5 คนที่คุณควรตัดออ กจากชีวิต แล้วจะเป็นสุขยิ่งขึ้น

การที่เราไปสนใจสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกแย่ แสดงว่าเรายังยึดติดอยู่กับมัน ไม่ยอมไปไหน ทางที่ดีนั้นเราควรที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้น ที่ทำให้เราต้องเป็นทุ ก ข์ ให้มันออ กไปจากชีวิตเราไม่ควรที่จะกลับไปคิดถึงมันอีกเด็ดข า ด

แล้วทุกอ ย่ างมันจะดีขึ้นเอง เมื่อเราตัดสินใจ ไม่สนใจมันอีกต่อไป ยิ่งเราสนใจเรื่องแย่ๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งไม่มีความสุขมากเท่านั้น มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วย

การปล่อยวางนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราหลุดพ้น เมื่อเราสามารถที่จะปล่อยวางเรื่องไม่ดีที่เคยผ่านเข้ามา ในชีวิตของเราได้ เราก็จะมีความสุขมากขึ้น เพราะว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงมัน ไม่ต้องไปจดจำเรื่องแย่ๆ ทำให้เรามีเวลาที่จะโฟกัสปัจจุบันในชีวิตของเรา และอนาคต ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

1 คนที่คุณต้องพย าย ามและต้องเ สี ย ส ล ะ เพื่อจะได้อยู่ในชีวิตของเขา แต่ เขาไม่เคยต้องพ ย า ย า มอะไร เพื่อให้ได้อยู่ในชีวิตคุณเลย

2 คนที่คุณรู้สึกเสมอว่าเขา พิเศษ ที่สุด สำคัญที่สุด แต่ เขากลับรู้สึกและแสดงให้เห็นว่า คนอื่นพิเศษกว่าคุณ

3 คนที่คุณแสนจะภูมิใจในตัวเขา แต่ เขาไม่มีความรู้สึกใดใด ไม่เคยภูมิใจในตัวคุณ

4 คนที่คุณ ทำทุกอ ย่ า งเพื่อเขา ให้เขาได้ทุก อ ย่ า ง ยอมเขาทุกอ ย่ า ง แต่ เขาไม่เคย ทำอะไรสักอ ย่ า ง เพื่อคุณ

5 คนที่คุณให้คุณค่ากับเขา ให้เขาเป็นที่หนึ่งเสมอ แต่ เขาจัดความสำคัญของคุณเอาไว้ลำดับสุดท้ายเสมอ

วันนึง ชีวิตจะสอนเธอว่า บาง อ ย่ า งหวังได้แต่ขอไม่ได้ ชีวิตจะบอ กกับเธอว่า การที่เราจริงใจ ไม่ได้การันตีความจริงใจกลับมา ชีวิตจะบอ กกับเธอว่า การเอา หั ว ใ จไปไว้ที่คนอื่น มันคือ การทำร้ า ยหั วใจเธอเอง เพราะไม่มีใครมา ทุ ก ข์กับเรา

แล้วชีวิต จะบอ กกับเธอว่า เธอต้องอยู่กับความจริง ไม่ว่าจะหลอ กตัวเองยังไง สุดท้าย เธอก็ต้องกลับมาอยู่กับความจริง เสมอ ฉะนั้น

การดูแลหัวใจตัวเอง เป็นหน้าที่ของเธอเอง หาใช่คนอื่น คนที่มีคุณค่า คู่ควร เคียงข้างเธอ คือตัวเองเอง มิต้องห วั งหาใครอื่น

คนเดียวที่จะช่วยเธอได้ มีเพียงตัวเธอเอง ที่พึ่งพาได้ ความเข้าใจตัวตนของเธอเอง เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะร้องหาคนอื่น มาเข้าใจเ ธ อ ยกโ ท ษให้ตัวเอง ก่อนจะหวังให้คนอื่นย ก โ ท ษให้ ในวันที่เธอ ดูแลตัวเองเป็น วันนั้นเธอจะรู้ว่า การดูแลต้องทำ อ ย่ า ง ไร

เมื่อเธอเคียงข้างตนเองได้ เธอจะรู้ว่า เมื่อใดที่คนอื่นต้องการคนเคียงข้าง เมื่อเธอเข้าใจตัวเองแล้ว

เธอจะรับรู้และเข้าใจผู้อื่นได้อ ย่ า งแท้จริง เมื่อเธอให้ อ ภั ยตัวเองเป็น เธอจะสามารถยอมรับ ยก โ ท ษ และมีความรักแท้ ที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ ด้วยหั ว ใ จ

ที่มา  krustory