5 ประโยชน์น้ำย าปรับผ้านุ่ม สร้างคุณค่าได้มากกว่าทำให้ผ้านุ่มหอม

วันนี้เราจะชวนคุณแม่บ้านทั้งหล า ยไปเรียนรู้คุณประโยชน์ของน้ำย าปรับผ้านุ่มที่สร้างคุณประโยชน์ได้เยอะกว่าการทำให้ผ้าหอมนุ่มน่าสวมใส่ กับบทความ 5 ประโยชน์น้ำย าปรับผ้านุ่ม สร้างคุณค่าได้มากกว่าทำให้ผ้านุ่มหอม ไปดูกันว่าน้ำย าปรับผ้านุ่มจะช่วยงานบ้านของคุณแม่บ้านได้ดีเพียงใด

1 ไ ล่ ม ด แ ม ลง

ให้เตรียมน้ำย าปรับผ้านุ่ม น้ำส้มสายชู และช อ ล์ กเขียนกระดาน ( บดให้เป็นผงก่อน ) โดยผสมทุกอ ย่ า งให้เข้ากัน แล้วนำไปป้ายยังจุดที่มักจะมีม ด หรือแ ม ล งเดินผ่ า นบ่อยๆ วิธีนี้จะทำให้ม ด แ ม ล ง หนีไปได้เองโดยไม่มากวนใจซ้ำอีก

2 กำ จั ด ไ ฟ ฟ้ า ส ถิ ต

ยิ่งใกล้ช่วยฤดูหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำ หรือในบางวันที่มีอากาศแห้งมากๆ ก็สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้ในทุกที่ และกับทุกคน วิธีกำ จั ดไฟฟ้าสถิตทำได้ง่ายๆ แค่เพียงผ้าน้ำย าปรับผ้านุ่มกับน้ำเปล่าสะอาดลงในขวดสเปรย์ แล้วนำไปฉีดพ่นยังบริเวณที่มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตจะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตยังบริเวณนั้นได้ เช่น ด้ามจับประตู หน้าต่างหรือบนกระจก เป็นต้น

3 ขจัดคราบรอยหยดน้ำบนกระจก

หล า ยครั้งที่กระจกที่เราใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำ ห้องนอน หรือแม้แต่กระจกรถ มักจะมีคราบหยดน้ำเป็นจุดๆ วาวๆ บนตัวกระจก ให้ใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มเทลงในขวดสเปรย์แล้วค่อยๆ ฉีดลงบนผ้าสะอาด นำไปเช็ดถูบนกระจกที่มีรอยคราบน้ำ จะทำให้กระจกสะอาดเหมือนใหม่ และยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย

4 ผู้เชี่ยวช าญทำความสะอาดพื้ น กำจั ด ฝุ่ น

ใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มประมาณ 1 ใน 4 ของถ้วยตวง กับน้ำเปล่าสะอาดอีก 1 ถ้วยตวง แล้วนำผ้าสะอาดมาชุบน้ำเช็ดออ กไม่ว่าจะเป็นต ามโต๊ะ ประตู หน้าต่าง พื้นบ้าน โดยเฉพาะพื้นแข็ง จะช่วยทำให้สะอาดหมดจด และไม่มีไรฝุ่นเกาะติดให้รำคาญใจอีกแน่นอน

5 ทำความสะอาดแปรงทาสี

หล า ยครั้งหลังจากใช้งานแปรงทาสี มักจะมีคราบสีแห้งกรัง ทำความสะอาดย า ก ล้างไม่ค่อยออ ก และยังทำให้สกปรกจนไม่สามารถนำไปใช้งานต่อไปได้ วิธีแก้ให้ลองใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มครึ่งถ้วยผสมกับน้ำเปล่า 1 แกลลอน แล้วแช่แปรงทาสีลงไป ทิ้งไว้ข้ามคืน อีกวันนำแปรงทาสีทำความสะอาด สีต่างๆ จะหลุดออ กได้ง่ายดายช่วยให้แปรงทาสีเหมือนใหม่อีกครั้ง

อ ย่ า งไรก็ต ามประโยชน์จากน้ำ ย าปรับผ้านุ่มยังมีอีกมาก โดยคุณแม่บ้านสามารถประยุกต์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ที่รับรองว่า คุณเองจะมองงานบ้านเปลี่ย นไ ป อ ย่ า งแน่นอน

ที่มา krustory