5 ข้อคิด จงดูคนให้ถูก แต่อย่ าไปดูถูกคน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับบทความ 5 ข้อคิด จงดูคนให้ถูก แต่อย่ าไปดูถูกคน ไปดูกันว่าทำไมไม่ควรไปดูถูกคนอื่น

โลกนี้มี ‘ คนเก่ง ‘ มากมาย แต่คนเก่งที่ ‘ ไม่มีคุณธรรม’ ก็มีไม่น้อยเพราะ เอาแต่คิดว่า… ข้าเก่ง ข้าแน่ ทุกคนต้องยอมรับในความคิดของข้า !! เป็นคนเก่งนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่แค่เก่งมันยังดีไม่พอต้องรู้จัก วางตัวด้วยชีวิตคน บางที ต้องเลี้ยวบ้าง อ้อมบ้าง จะตรงไปข้างหน้าตลอ ด มันก็ไม่ได้โบราณว่า… ขุนเขาตั้งอยู่ไม่เปลี่ยน ก็ให้เปลี่ยนเส้นทาง เส้นทางไม่เปลี่ยนแปลงต ามนักเดินทาง นักเดินทางต้องรู้จักเลือ กเดินเอง ขอแค่เป็นทางอันถูกควร อ้อมบ้างก็ไม่เห็นเสียห า ยอะไรน้ำสามารถไหล

ไปรวมกันจนเป็น มหาสมุทรได้ก็เพราะสามารถหลบหลีกอุปสรรค รู้จักลดเลี้ยวรู้จัก อ่อน แข็ง ต ามสถาณะการณ์คนเก่งจะกล า ยเป็น ผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้ บางครั้งก็ต้องรู้จักทำตัวให้เหมือนน้ำอย่ าคิดว่า ตัวเองเก่งแล้วเที่ยวไปตัดสินคนนั้นคนนี้…ยิ่งสูงเท่าไรยิ่งต้องโน้มตัว ลงให้ติดพื้นเท่านั้นทุกคนล้วน มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน มีความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็อย่ าได้ไปเที่ยวดูถูกใคร

5 หลักความจริงของชีวิต

1 โลกนี้มีความไม่ยุติธรรมอยู่มาก ไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมัน

สิ่งที่คุณควรทำก็แค่อยู่กับมันให้ได้ แล้วรู้จักใช้ประโยชน์จากมันให้เป็น

2 โลกไม่สนเกียรติหรือศักดิ์ศรีของคุณ คนอื่นก็ดูแค่ความสำเร็จที่คุณมี

ก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จ อย่ าเรียกร้องให้ใครๆต้องให้เกียรติคุณ เพราะยิ่งคุณแสดงออ กเท่าใด ก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆสำหรับคุณเลย

3 คุณเรียนจบแค่มัธยมคุณไม่มีทางเป็น CEO นอ กเสียจากคุณ

จะคว้าตำแหน่ง CEO มาไว้ในมือ เมื่อนั้น ไม่มีใครสนใจหรอ กว่า คุณจบแค่มัธยม

4 ในขณะที่คุณเผชิญกับความยุ่งย าก ที่คนอื่นสร้างขึ้น

อย่ าได้ปรักปรำกล่าวโทษ คุณต้องยืนหยัดขึ้นอีกครั้ง และ เริ่มต้นใหม่เสมอทุกครั้งที่ล้มลงไป

5 อย่ าพูดถึงคนอื่นลับหลัง โดยเฉพาะ ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน เถ้าแก่ หรือ

เจ้านาย ลับหลัง เพราะ มันจะกล า ยเป็นว่าเราเองที่โยนความผิดพลาด ไปให้คนอื่น และ เราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรให้ดีขึ้น มาเลย

ที่มา Bodhisat Heart , นุสนธิ์บุคส์, verrysmilejung