5 อ ย่ างที่ทำให้คุณสิ้นเปลืองแบบไร้ประโยชน์ จนชีวิตไม่มีเงินเหลือเก็บ

เมื่อชีวิตที่มีถูกใช้ไปเพื่อสนองกิเ ล ส ชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบันนั้นดูรีบเร่งและกดดัน คงมีไม่น้อยที่ต้องลำบากตั้งแต่เช้า ขึ้นรถสาธารณะที่คนแน่นจนขยับ

แทบจะไม่ได้ รถติดอยู่นานทั้งที่ลงทุนตื่นเช้า ทำงานอยู่กับความกดดันและน่าเบื่อจนหมดวันก็ต้องหอบชีวิตฝ่ามวลชนผสมรถติดกว่าจะถึงบ้านเพื่อที่จะได้เงิน มาดำรงชีวิตและสนองกิเ ล ส

ชีวิตที่เป็นทาสของกิเ ล สมันก็ต้องวิ่งวนหาเงิน ทำบาป ทำอ กุศลเพื่อไปบำรุงบำเรอ กิเ ล สแบบนี้ เพราะหลงว่าต้องเ ส พจึงจะเป็นสุข เข้าใจว่าความสุขเกิดได้จากการเ ส พเท่านั้น

กิเ ล สจะไม่ปล่อยให้เราเข้าใจคำว่า สุขกว่าเ ส พ เป็นเหมือนคำในอุดมคติที่ไม่มีจริง เพราะเห็นกันอยู่เต็มๆต าว่าการกินของที่ชอบ ไปเที่ยวที่ที่อย ากไป ได้ของที่ใฝ่ฝันนี่มันรู้สึกสุขอยู่จริงๆ

ความสุขที่ได้รับจากการเ ส พนั้นเป็นของจริง เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ใช่สุขจริง เพราะมันคือ สุขลวง เป็นสุขที่กิเ ล สสร้างขึ้นเพื่อให้เราหลงเ ส พไปเรื่อยๆ ให้ขยันทำงานหามรุ่งหามค่ำประหยัดอ ดออมไว้เพื่อสนองกิเ ล ส

คนร ว ยจะใช้จ่าย ในสิ่งที่สร้างความร่ำร ว ยเพิ่มขึ้นให้กับเขา แต่คนจน จะใช้จ่ายกับสิ่งที่ทำให้เขานั้นยิ่งจนลง สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ยังจนอยู่ก็คือ พวกเขายังใช้จ่ายไม่เป็น ถ้าคุณซื้ อแต่ของที่ไม่จำเป็น ไม่นานคุณคงต้องข า ยสิ่งของที่จำเป็น ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องรู้จักที่จะเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต และสิ่งเหล่านี้ เลิกได้เลิกนะ มันทำให้สิ้นเปลือง เงินไม่เหลือเก็บ ไปดูว่าอะไรที่ควรเลิก แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น มาก

1. ดื่ มฉลองทุกสัปดาห์

การที่ตัวเองทำงาน มาอย่ างเหน็ดเหนื่อย ก็อาจจะต้องผ่อนคล า ยกันบ้าง แต่การผ่อนคล า ยนั้น ไม่จำเป็นต้องฉล อ ง ด้วยการกินดื่ มอย่ างสุดเหวี่ยงขนาดนั้น ศุกร์ เ ม า เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา นี่เป็นวิ ธีคิดที่ไม่ถูกต้อง

2. กาแฟยี่ห้อ ดัง

รายได้น้อย แต่รสนิยมสูง เป็นคำที่ขอพูดแบบตรง ๆ เห็นหล า ยคนที่มีรายได้น้อย แต่นิยมกินกาแฟยี่ห้อ ดัง แก้วละ 100 บาทขึ้นไป ไม่ได้กินแค่วันเดียวแต่กินแทบทุกวัน ลองเปลี่ยน มาบริโภคกาแฟที่มีร า ค าถูกลงหน่อย ก็มีรสชาติดีไม่แพ้ร้านดังเลย ทำให้คุณประหยัด ได้มากทีเดียว

3. เล่น ห ว ย

ทุกวันที่ 16 หรือ 1 ของแต่ละเดือน ต้องเสี่ ยงโช คกันหน่อยซะแล้ว เผื่อจะฟลุ๊ค เชื่อไหมเนี่ยคือสาเหตุหลัก ที่ ทำให้เราสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์มากๆ เสื้ อผ้ายังได้ใส่

กาแฟยังได้กินควรตั้งใจทำงานเก็บเงินไม่ใช้เงินไปกับ การเสี่ ยงโชคไปวันๆ ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยเพราะสิ่งที่เราเดิมพั น มันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือ หย าดเหงื่อแรงกายและเวลาของเราเอง

4. เครื่องประดับเสื้อผ้า

ที่ทำงานของใครหล า ยๆ คน อาจจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่รายล้อมอยู่รอบตึกเจอสิ่งล่อต าล่อใจ ก็พ่ายแพ้ จึงต้องสู ญเสี ยเงินกับสิ่งเหล่านี้ ไปไม่น้อยเลยทางออ กสำหรับนักช้อป ควรจำกัดวงเงินในแต่ละเดือนว่าจะซื้ อเสื้อผ้าได้แค่ไหน เพื่อยับยั้งชั่งใจไม่ให้ซื้ อหากต้องผ่ านร้าน ข า ย เสื้อผ้า เครื่องประดับ

5. ห นี้ที่เกิดจากการผ่อน สิ น ค้ า

หากเงินเดือนออ ก อยู่กับคุณได้ ไม่ถึงวัน คุณก็ต้องนำไปชำร ะ ค่ าผ่อน สิ น ค้ า ต่าง ๆ แล้ว ซึ่งสิ่งที่คุณผ่อนอยู่นั้น ส่วน มากอาจไม่ใช่ของจำเป็น แต่เป็นของฟุ่มเฟื อย เช่น มือถือรุ่นใหม่หรือแม้แต่คอนโด ใจกลางเมือง และแม้ว่าการผ่อนสินค้าจะเป็นหลักการเงินที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่รู้จักประมาณตน ผ่อน สิ น ค้ า ที่เกินตัวไปหน่อย แบบนี้อาจจะต้องลำบากภายหลัง

ที่มา  108resources  life.dinp