5 สิ่งทำให้คนตั้งใจเก็บออม ไม่มีความสุขไม่สนุกกับการออม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่เริ่มตั้งใจเก็บออมเงิน ไปเรียนรู้เหตุผลที่ทำให้ไม่มีความสุขกับการออมแม้จะพย าย ามตั้งใจเก็บเงิน มากเท่าไรก็ต าม กับบทความ 5 สิ่งทำให้คนตั้งใจเก็บออม ไม่มีความสุขไม่สนุกกับการออม ไปดูกันว่ามีต้นเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เพื่อนไม่มีความสุข

1 เสียห า ยหล า ยแสน,เสียงาน,ถูกหลอ ก

คนที่ก้มหน้า ก้มต า เก็บแต่เงิน มักจะมองหาช่องทาง การเก็บเงิน เพื่อทำให้ เงินออ กดอ กออ กผล บางคนคิดเรื่องนี้ตลอ ดเวลา อาจจะส่ งผลเสีย ต่อหน้าที่การงาน เช่น หน้าที่รับผิดชอบ ไม่ได้ต ามเป้า อาจจะไม่ได้รับโบนัส ตำแหน่งไม่ขยับเงินเดือน ไม่ขยับ หรือ หากความโลภเข้าครอบงำอาจถูกหลอ ก ให้นำเงินไปลงทุนได้

2 ไร้ความสุข,หม ก มุ่ น เกินไป

ถึงแม้จะมีเงินเก็บมาก ประมาณว่า เมื่อถึงวันเกษียณอายุ จะไม่เดือ ดร้อนเรื่องเงินแต่วันนี้กลับไร้ความสุข บางครั้ง ต้องอ ดมื้อ กิน มื้อหรือแทบจะไม่ได้ท่องเที่ยว ช้อปปิ้งเหมือนเพื่อนๆ และเพื่อทำให้ชีวิตมีความสุข ดังนั้น ลองลดการเก็บเงินลงบ้างขืนเก็บเยอะขนาดนี้ อาจจะไม่มีโอกาสใช้เงิน

3 เงินไม่พอใช้,ออมไม่เหมาะสม

เงินเดือน 30,000 บาท เก็บ 20,000 บาท เหลือใช้เดือนละ 10,000 บาท ถามตัวเองว่าพอใช้หรือไม่ ถ้าพอก็ไม่มีปัญหา แต่ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพราะยังมีภาระ ค่าใช้จ่ายรออยู่ เช่น ค่าอยู่ ค่ากิน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามือถือ ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ช้อปปิ้ง ดังนั้นหากดันทุรัง เก็บแบบนี้ต่อไป คงมีแต่เสียกับเสียลองปรับวิธีใหม่ ด้วยการเก็บเงิน ให้เหมาะกับรายได้ค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน 30,000 บาทเก็บ 5,000 หรือ 6,000 บาท เพียงแค่เก็บทุกเดือนๆ เท่านี้ ก็จะมีความสุขทั้งวันนี้และวันข้างหน้า

4 ห นี้เยอะ,ออมเงินแต่รูดบัตร

เงินไม่พอใช้ เพราะตั้งหน้า ตั้งต าเก็บ บางคนเลยใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย บั ต ร เ ค ร ดิ ต ซื้ อของก็รูดกิน ข้าวก็รูดท่องเที่ยวก็รูด เพราะทุกวันนี้ ชีวิตแสนสะดวกสบายไม่มีเงินสักบาท ก็เข้าร้านสะดวกซื้ อได้ ขอแค่มี บั ต ร เ ค ร ดิ ต บางคนถึงขั้น กู้ห นี้ยืมสิน กรณีดังกล่าวถึง แม้จะมีเงินเก็บมาก แต่อาจมีห นี้สินสูงต ามไปด้วย

5 สุขภ าพย่ำแ ย่,เครี ย ด ,ไม่แข็งแรง

หากเก็บเงิน จนเกินตัว และมีผลเสียห า ยแน่นอน จะส่ งผลต่อสุขภ าพ เพราะการอ ดมื้อ กิน มื้อทำให้ร่างก ายไม่แข็งแรง, การหม ก มุ่ น ทำให้ร่างก าย เกิดอาการเครี ย ด และอาจทำให้เสียการเสียงาน หรือเพื่อนตีตัวออ กห่าง เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุข พร้อมๆ กับมีเงินเก็บ ควรเดินทางสายกลางมีน้อยเก็บน้อยมีมาก เก็บมาก เพียงแต่เก็บให้สม่ำเสมอ รู้จักวางแผนให้เหมาะสม กับตัวเองและมีวินัย

ที่มา wealthmeup, yindeeyindee