5 ข้ อ ดีของคนไม่อวดฉลาด ไม่พูดมาก ดีกับชีวิต

ความเก่งฉลาดนั้น มีอยู่ในตัวทุกคน อยู่ที่ว่าใครจะใช้ความฉลาดในทางที่ถูก หากใช้ในทางที่ผิ ดเขาเรียกว่าคนอวดฉลาด วันนี้เราจะพามาดูกันว่าคนที่เขาไม่อวดฉลาดนั้นชีวิตเขาดียังไง แล้วเขามีความสุขแค่ไหน ที่ทำตัวเป็นคนแกล้งโ ง่ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกัน

ความเก่งกาจไม่อาจบอ กได้ว่าใครคนไหน มีความสุขเท่าไหร่ ทุกอย่ างที่สมบูรณ์แบบไม่อาจเติมเต็มให้หัวใจอิ่มเอมได้ ไอคิวที่สูงส่ง ไม่อาจวัดคุณค่าของชีวิต คนที่ว่าแสนฉลาด ไม่อาจเป็นการยืนยันว่า ใครคนนั้นจะดำเนินชีวิตได้มีสุขมากกว่าคนอื่น ๆ คนส่วนใหญ่มักนิยมชมชอบคนฉลาด เธอนี่เก่งจังเลยนะกินอะไรมาวะ

เก่งเกินแล้ว ทำได้ไงวะ เรานี่ชาตินี้ไม่รู้จะทำได้รึปล่า วันหลังช่วยสอนเราหน่อยดิ ยิ่งฉลาดยิ่งเป็นที่สนใจ ยิ่งฉลาดยิ่งดูโดดเด่น ยิ่งฉลาดยิ่งน่าทำความรู้จักไว้ แต่บางทียิ่งฉลาด อาจยิ่งมีความสุขน้อยลงก็ได้ อยู่อ ย่ างโ ง่ ๆ แล้วสุข ดีกว่าทุ ก ข์เพราะฉลาด ไม่จำเป็นต้องฉลาดกับเรื่องที่ควรแกล้งโ ง่ บางครั้งการปิดหูปิดต า

ไม่รู้ ไม่ดู ไม่สนใจ ก็เป็นทางเลือ กที่ดีกว่า จะสอ ดส่องไปเพื่ออะไร ถ้ารู้แล้วรกสม อ งเห็นแล้ว ป ว ดใจ ทำอะไรไม่ได้นอ กจากทุ ก ข์ เอาเวลาไปทำอย่ างอื่นดีกว่ามั้ย อะไรก็ได้ที่มีความสุข ทำแล้วชีวิตดี จิตใจไม่ขุ่น มัว ไม่ต้องท รม า น เพราะรู้มากชีวิตก็วุ่นวายพอแล้ว อ ย่ าดิ้นรนหาขยะมาใส่สม อ งเหลือพื้นที่ว่าง ๆ เอาไว้เก็บเรื่องดี ๆ บ้ าง คนฉลาดแท้ ๆ มักชอบแกล้งโ ง่ ส่วนคนอย ากรู้ไปทุกเรื่อง แต่จัดการอะไรไม่ได้สักเรื่อง นั่นแหละโ ง่จริง คุณเคยรู้ทุกอย่ างแต่เลือ กที่จะแกล้งโ ง่บ้ างมั้ย

5 ข้ อ ดีของคนไม่อวดฉลาด ไม่พูดมาก ดีกับชีวิตจริง ๆ

1. ทำให้รู้ข้ อมูลมากขึ้น

บรรดาสายลับในหนัง เมื่อต้องปลอมตัวไปสืบข้ อมูลต่าง ๆ ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อ ๆ เหมือนคนที่ไม่รู้รื่องราว และไมมีพิ ษภั ยอะไร หรือพูดง่าย ๆ คือแกล้งโ ง่ นั่นเองซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสามารถสืบข้ อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่น ๆ ต า ยใจจนไม่ทันได้ระวังตัวคุณสมบัติในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแกล้งโ ง่ สามารถ

ล้วงความลับของใครต่อใครได้มากมาย เพราะเมื่อคนอื่น มองว่า คุณเป็นคนโ ง่คนหนึ่งที่ไม่มีพิ ษสงอะไรจะทำให้เขาระวังตัวน้อยลง และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้ อมูลทุกเรื่องที่อย ากรู้ได้ เพียงแกล้งโ ง่เท่านั้น

2. ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพองในตัวเอง มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก เหมือนกับอึ่งอ่าง ที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบ ๆ จนไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้ตรงกันข้ามกับคนแกล้งโ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอ ดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ใดจึงไม่คับแคบ และยัง สามารถเดินต่อไปได้เรื่อย ๆโดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่า ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก จึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าต่อไปได้อีก

3. ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงาน มากกว่าคนอื่น ไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่นจนกล า ยเป็น เบ๊ของที่ทำงานไปโดยปริย าย

4. ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้ านเก่ง ก็มีแนวโน้มว่า เมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนดูแลงานบ้ านทุกอ ย่ าง แม้ว่าจะต้องออ กไปทำงานนอ กบ้ านด้วยก็ต าม แต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้ านไม่เป็นหรือแสดงออ กว่าทำงานบ้ านไม่เก่งจะสามารถหลีกเลี่ยงงานน่าเบื่อนี้ไปได้

5. ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาดของตนเอง และจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ ยง ๆ หรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่น มองว่าเป็นเรื่องโ ง่ ๆ เด็ดข า ด ทำให้ พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปอ ย่ างน่าเ สี ยดายถ้าไม่ยอมทำเรื่องที่น่าเสี่ ยงดูบ้ าง ก็คงไม่มีทางรู้ว่าความล้ ม เ ห ล วเป็นอ ย่ างไร เมื่อไม่รู้จัก ความล้ ม เ ห ล ว ก็คงทำความรู้จักความสำเร็จได้ย าก คนโ ง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดเป็นเหยื่อของคนแกล้งโ ง่

ที่มา latestfashionstrend    myfriendth