5 ประโยชน์ดีๆของการมีทองเก็บไว้

เรามักจะเคยได้ยินคำที่ว่า เวลามีเ งิ นให้ซื้ อทองเก็บไว้ แต่บางคนก็บอ กว่ามีเ งิ นก็เก็บเข้าธนาคารก็ได้ แต่รู้ไหมว่าเ งิ น มันไม่เข้าใครออ กใครหรอ กนะ เวลามีเ งิ นคนก็มักจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบาง

คนใช้เ งิ นหมดไปแบบไม่ได้อะไรเลย พอลำบากมาต้องไปห า ยืมเขา ฉนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบซื้ อทองเก็บไว้ เราลองมาดูถึงประโยชน์ของการมีทองเก็บกัน เผื่อคุณอย ากเก็บทองขึ้น มาบ้าง

มีคนจำนวนไม่น้อยที่มักซื้ อ ทองคำ เก็บไว้ ไม่แพ้ท รั พ ย์สิน อ ย่ าง บ้าน รถ ที่ดิน อสังหาริมท รั พ ย์ และอื่น ๆ แต่ละคน มีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่าง

กัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุ นตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น ม ร ด ก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุ นสำรอง การเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์

วันตรุษจีน วันรับปริญญา โดยทองคำ ที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ อ ย่ าง สร้อยทองแหวนทอง กำไลทอง จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลาน ก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

2. ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย

ค่ารั ก ษ าพย าบ า ล เป็นอีกหนึ่งร า ยจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิดโ ร ค ร้ า ย ก็สูง ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมกับ

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ยบางโ ร คมีค่ารั ก ษ าค่อนข้างสูง ประกันสุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้น ต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งิ นสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเ งิ นที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

3. เป็นทุ นสำคัญในการทำธุรกิจทุ นไม่พอเ งิ นเก็บเหลือน้อยไม่อย ากกู้หนี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มีดอ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุ น มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดร า ยได้

โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุ นไม่น้อยเ งิ นที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่ อย ากกู้เ งิ นสร้างห นี้ ทำให้ทองคำเป็น สินท รั พ ย์ที่ซัพพ อ ร์ ตในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้ าอื่น ๆ

4. ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ ต้องการสร้างวินัยในการออมเ งิ น โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ นประจำกับ

ธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ นเป็นสะสมทองคำแทน เช่น ใช้ โปรแกรมออมทอง คือ ทะยอยซื้ อทอง สะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยน เป็นเ งิ นสดได้

5. สำรองการเ งิ นในย ามฉุกเฉิน ค่าเทอมลูกไม่พอเครียดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียน ต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดีหรือวางแผนแล้ว แต่เ งิ นไม่พอใช้จริง ๆ

ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุ ที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ น จำนวน มาก จนส่งผลให้เ งิ นที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเ งิ นลดลง ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่ คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

ดังนั้น อ ย่ างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจ ได้ว่ามีเ งิ นสำรองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเ งิ นหากเกิดปัญหา

ที่มา   create-readingth