5 ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน เลี้ยงง่าย เสริมโชคลาภ ความหมายดี

เมื่อ การทำงานในแต่ละวันนั้นเพิ่มความเครี ย ดให้กับคุณในทุกๆ วัน วันนี้เราจะชวนคุณไปผ่อนคล า ยอารมณ์ด้วยการหาต้นไม้สีเขียวสักต้น มาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานของคุณ เพื่อเพิ่มบรรย ากาศที่สดชื่นในระหว่างวัน และยังผ่อนคล า ยความเครี ย ด ให้กับคุณได้อีกด้วย กับบทความ 5 ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน เลี้ยงง่าย เสริมโชคลาภ ความหมายดี ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

1 ต้นลิ้น มังกรแคระ

เชื่อ กันว่าการปลูกต้นลิ้น มังกรแคระจะช่วยปัดเป่าและปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออ กไปได้ นอ กจากนี้ยังมีงานวิจัยว่าต้นลิ้น มังกรแคระนั้นสามารถช่วยฟอ กอากาศและช่วยดูดซับสา รต่าง ๆ ได้ด้วยและนอ กจากตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานแล้วก็ยังเหมาะกับการตั้งไว้ที่ห้องนอนเพราะต้นลิ้น มังกรจะคายออ กซิเจนออ กมาในช่วงกลางคืนจึงช่วยทำให้หลับสบาย และต้นลิ้น มังกรแคระยังปลูกและดูแลได้ง่ายมากๆ ปลูกในที่แสงรำไร รดน้ำสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอ

2 ต้นไผ่กวนอิม

เชื่อ กันว่าการปลูกไผ่กวนอิมจะช่วยเสริมทางด้านการเงิน มีโชคและลาภ ช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรือง จึงเหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านการค้าข า ย หากจะนำต้นไผ่กวนอิมมาตั้งที่โต๊ะทำงาน แนะนำให้ตั้งไว้ทางทิศตะวันออ กหรือทิศตะวันออ กเฉียงใต้ของโต๊ะทำงาน

3 ต้นกระบองเพชร

มีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมโชคให้มีโอกาสและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น และยังช่วยปกป้องจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้ และยังเชื่อ กันอีกว่าหากใครที่ปลูกต้นกระบองเพชรแล้วออ กดอ กจะนำโชคและลาภมาให้ ต้นกระบองเพชรนั้นเป็นไม้ที่ปลูกง่ายไม่ต้องการการดูแลมาก

และถึงแม้จะไม่ต้องการน้ำมาก แต่ก็ต้องการน้ำต่อเนื่อง หากต้นโตเต็มที่แล้ว ควรห้น้ำอย่ างน้อย 7-10 วันต่อครั้ง และวางให้โดนแดดโดยตรงในช่วงที่กำลังโต ประมาณ 4-6 ชั่ วโมงต่อวัน นอ กนั้นก็วางในที่ที่มีแดดรำไรเท่านี้กระบองเพรชของคุณก็จะมี ดอ กออ กมาอย่ างแน่นอน

4 ต้นคลาสซูล่า

คลาสซูล่าหรือเรียกอีกชื่อว่าต้นใบเงิน และ ต้นไม้สวรรค์ เชื่อ กันว่าเป็นพืชที่ช่วยเสริมพลังบวก ช่วยให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และยังเชื่อว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองให้กับคนที่ปลูกด้วยแนะนำให้ตั้งทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ ยิ่งปลูกและมีใบเพิ่มขึ้นเท่าไรก็เชื่อว่าจะมีโชคและลาภมากขึ้นต ามไปด้วย การดูแลให้รดน้ำสัปดาห์ละครั้ง อาจสังเกตดูว่าดินยังชุ่มน้ำอยู่หรือไม่ถ้าหากยังชุ่มอยู่ก็ยังไม่ต้องรด ก็ได้

5 ต้นพลูด่าง

เชื่อว่าหากนำมาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานจะช่วยเสริมให้ทำงานได้ราบรื่นไม่ติดขัด และมีคนคอยสนับสนุน และยังเชื่อ กันว่าจะช่วยเสริมบุญบารมีให้กับเจ้าของ สามารถปลูกต้นพลูด่างด้วยการแช่น้ำไว้อย่ างเดียว หรือปลูกในน้ำละล า ยปุ๋ยก็ได้เช่นกัน และหากใส่แจกันสวยๆ ตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็จะช่วยสร้างบรรย ากาศและความสวยงามให้กับโต๊ะทำงานได้อีกด้วย

หากต้นไม่ที่เราเลือ กมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานที่นอ กจากจะช่วยสร้างความสดชื่น ช่วยเพิ่มบรรย ากาศในการทำงานแล้วนั้นก็ยังเป็นไม้ที่ช่วยเสริมโชคเสริมชะต าให้เราได้ก็คงดีไม่น้อย แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อแต่หากทำแล้วสร้างความสบายใจกับตัวเราเองก็ไม่มีปัญหาอะไรและยังได้ต้นไม่สวยๆมาประดับไว้บนโต๊ะทำงานของเราอีกด้วย

ที่มา sanook, postsod