6 วิ ธีเปลี่ยนเงินก้อนเล็กให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ใน 1 ปี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเก็บเงิน กับบทความ 6 วิ ธีเปลี่ยนเงินก้อนเล็กให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ใน 1 ปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 เงินฝาก

เป็นสิ่งที่เรา คุ้นเคยกัน มาตั้งแต่ เ ด็ ก เป็นทางเลือ กแรก สำหรับการลงทุน ที่คนส่วนใหญ่ จะคิดว่าป ล อ ดภั ย แถม ด อ กเบี้ ยก็ยังสูงมาก เพราะฉะนั้น เงินฝากธนาคาร จึงเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ในอ ดีต แต่ปัจจุบันแล้วไม่ใช่เลย เงินฝากธนาคารให้ ผลตอบแทนที่น้อยมาก แถมระยะเวลาลงทุน ก็นาน มากถึงจะได้ ผลตอบแทนที่ต้องการ แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุน ที่ป ล อ ด ภั ยระดับหนึ่ง ก็ว่าได้

2 อสังหาริมท รั พ ย์

ที่เห็นกันส่วนใหญ่ ในตอนนี้ก็น่าจะเป็น การลงทุนใน คอนโดมิเนียม ที่มีทำเลติดรถไฟฟ้า ถ้าเป็นในเมือง ก็ร า ค าสูงมาก แต่ถ้าออ กนอ กเมือง มาหน่อย แต่มีรถไฟฟ้าวิ่ง ผ่ า น ก็อาจจะได้ร า ค า ที่พอรับได้ ส่วน มากก็ จะจ่ายเงินจองห้อง แล้วปล่อยให้ คนอื่น มาเช่า โดยเอาเงิน ค่าเช่ามาจ่ายค่างวด ให้กับธนาคารแต่เวลา ที่เราจะตั้งร า ค าค่าเช่าห้อง อ ย่ า ลืมคิดให้ถี่ถ้วนว่า เมื่อได้ค่าเช่ามาแล้ว จะต้องครอบคลุม ในเรื่องค่างวด พร้อม ด อ กเบี้ ย รายเดือนด้วยนะครับ เพราะยังมีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ของโครงการ หรือค่าซ่อมแซม จุกจิก เป็นต้น

3 ทองคำ

ก็เป็นอีก ทางเลือ กหนึ่ง ของคนที่อย ากลงทุน แต่แนะนำให้ซื้ อเป็น ทองคำแท่งเพราะ เวลาข า ยคืนร า ค า มักจะสูงกว่าทองรูปพรรณ เพราะจากข้อมูลในอ ดีตร า ค าทองคำมีแต่ขึ้นกับขึ้น แต่ในปัจจุบัน ก็อาจจะมีลงบ้าง ต ามตลาดโลก แต่ยังไงเสียทองคำ ก็ยังให้ผล ตอบแทนที่น่าสนใจ อยู่อีกเหมือนกัน

4 ตรา ส า ร ห นี้

เช่น พันธบัตร รั ฐ บ า ล หุ้นก ู้เอกชน ตั๋วเงินคลัง ฯลฯ เป็นการลงทุน อีก อ ย่ า ง ที่คล้ายกับเงินฝากธนาคาร แต่ให้ผลตอบ แทนสูงกว่า โดยการลงทุนในกลุ่มนี้ ก็ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นกว่า เงินฝากธนาคารเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังมีความ เ สี่ ย ง หากเราลงทุน ในหุ้นก ู้เอกชน ที่มีฐานะหรือเครดิต ไม่ค่อยดีโอกาส ที่เราจะสูญเสี ยเงินลงทุน ทั้งหมดก็มีอยู่ได้ แต่สำหรับ การลงทุน ในตรา ส า ร ห นี้ ภ า ค รั ฐ ก็พอเป็นหลัก ประกันได้ อ ย่ า ง หนึ่ง ว่าเงินลงทุน ของเรายังอยู่ ครบแน่นอน

5 หุ้น

เป็นทางเลือ กที่นิยม กัน มากขึ้นทุกที เพราะบางคน จะบอ กว่าลงทุน ในหุ้นจะได้ ผลตอบแทนเร็ว ได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งบางคนลงทุนเพียง ปีเดียวแต่ได้ ผลตอบแทนถึง 10-15% เลยก็มี เป็นเพราะสามารถวิเคราะห์ ตลาดได้เก่ง มองตลาดเป็น วิเคราะห์ทั้งข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลทางเทคนิค เป็น ทำให้สามารถเลือ ก ซื้ อข า ยหุ้นแต่ละตัวได้ ถูกเวลาก็เลยทำให้มีผล ตอบแทนกลับมาสูง แต่การลงทุนในหุ้นสิ่งที่เราจะ ยินบ่อยๆคือ H i g h R i s k H i g h R e t u r n หมายความว่าลงทุน มากได้มาก แต่โอกาสที่จะเสีย ก็มีมากด้วยเช่นกัน

6 กองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นที่ รวบรวมทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ข้างบน มา รวมอยู่ในกองทุน ถ้าลงทุนในเงินฝาก ธนาคารและตรา ส า ร ห นี้ ก็จะเป็นกองทุน รวมตลาดเงิน เรามีกองทุนรวม ที่ลงทุนในอสังหาริมท รั พ ย์ เรามีกองทุนรวมที่ ลงทุนในทองคำ หรือแม้แต่กองทุน ที่ลงทุนในหุ้น ซึ่งข้อ ดี คือ เราไม่ต้องวิเคราะห์ และบริหารท รั พ ย์สิน แต่ละประเภทเอง เพราะมีผู้จัดการกองทุน ทำหน้าที่วิเคราะห์ และบริหาร ให้เราอยู่แล้ว เงินลงทุนในกองทุน รวมนี้ก็ไม่ต้องสูงมาก เพียงแต่การลงทุน ในกองทุนนั้น เราอาจจะต้อง เสียค่าธรรมเนียม ในการบริหารกองทุนให้ กับบริษัทจัดการบ้าง ต ามที่จะกำหนดไว้ของ แต่ละกองทุนเห็นไหมครับ ว่าทางเลือ กที่จะ ทำให้เงินเก็บของคุณ งอ กเงยนั้น มีหล า ยวิธี การเลือ กทางที่เหมาะสม กับไลฟ์สไตล์ของเรานั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้น การศึกษาหาข้อมูลสำหรับ การลงทุนจึงเป็นสิ่งที่ ข าดไม่ได้เลยทีเดียว

ที่มา k r u n g t h a i, khobjainas, sabuyjaijung