5 สิ่งที่ภรรย ามี ทำให้สามีรู้สึกโชคดี

การจะหาภรรย าสักคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนั้น ใช่ว่าจะต้องหาแต่คนสวยๆ ดูดีเท่านั้นหรอ กนะ เพราะข้างนอ กแม้จะดูดี มีเ ส น่ ห์ น่ามอง แต่ภายในอาจจะไม่ดี ไม่น่ามอง ไม่น่าคบหา เพราะฉะนั้นจะหาคน มาร่วมชีวิตด้วยทั้งที

ก็ต้องหาคนดีๆ คนที่พร้อมจะเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรย าที่ดีของสามี และเป็นคู่ชีวิตที่ดี การที่ได้ภรรย าที่เก่งและดี จะทำให้เรามีความสุข หากสามีเป็นคนเก่งและดีด้วยเช่นกัน ก็จะช่วยกัน หนุนกันให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุข

สังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงหล า ยคนใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบาย เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เทคโนโลยี ไม่ใส่ใจในการทำงานบ้าน สนใจแต่เรื่องแฟชั่น แต่งตัวให้สวยงาม และกลับมองว่าการทำงานบ้านเป็นเรื่องที่โบราณ ล้าสมัย หน้าที่แม่บ้านกลับถูกมองว่าเป็นงานที่เล็ก ไม่มีค่าใดๆ แต่แท้จริงแล้วการทำงานบ้านเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันจบสิ้น

ด้วยความที่ผู้หญิงสมัยใหม่จะหาคนที่ใส่ใจงานบ้านนั้นย ากเต็มที จึงทำให้มุมมองของชายหล า ยคนในการหมายปองหญิงที่จะแต่งงานด้วย กลับมองข้ามการเป็นแม่บ้านไปในทันทีเช่นกัน ความจริงแล้วเรื่องการจัดการงานบ้าน การทำความสะอาดบ้านเรือน ทำกับข้าว ตระเตรียมอาหารเป็นหน้าที่สำคัญของผู้หญิง ที่ควรจะได้รับการสั่งสอนตั้งแต่วัยเ ด็ ก คนไทยโบราณมักจะอบรมสั่งสอนลูกผู้หญิงทุกคนให้ทำอาหารเป็น ทำงานบ้านให้เป็น ไม่ใช่เพื่ออื่นใด แต่เพื่อนาคตของพวกเธอในการออ กเหย้าเฝ้าเรือน

ในสุภาษิตไทยจึงกล่าวสอนสตรีไว้ว่า หนึ่งในเ ส น่ ห์ที่มัดใจผู้ชายนั้นคือ เ ส น่ ห์ปล า ยจวัก หมายถึง ภรรย าที่ทำหน้าที่ดูแลสามีจัดการบ้านเรือน ทำอาหารได้ดีมีฝีมือเลิศเลอ เป็นที่ต้องปาก ประกอบกับงานบ้านงานเรือนไม่ข า ดตกบกพร่อง รวมๆแล้วจึงเรียกว่า เ ส น่ ห์ปล า ยจวัก

นอ กจาก เ ส น่ ห์ปล า ยจวัก หรือความเป็นเลิศในด้านการทำอาหารแล้ว นิสัย 5 อ ย่ างนี้คือสิ่งที่ผู้ชายรู้สึกโชคดีมากหากได้ภรรย าแบบนี้ ความ รั ก จะดีจะร้ า ย ก็ยังคงความงดงามของมันเสมอ แต่กว่าสองคนจะรักกัน อยู่ร่วมกันให้เข้ากันได้ บางครั้งก็ย า กที่จะทำได้ แรกๆทุกอย่ า งก็หวาน หลังๆเริ่มรู้จักกัน มากขึ้นก็เ กี่ ย งกั นว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงเปลี่ยนไป เอาแบบนี้ดีกว่า วันนี้เรามีแบบ อ ย่ า งภรรย านิสัยดีดีมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

1 ซื่อสัตย์ต่อ กัน

คนที่เริ่มวางแผนอนาคตไปด้วยกัน เริ่มจริงจังกับการจะรักใครสักคน ซึ่งตอนนี้หน้าต าไม่ได้เป็นเรื่องแรกอีกต่อไปแล้ว แต่อยู่ที่การใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันได้ไหม อยู่ร่วมกันได้ไหม คอยซัพพอร์ตกันไหม ไม่คบใครเล่นๆไปวันๆหรือมองหาคนใหม่อยู่เสมอ ไม่ต้องมาต ามคอยตรวจสอบว่าไปทำอะไรที่ไหนกับใคร เwราะต่างฝ่ายต่างซื่อสัตย์ต่อ กัน และคิดจะใช้ชีวิตร่วมกันให้ยืน ย า ว ไม่เหมือนกับตอนวัยรุ่น ที่เราจะมองคนที่หน้าต า ค ว า ม ดั ง ชื่อเ สี ยงก่อน พอทะเลาะกันก็เลิก ไปหาค น ใ ห ม่ และด้วยความที่อายุยังน้อย จึงยังมีเวลาเลือ กคนที่ดีที่สุด

2 ไม่ใจร้อนเหมือนวัยรุ่นทั่วไป

พูดคุยกันด้วยเหตุผลตลอ ดเวลา และหมั่นเติมความหวานบ้างเล็กน้อย ไม่ขี้วีน หรือโวยวายในสิ่งที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิ ด อ ย่ างน้อยๆ ก็ควรจะบอ กกัน

3 เข้ากับเพื่อนและครอบครัวของสามีได้เป็นอ ย่ า งดี

การใช้ชีวิตคู่ไม่ใช่แค่ความสุขของคุณสองคนเท่านั้น ต้องรวมถึงบ้านทั้งสองฝ่ า ยด้วย หากบ้านเราเข้ากับเขาไม่ได้ หรือบ้านเขาเข้ากับเราไม่ได้ ก็จะกล า ยเป็นเรื่องลำบากใจเพราะบ้านใคร ใครก็รักจึงต้องเห็นความสำคัญของบ้านอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง ถ้าคบกับคนที่อายุมากกว่าก็จะมีวิ ธีเข้าหา พูดจา มีกาลเทศะ มีมาร ย าทในการเข้าหาผู้ใหญ่ และหากสามารถดูแลลูกของเขาได้ มีความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่การงานที่ทำ ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ส่งผลต่อแนวคิดว่าเราจะกล า ยเป็นภาระให้ลูกเขาไหม จะช่วยกันสร้างบ้านได้ต ล อ ด ร อ ด ฝั่งหรือเปล่า นี่แหละ คือ ส า ร ะสำคัญ

4 เป็นที่พึ่งพิงและพึ่งพาได้ เขาหาเราเก็บ ไม่ใช่แข่งกันใช้เงิน

5 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอ

สามารถเป็นที่รับฟัง ที่ระบาย และคอยแนะนำอะไรดีๆ ให้เขาได้เวลาที่เขาเจอปัญหาจากเพื่อนหรือหน้าที่การงานต่างๆ

ที่มา  poobpub