5 ข้ อถ้ามีครบแล้ว ค่อยลาออ กจากงาน

หล า ยๆคนที่คิดจะลาออ กจากงานประจำ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ วันนี้เรามีข้ อคิดที่อย ากให้คุณได้คิดทบทวนอีกครั้ง ก่อนที่จะลาออ กจากงาน ว่ามันถึงเวลาของคุณหรือยัง ที่จะลาออ ก กับบทความ 5 ข้ อถ้ามีครบแล้ว ค่อยลาออ กจากงาน จะมีเหตุผลเป็นอ ย่ างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย

1 ความรู้ความชำนาญ

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ หากคิดที่จะออ กมาทำธุรกิจของตนเองออ กมาเป็นเจ้านายตัวเอง ความรู้ความชำนาญ และความสามารถที่เรามีจะนำไปสู่อาชีพจะนำไปสู่ธุรกิจที่เราอย ากทำ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้และความชำนาญเราก็ต้องถามตัวเองต่อว่า เราจะทำสำเร็จไหม หากเจอคู่แข่งเราจะรับมืออย่ างไร เมื่อมีปัญหาต่างๆเข้ามาเราจะแก้ไขได้หรือไม่ เพราะฉะนั้น จงหาความรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองซะ ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะรู้ตัวว่าสายเกินไป

2 เก็บเงินให้พอที่จะสามารถอยู่รอ ดได้

หลังจากที่เราได้ลาออ กจากงานที่ทำนั้น แน่นอนว่าในทุกก้าวของการใช้ชีวิตย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ได้รับเงินเดือนประจำเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว ในการประกอบธุรกิจต่างๆที่เราตั้งใจเอาไว้อาจจะสำเร็จหรืออาจจะล้มเหลวก็เป็นได้ คุณควรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาคุณจะต้องมีแผนในการรับมือเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่คุณจะต้องเรียนรู้ไว้ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเงินเก็บให้พอไว้สำหรับใช้ย ามจำเป็น เพราะถ้าหากธุรกิจที่คุณทำล้มเหลวคุณจะได้มีเงินในการตั้งตัว

3 ตั้งเป้าหมายและแผนการ

หากคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิต การเดินทางของคุณในแต่ละวันนั้นก็ย่อมไม่มีค่า ลองนึกภาพดูเล่นๆว่า คุณต้องขับรถออ กจากบ้าน โดยมีน้ำมันอย่ างจำกัด แต่คุณขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหน ต้องขับกี่ชั่ วโมง การทำธุรกิจก็เช่นกัน คุณทำไปเรื่อยๆแต่คนไม่มีจุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการนั่งทำงานประจำ เราควรมีเป้าหมายและแผนการในการใช้ชีวิตการทำงาน และการหาเงินให้ชัดเจน เพื่อที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายให้ถึงฝั่ง เพราะฉะนั้น จงตั้งเป้าหมาย และที่สำคัญกว่าเป้าหมายคือ ต้องทำอย่ างไรบ้างถึงจะสามารถไปยังเป้าหมายที่เราหวังไว้

4 แผนสำรอง แผน B

ไม่ว่าจะทำอะไรการทำงานหรือ การใช้ชีวิตย่อมมีความเสี่ยงย่อมมีโอ กาสสำเร็จ และมีความผิ ดพลาดที่พอๆกัน หากเรามีปัญหาเข้ามา เราไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่ างไร สิ่งที่เราควรมีและสิ่งที่เราควรคิดไว้คือแผนสำรอง แผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้น ต้องมีแผนสำรองรอไว้เสมอ ควรคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าไว้ แล้วเตรียมแผนรับมือ กับมันซะ

5 ลู่ทางทำธุรกิจ / อาชีพเสริม

หากใครที่มีความคิดว่าจะลาออ กจากงาน แต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าออ กมาแล้วเราจะทำอะไรเลิกคิดไปเลย เพราะในบางครั้งเราตัดสินใจลาออ กจากงานด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิด ด้วยอารมณ์ที่คิดว่าไม่อย ากทำ ไม่อย ากเป็นลูกน้องใคร โดยไม่ได้เตรียมพร้อมว่าถ้าหากว่าเราออ กมาแล้วนั้นเราจะทำอะไร จะหาเงินที่ไหนในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพราะฉะนั้น อย่ า!ลาออ กจากงาน หากยังไม่รู้จะทำอะไรต่อไป หรือยังหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อย ากทำไม่เจอ

อย่ าลาออ กจากงาน สถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ กำลังย่ำแย่ ใครคิดจะลาออ กจากงาน โดยไม่มีงานใหม่รองรับ หรืออย ากไปเป็นพ่อค้ าแม่ค้ า แต่ยังไม่มีประสบการณ์ค้ าข า ย ยังไม่มีช่องทางทำอาชีพใหม่ อย่ าเพิ่งคิดลาออ กนะครับ

อย่ าพึ่งลาออ ก แม้จะอึดอัดคับข้ องใจเพียงใด เงินเดือนน้อย ไม่เป็นธรรม ทำงานอึดอัด งานย าก งานลำบาก ฯลฯ จะอะไรก็ต าม ก็ต้องอ ดและทน เพื่อมีเงินเดือนประจำเลี้ยงชีพไปก่อน

ถ้าคุณคิดว่าหมดอนาคต ทั้งๆที่ยังลงมือทำไม่สุด

ถ้าคุณยังหาตัวเองไม่เจอ ชัดๆ

ถ้าคุณยังทำรายได้จากอาชีพเสริมได้ไม่มากพอ

ถ้าคุณคิดจะลาออ กเพราะเพื่อนร่วมงาน อย่ า แม้แต่จะประชด

#วิ ธีบร รเท าอาการอย ากลาออ ก

1 งานที่ย ากคือโอ กาสของเรา

2 สร้างคุณค่าในงานของตัวเอง ทำให้เขาข า ดเราไม่ได้

3 ใช้ชีวิตให้รอบคอบ สร้างความอ ดทน อีก 100 เท่า

4 อย่ าลาออ กเพราะประชด มันไม่คุ้มเลยจริงๆ

5 หาอาขีพที่ 2 3 4 รองรับแต่อย่ าให้เ สี ยงานหลัก

6 ยุคปลาเร็วกินปลาใหญ่ คิดก่อนทำก่อน จะได้เปรียบ

7 คิดถึงห นี้สินเข้าไว้ เพื่อสร้างแรงใจ

8 ถ้าไม่ไหวจริงให้คิดถึงห นี้สินที่ค้ำคออยู่

9 จงทำใจให้สงบ คิดถึงหน้าครอบครัวไว้

10 อย่ าก่อห นี้โดยไม่จำเป็น และอย่ าค้ำประกันให้ใคร

ที่มา   108resources