5 หลักคิดเลี้ยงลูดเหมือนคนจีน อนาคตลูกไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดการเลี้ยงลูกกับบทความ 5 หลักคิดเลี้ยงลูดเหมือนคนจีน อนาคตลูกไม่ลำบาก ไปดูกันว่าคนจีนเลี้ยงลูกอย่ างไรให้อนาคตของลูกไม่ลำบาก

การเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับในยุคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะนิสัย และการกระทำของเขา วิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว มันก็ต่างกันออ กไป ส่วน มากนั้น มักได้รับอิทธิพล มาจากพ่อแม่ ที่เคยเลี้ยงดูแล้วลูกๆก็จำลักษณะนิสัยต่างๆมา ในแต่ละประเทศ นั้นก็จะมีความเชื่อ มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงลูกที่ต่างกัน วันนี้เราจะพามาดูว่า การเลี้ยงลูกแบบคนจีนนั้นจะมีแบบไหนบ้าง

1 คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

เขาจะสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดให้ตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประช ากรเยอะ การแข่งขันก็สูง เพราะงั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง คิดเองตัดสินใจเอง ผลออ กมาอย่ างไร ก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเขาเอง

2 คนจีนสอนให้ลูกขยันอ ดทนประหยัด

คนจีนสอนให้ลูกขยัน อ ดทนไม่ท้อต่ออะไรง่ายๆ ไม่เกียจคร้าน มันจึงทำให้พวกเขาสร้างธุรกิจ จากเสื่อผืนหมอนใบได้ ช าวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ ถึงความย ากลำบาก สอนให้มีความขยันอ ดทน เพราะเขามีความคิดว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคต และมันก็เป็นอย่ างนั้นจริงๆ

3 พ่อแม่ช าวจีน มีแผนอนาคตให้ลูกๆเสมอ

พวกเขามักจะเตรียมอนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูกรู้ จักความสามารถ รู้ศักยภาพตัวเอง รวมทั้งติดอาวุธ ทางปัญญาเพื่อให้มีทักษะฝึกฝน วินัยและสร้างความเชื่อมั่น ให้ตนเองแทนที่จะปล่อยให้ลูก อยู่ไปวันๆ มันจึงทำให้เด็กๆ ช าวจีน มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในอนาคตจากการปลูกฝัง ของพ่อแม่และวางแนวทางให้แต่ยังเด็ก

4 คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ

พวกเขาสอนให้ลูก ไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิตพ่อแม่ช าวจีน จะไม่โอ๋ลู กจนเกินพอ ดี เขาเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้ หากมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรเพราะงั้น หากลูกสอบตก พ่อแม่ช าวจีน จะว่ากล่าวกับเด็กพร้อม ให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด ฝึกฝนตนเองให้เก่งกว่าเดิม การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ มีความอ ดทน มากขึ้น

5 พ่อแม่ช าวจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

พวกเขาถือว่า ลูกเป็นห นี้ชีวิต พ่อแม่ฉะนั้นจึงต้องกตัญญู เพื่อตอบแทนบุญคุณ เป็นแนวคิด ต ามแบบปรัชญาขงจื้อ ลูกจึงมีหน้าที่ ต้องเป็นลูกที่ดีฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เหมือนกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เลี้ยงดูลูก ครอบครัวเป็นสถาบันแรก ที่อบรมสั่งสอน ให้มีภูมิพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ ที่เขาต้องเจอหากว่า พื้นฐานครอบครัวดี เด็กๆก็จะออ กมาอยู่ในสังคมได้ อย่ างมีความสุขฉะนั้น เราควรนำข้อ ดีของการเลี้ยงลูกเหล่านี้ มาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตมาอนาคตดีเป็นคนดีของสังคม

ที่มา thewayoflife, yakrookaset