5 นิสัย ทำรถเกียร์ธรรมดาพังบ่อย รู้แล้วควรเลิกทำ

วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับพฤติก ร ร ม การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดา กับ 5 นิสัย ทำรถเกียร์ธรรมดาพัังบ่อย รู้แล้วควรเลิกทำ ไปดูกันว่าควรเลิกทำนิสัยแบบไหน บ้าง เพื่อที่จะให้คุณได้มีรถยนต์ใช้ได้ย าวนานที่สุด

การขับรถในสมัยนี้ไม่ว่า ใครก็ขับกันได้เพราะระบบถูกออ กแบบ ให้ตอบโจทย์การใช้งานแม้ไม่มีความชำนาญก็สามารถขับได้ อย่ า งง่ายดาย และเมื่อมีประสบการณ์แล้วก็สามารถขับรถได้อ ย่ า งดีขึ้นเรื่อยๆ โดยในวันนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องของการขับรถเกียร์ธรรมดา ซึ่งหล า ยคนไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะส่วน มากจะใช้เกียร์ออโต้กัน มากกว่า

แต่ถึงอ ย่ า งไรก็ต าม คนที่ขับเกียร์ธรรมดาก็อาจจะยังไม่รู้ ในสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรถเกียร์ธรรมดาด้วยการใช้รถให้ถูกหลัก เพื่อให้รถของเรามีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้นกับ 5 สิ่งนี้ที่บางคนไม่เคยรู้มาก่อน

1 ไม่ใช้เกียร์สูงตอนที่ความเร็วต้ำ

สมมติว่าเรากำลังวิ่งรถด้วยเกียร์ 5 และขับขี่ด้วยความเร็วต่ำเพียง 40 กิโลเมตรต่อ ชั่ วโมง และเมื่อเราเหยียบคันเร่งจน จ ม จะเป็นการฉุดเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องไม่สามารถเร่งขึ้นได้ ทำให้เปลืองน้ำมันอ ย่ า งมาก

2 อ ย่ าวางมือคาไว้บนเกียร์

แม้จะเป็นเพียร์ธรรมดา หรือ เกียร์ออโต้ น้ำหนักจากมือของเราที่กดลงไปบนเกียร์บ่อยๆ สำหรับเกียร์ออโต้อาจไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานั้นบางครั้งเราอาจเผลอ กดแรงเกินไปจนสร้างแรงกดไปยังก้ า ม ปู เ กี ย ร์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการห ล ว มและเ สื่ อ มเร็วขึ้น

3 ไม่เหยียบคลัทช์ค้างเมื่อติดไฟแดง

หล า ยคนติดนิสัยการเหยี ย บคลัทช์บ่อยๆ เวลาจอ ดติดไฟแดงเรามักใส่เกียร์ว่าง เพราะจะได้ไม่ต้องเหยียบคลัทช์ แต่บางคนต้องการที่จะออ กตั ว อ ย่ า งรวดเร็วเมื่อไฟเขียว ทำให้เลือ กที่จะเข้าเกียร์และเลี้ยงคลัทช์เอาไว้ ซึ่งจะเกิดผลเสียคือลูกปืนคลัชจะเสื่อมเร็วขึ้น

4 ห้ามวางเท้าบนคลัทช์

ทุกคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาต้องตระหนักเสมอว่า การเหยียบเท้าลงบนคลัทช์ค้างเอาไว้ เป็นตัวเร่งให้รถเราเสียง่าย เพราะเท้าที่วางบนแป้นเหยียบจะทำให้ชุดคลัทช์เกิดก า ร สี กั นจนทำให้คลัทช์หมด หรืออาจร้ า ย แ ร งถึงเกิดคลัท ช์ไ ห ม้ได้

5 ไม่เร่งเครื่องตอนขึ้นเนิน

การจอ ดพักรถบนเนิน ไม่ควรที่จะเร่งเครื่องค้างเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถไหล เพราะอาจทำให้คลัทช์ไหม้ได้ หากเจอเนินและต้องหยุดบนเนินสักพัก ให้ใช้วิธีเหยียบเบรค ปลดเกียร์ว่างแล้ว จึงดึงเบรคมือค้างเอาไว้ หากยังไม่มั่นใจก็ให้ดึงเบรคมือจนสุดและคอยเร่งเครื่องเอาไว้ต ามปกตก จากนั้นจึงปลดเบรคมือ

การดูแลรถของเรา ยิ่งใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้มาเท่าไรก็ยิ่งทำให้รถของเรามีอ า ยุ ก า รใช้งานได้นาน มากขึ้นและช่วยประหยัดเงินค่าบำรุ งรั ก ษ า รถไปได้อีกหล า ยพันบ า ทเลยทีเดียว

ที่มา : krustory