง

สุ ข ภ าพแข็งแ ร งสำคัญที่สุด ยิ่งแก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่สุ ข ภ  า พแข็งแ ร ง กินอาห ารดีๆ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง ถึงจะไม่เป็นภาระคนอื่นอยู่อ ย่ างมีศักดิ์ศรี เมื่ออายุมากขึ้นต้อง รัก ษ า สุข ภ าพ ยุ่งเรื่องคนอื่น ให้น้อยลงดูแลสุขภ าพ ตัวเองให้มากขึ้น ออ กกำลังกาย เรียนรู้วิ ธีการดูแลสุ ข ภ าพ

3. ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ

คนเราแก่แล้ว อ ย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องเก่าๆ มาพูดตลอ ดเวลา คุณเคยช่วยใครคนอื่น ดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่านไป คุณรู้ตัวเองก็พอลูกต้องการ ให้คุณไปช่วยดูแลหลาน

ก็อ ย่ าหงุดหงิดทั้งวัน เอาแต่บ่นต่อหน้าหลานๆ ว่าลำบาก ตัวเองอย ากทำก็ทำไม่อย ากทำก็หาข้ ออ้าง หาวิ ธีปฏิเสธก็พอถ้าคิดว่าทุ่มเทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทน น้อยไป ไม่เต็มใจทำ คุณก็จะลำบากฟรีๆ ไปช่วยแล้ว ลูกๆ ก็จะคิดว่าคุณเรื่องมากไม่พูดถึงคุณในแง่ดี

4. มีชีวิตด้วยตัวเอง

คนเราแก่แล้วก็ยังต้อง พึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถพึ่งพาได้ ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลตอนแก่ ไปฝากไว้กับลูก ลูกๆ ก็มีงานการของพวกเขา พวกเขามีความกดดัน มา กม าย คุณไปอยู่กับลูก

ก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออ ก ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่า ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเงินตอนที่ คุณยังหนุ่มสาวอ ย่ าแบ่งสมบัติ ให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ ถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

5. ใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข

ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเ สี ยงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่นิยม เต้นรำ อ ย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ อ ย่ าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวัน ต้อง ผ่ อ น คล า ยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ไล่ปัญหาและ ความทุ ก ข์ออ กไป ทำให้ตัวเองมีความสุข

6. ใช้ชีวิตอ ย่ างใจกว้าง

แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองนัก เปิดใจให้กว้าง อ ย่ างกินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อ ย่ าถามหาคุณค่า ไม่ต้องกลัวการใช้เงินเป็นช่วงชีวิต ที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้าง กับตัวเองหน่อยดีกับตัวเองหน่อย เงินก็จะกล า ยเป็น มรดก คุณเอาไปไม่ได้สักบ า ทเดียว

ที่มา thongmeman    verrysmilejung