5 ต้นไม้ปลูกเสริมโชค สวยงาม ให้ความรุ่งเรื่องกับชีวิต

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ วันนี้เรามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับต้นไม้มาฝากกัน ทราบกันดีว่าการที่เราปลูกต้นไม้หรือต้นดอ กไม้นั้นทำให้ร่มรื่นกับบ้าน สร้างความสวยงามให้กับบ้าน หากใครที่อย ากปลูก หรือ กำลังหาต้นไม้มาปลูก ลองดูบทความที่เรานำมาฝากวันนี้กันดู เผื่อเป็นแนวทางในการเลือ กต้นไม้มาปลูก

การปลูกต้นไม้ ดอ กไม้เอาไว้ในบ้าน คนโบราณได้ว่ากันว่าจะช่วยเสริมในด้านของความโชคดีในทุกๆด้าน ปลูกแล้วได้ความสวยงาม มีกลิ่นความหอมของดอ กไม้ ให้ความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก

1 กระดังงา

ลักษณะ จะเป็นไม้ยืนต้นใบจะเป็นสีเขียวอ่อน ช่อของดอ กจะแตกแขนงออ กมา ความเชื่อ ต ามความเชื่อได้เชื่อ กันว่า ปลูกต้นกระดังงาจะช่วยส่งเสริมให้เป็นที่นับหน้าถือต าและจะช่วยเสริมในด้านของชื่อเ สี ยง

วิ ธีการปลูก การปลูกนั้นจะนิยมปลูกโดยการตอนกิ่งและใช้เมล็ด จะทำการหยอ ดเมล็ดลงในหลุมใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ กและใช้ดินปลูกผสมรวมกัน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 แล้วทำการปลูก วางไว้ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง

2 บานไม่รู้โรย

ลักษณะ เป็นไม้ล้มลุกและมีความทนต่อสภาพอากาศ ดอ กจะออ กดอ กเล็กๆเป็นดอ กเดี่ยวความเชื่อ มีความเชื่อ กันว่าหากบ้านไหนที่ปลูกต้นบานไม่รู้โรย คู่รักจะเป็นคู่ที่มีความรักยั่งยืนและมีความมั่นคง ดอ กบานไม่รู้โรยนั้น เสริมในเรื่องของความรัก หากบ้ า นไหนที่มีคู่รัก จะต้องปลูกเอาไว้

วิ ธีการปลูก เป็นไม้ดอ กที่สามารถปลูกได้ง่าย ปลูกในดินสภาพแวดล้อมแบบไหนก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยคอ กจะช่วยให้ดอ กนั้น มีสีสันที่สวยงามและไม่ควรให้น้ำมากเกินไป เป็นพืชที่ไม่ชื่นชอบน้ำเท่าไหร่นัก

3 แก้ว

ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นออ กดอ กสีขาวสวยงามและมีกลิ่นความหอมเฉพาะตัว ความเชื่อ คนโบราณว่ากันว่า แก้ว หมายถึง สิ่งของที่มีค่า หาปลูกเอาไว้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีจิตใจที่ดี มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์

วิ ธีการปลูก ต้นแก้วนิยมปลูกในแปลงเพื่อความสวยงามและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ขนาดที่ใช้ปลูกจะปลูกเป็น 30 * 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักกับดินร่วนในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ต้นแก้วนั้นไม่ต้องดูแลบำรุงมาก เจริญเติบโตได้ดีเอง

4 ชงโค

ลักษณะ จะเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่ม ใบจะมีความคล้ายกับรูปหัวใจ ดอ กนั้นจะมีหล า ยหลากสี เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดๆดูแลได้ง่าย ความเชื่อ ต ามความเชื่อของคนโบราณว่ากันไว้ว่า หากบ้านไหนที่ปลูกต้นชงโคเอาไว้ จะคอยช่วยให้มีความอ ดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาได้

วิ ธีการปลูก วิ ธีการปลูกสามารถปลูกและขย ายพันธุ์ การใช้เมล็ดและวิ ธีการปักชำการตอนกิ่ง ซึ่งการปลูกนั้นให้นำกล้าของชงโค ลำต้น มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และมีอา ยุประมาณ 1-2 เดือน นำมาปักลงไปในดิน วิ ธีการปักนั้นควรเว้นระยะห่ า งระหว่างต้นกันประมาณ 5-8 เมตร

5 ลำดวน

ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ดอ กของลำดวนจะมีกลิ่นความหอม ชื่นชอบความชื้นและต้องการแสงแดดปานกลาง ไม่ต้องการแดดจัดที่มากจนเกินไป ความเชื่อ เชื่อ กันว่าหากบ้ า นไหนที่ปลูกต้นลำดวนเอาไว้จะช่วยในการดึงดูดด้านความรักเสริมสร้างเสน่ห์ จะมีแต่ผู้คนนึกถึงในทางที่ดีในเรื่องราวที่ดี

วิ ธีการปลูก ปลูกเอาไว้ในแปลงเพื่อเพิ่มความสวยงาม ใช้เป็นปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักกับดินร่วนผสมดินปลูกบริเวณหน้าบ้ า นหรือต ามอาคารต่างๆ ควรมีการเว้นระยะในการปลูกให้เหมาะสมเพื่อเกิดเป็นความสวยงาม ต้นไม้ทั้ง 5 ต้นนี้ออ กดอ กที่สวยงามและในแต่ละต้นก็ให้ความหมายและการส่งเสริมในด้านที่ต่างกันออ กไป รวมเป็นต้นไม้มง คลที่ได้ให้ความหมายดีและช่วยส่งเสริมในหล า ยๆด้าน

ที่มา  hostingrc