5 ของพกติดไว้ เสริมโชคลาภ ความร่ำร ว ย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งของที่ควรพกติดตัวไว้ เพื่อดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา และได้ลาภลอยแบบง่ายๆ กับ 5 ของพกติดไว้ เสริมโชคลาภ ความร่ำร ว ย ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง ที่คุณพกแล้วจะช่วยเรื่องเงินทองของคุณได้

1 เครื่องประดับต่างหู

เครื่องประดับความสวยความงามก็ยังช่วยในเรื่องของโชคได้ ต ามคำโบราณได้ว่ากันเอาไว้ว่าการที่เราเจาะต ามร่างกายเกิดเป็นช่องว่างซึ่งนั่นมีความเชื่อว่าจะทำให้เงินทอง เข้ามาก็จะไหลออ กไปได้ สำหรับวิธีแก้คือ การใส่ต่างหูเพื่อเป็นการปิดช่องว่าง เพื่อที่จะไม่ให้เงินทองที่เข้ามานั้นให้ไหลออ กไปได้อย่ างง่ายๆ

2 เลือ กสีกระเป๋าเงิน

ในเรื่องของสีเป็นเรื่องของโชคถูกโฉลกต ามหลักของความเชื่อต ามหลักของฮวงจุ้ย และสิ่งสำคัญนั้นการเลือ กสีที่ถูกโฉลกกับตัวเอง จะช่วยเสริมในเรื่องของเงินทองเข้ามาในกระเป๋า ถึงจะต้องเลือ กใช้กระเป๋าเงินกับสีที่ถูกโฉลกกับตัวเราต ามในด้านของวันเกิด ต ามเลข ต ามโชค เพื่อที่จะมาส่ งเสริมการเงิน ช่วยเรียกท รั พ ย์เงินทองให้เข้ามาหาได้

3 เงินขวัญถุงติดตัว

ตัวช่วยในการเสริมเงินทองให้ไหลมาเทมากับเงินขวัญถุง เพราะถือได้ว่าเป็นเงินที่เราได้รับจากวันดีๆ อย่ างเช่น วันขึ้นบ้ า นใหม่จะได้รับเงินขวัญถุงให้เราเก็บเอาไว้ไม่ควรนำออ กมาใช้ หรือจะเป็นการพกเงินขวัญถุงต ามปีนัก ษั ต ร ต ามเลขวันเกิด ในหล า ยๆความเชื่อได้มีกัน

4 รูปบุพการี

พ่อแม่ ท่านทั้งสองคือ พระประจำบ้ า นที่ควรจะมีการเคารพและบูช า ดูแลท่านทำให้ท่านมีความสุข ควรใส่ใจดูแลสุข ภาพร่างกายและอาหารการกินให้ดี สร้างความสุขให้กับท่านทั้งสอง

เขาว่ากันว่าการที่เราทำบุญกับพ่อแม่นั้นจะทำให้ตัวเรามีความเจริญยิ่งขึ้น ไม่ตกอับไม่อับโชค ทำแล้วมีแต่ความเจริญ ทั้งในด้านของชีวิตการงานการเงิน เก็บรูปพ่อแม่เอาไว้ในกระเป๋า จะเป็นเครื่อง รางที่ดีที่สุด ที่จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาเข้ามาสู่ตนเอง

5 กำไลหินสีต่างๆนำโชค

กำไลเสริมความสวยงามก็เป็นเครื่องรางที่ดีได้ คือ กำไลหินสี ซึ่งความเชื่อในแต่ละหินแต่ละชนิดในแต่ละสีนั้นก็ล้วนได้ให้ความหมาย ล้วนได้ให้โชคในด้านต่างๆที่ต่างกันออ กไป จะช่วยเสริมเรื่องการเงินให้มีเข้ามาเรื่อยๆ กำไลหินสีเขียวและกำไลหินสีน้ำเงิน จะช่วยในด้านการเงินให้มีเข้ามาอย่ างไม่ข า ด และยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคด้านความรักที่ดีด้วย

สำหรับตัวช่วยนำโชคทั้ง 5 อย่ างนี้เป็นสิ่งของที่จะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความเจริญยิ่งขึ้นไป มีความมั่นคง ทั้งในชีวิตด้านที่การงานและการเงิน รวมถึงในด้านของความรัก พกเอาไว้ติดตัวกันเอาไว้จะช่วยนำพาโชค ลาภมาหาตัวคุณได้แน่

ที่มา : hostingrc