6 ข้ อทำอ ย่ างไร เมื่อมีคน มาขอยืมเ งิ น

หล า ยๆคนคงจะเคยเจอเวลามีคน มาขอยืมเ งิ น แต่ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไง กลัวเขาไม่พอใจกลัวเพื่อนจะเ สี ยใจคิดไม่ดีกับเราบ้างล่ะ แต่บางทีเราไม่มีให้หรือเราอาจจะต้องใช้เ งิ นก้อนนี้เลยไม่อย ากให้เขาจะทำอ ย่ างไรดี วันนี้เรามีวิ ธีมาฝากกันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1.เสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

นอ กจากพูดว่า ไม่ เราสามารถ ช่วยเหลือเพื่อนยืมเ งิ น หรือคนที่มายืมเ งิ น ในรูปแบบอื่นได้ เช่น ถ้าพวกเขาไม่มีเ งิ น เพราะไม่มีงานทำก็ช่วยหางานให้พวกเขาทำทำ อ า ห า ร เผื่อพวกเขาพวกเขาจะได้ประหยัดเ งิ นค่า อ า ห า ร หรือหาวิ ธีกู้เ งิ นวิ ธีอื่นให้พวกเขาแทน เช่น กู้เ งิ นธนาคาร เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาขอยืมเ งิ น เราถ้าไม่ได้เ งิ นพวกเขาอาจ จะไม่ได้ต้องการวิ ธี หรือความช่วยเหลือแบบอื่น ดูท่าทีของพวกเขาก่อนจะให้คำแนะนำด้วย

2.ขอเวลาตัดสินใจ

บางกรณีก็ย ากจริงๆ ที่จะพูดว่าให้ยืมเ งิ นไม่ได้ เช่น เพื่อนสนิท ญาติหรือคนในครอบครัวที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจน มุมมากๆ ลอง ขอเวลา คนยืมเ งิ นว่า ขอฉันคิดดูก่อนนะการยืมเ งิ นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ พวกเขาเองก็รู้ดีไม่งั้นคงไม่บากหน้ามาขอยืมเ งิ น ถ้าคน มีมารย าทจริงๆ จะเข้าใจว่าคนถูกยืม มีสิทธิคิดได้ว่า จะให้ยืมเ งิ นดีหรือไม่

แต่ถ้าคุณพูดว่าขอคิดดูก่อนนั่นหมายถึง การเปิดโอกาสการให้ความหวังคนที่ยืมนะคะ ดังนั้น ต้องบอ กพวกเขาด้วยว่าขอเวลานานแค่ไหนแล้วกลับไปคิดจริงๆ ว่ามีเ งิ นพอจะให้ยืม หรือไม่ ให้เวล า ยืมได้นานแค่ไหนแล้วถ้าเขายืมเ งิ นไม่คืน มีผลกระทบกับความสัมพันธ์แค่ไหนด้วย

3.พูดตรงๆ และสั้นๆ

ตอนที่บอ กปฏิเสธเพื่อนยืมเ งิ น ไม่ต้องอธิบาย สถานะทางการเ งิ นของคุณ เช่นตอนนี้ ฉัน มีแพลนใช้เ งิ นเรียนต่อโท ด้านบริหารธุรกิจฉันจะเอาเ งิ นไป ศั ล ย ก ร ร ม ที่เกาหลีฯลฯ ไม่ให้ ก็คือไม่ให้ คนยืมเ งิ นอย ากได้แค่เ งิ นถ้าไม่ได้เ งิ น ก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นและเป็นสิทธิของเราด้วยที่จะไม่พูด แต่ถ้ากลัวว่าบทสนทนาจะตัดรอนกันเกินไป ลองปฏิเสธแบบสุ ภ า พ

แบบนี้ดูค่ะ ฉันไม่มีเ งิ นพอให้ใครยืมได้เลยช่วงนี้ ฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องการให้ยืมเ งิ นน่ะ ขอโ ท ษนะแต่ให้ยืมไม่ได้จริงๆประโยคเหล่านี้ตรงไปตรงมาแต่ไม่ ห ย า บ ไม่ห้วน ไม่ตัดรอน จนเกินไปและไม่ได้เปิดช่อง ให้คน มาขอยืมเ งิ นได้อีกด้วย ในอนาคต ให้จำไว้เสมอว่ามันเป็นเ งิ นของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานะหรือวิ ธีการใช้เ งิ นของคุณกับใคร โดยเฉพาะคนที่จะยืมเ งิ นของคุณ

4.ไม่เปิดเผยข้ อมูลทางการเ งิ นของตัวเอง

ถ้าต้องการลดแรงกดดัน หรือโอกาสที่เพื่อนยืมเ งิ น จะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณ การไม่เที่ยวบอ กใครว่าได้เ งิ นเดือนเท่าไหร่ มีเ งิ นเก็บที่ไหนบ้าง มีท รั พ ย์สินห นี้สินเท่าไหร่ และอ ย่ างไร คือสิ่งที่คุณควรทำ ถ้ามีใครถามเรื่องเ งิ นอาจจะพูดแบบกลางๆ ว่า ก็พออยู่ได้จ้ะหรือพอมีพอ กินเฉยๆไม่ต้องบอ กตัวเลขโต้งๆ ว่ามีเ งิ นสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ในบัญชีสามล้านบาท

เพราะมันจะกล า ยเป็นสัญญาทางสังคม รอบตัวคุณอ ย่ างหนึ่งทันทีว่าเ งิ น ฉุ ก เ ฉิ น นี้อาจหมายถึงพอให้เพื่อนยืมเ งิ น อ ย่ าง ฉุ ก เ ฉิ น ก็เป็นได้ก่อนจากกันจำไว้อ ย่ างหนึ่งว่าเรื่องเ งิ น ไม่เข้าใครออ กใครไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัว หรือไกลตัวดังนั้นถ้าไม่อย ากเจอเคส เพื่อนยืมเ งิ นไม่คืน ก็อ ย่ าด่วนปากเร็ว ตัดสินใจเร็วและให้ใครยืมเ งิ นทุกครั้งควรเก็บหลักฐานเช่น อัดคลิปเ สี ยงวิดีโอ หรือเซ็นสัญญายืมเ งิ นทุกครั้ง

5.แสดงออ กชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเ งิ น

วิ ธีรับมือ เพื่อนยืมเ งิ นวิ ธีแรกบอ กให้ชัดเจนไปเลยว่าไม่ให้ใครยืมเ งิ น ตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องเมื่อเราชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเ งิ นตั้งแต่แรก มันก็ง่ายที่จะปฏิเสธ โดยไม่จำเป็น ต้องมีข้ ออ้างหรือเหตุผลอะไร อีกวิ ธีนี้เหมาะกับคนที่มีวินัย ในการใช้ชีวิตระดับหนึ่งนะคะ คือพึ่งพาตัวเองเป็นรู้จักดูแลตัวเอง เพราะถ้าเราไม่ให้ใครยืม เราก็ไม่ควร จะไปยืมเ งิ น หรือไหว้วานคนอื่นเช่นกันค่ะ

6.ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน

ถ้าจนแล้วจนรอ ด ยังไงก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเ งิ นหรือคนยืมเ งิ นคนนี้ เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆ ลองหาวิ ธีให้แบบที่เราคิดเ สี ยว่าให้เ งิ น เป็นของขวัญไปเลยเช่น ใกล้วันเกิดของเพื่อน ยืมเ งิ นหรือคนยืมเ งิ นคนนี้ ก็ให้เ งิ นเขา ยืมแล้วก็บอ กเขาไปเลยว่า งั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะ หรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญวอยส์เชอร์ซื้ อของในซูเปอร์มาร์เก็ต พวกเขาจะได้ เก็บเ งิ น ไปใช้จ่ายด้านอื่น ที่จำเป็น มากกว่าแทนวิ ธีนี้เป็นวิ ธีการช่วยเรื่องเ งิ น ที่ลดความกระดากอายระหว่างกันได้มากเลยทีเดียวค่ะ

ที่มา s h o p b a c k  fahhsai